ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Становище на НАП относно изменения и допълнения в Наредба №Н-8 от 2005 г. в сила от 01.01.2014 г.

На сайта на НАП е публикувано Становище № 20 -00-1 от 02. 01. 2014 г. относно изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодатели, осигурители за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващи се лица.  

Становището е във връзка с Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. (обн. ДВ. бр. 110 от 21.12.2013 г. ), която влиза в сила от 01. 01. 2014 г.

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 860084
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 778775
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 415010
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 363428
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 224614
 6. Е-услуги на НАП със свободен достъп 117494
 7. По направление на дейност "Български документи за самоличност" 114047
 8. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 104739
 9. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 102568
 10. По направление на дейност "Пожарна безопасност и защита на населението" 87326
 11. Указания за справките на НОИ 81185
 12. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 70956
 13. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 68100
 14. Списък на справките на НОИ 67411
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 63838
 16. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 59305
 17. Същност и видове лихва 57384
 18. Правото на наследствена пенсия в България 56896
 19. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 50096
 20. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 49809
 21. Специфични настройки за е-услугите на НАП 48810
 22. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 48804
 23. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 48577
 24. Проверка на ЕГН за коректност 48445
 25. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 45569
 26. Отпуск на бащата при раждане на дете 43705
 27. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 42430
 28. Авансово облагане на доходи по граждански договори 40244
 29. По направление на дейност "Пътна полиция" 38878
 30. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 37628
 31. Контакти с НОИ 36651
 32. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 36282
 33. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 34400
 34. Е-услуги на НАП с ПИК 33850
 35. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 33074