ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2013 г.

На сайта на НАП е публикувана ЗАПОВЕД на Председателя на НСИ във връзка с праговете за деклариране по система Интрастат за 2013 г. за всеки от двата потока – „изпращания” (износ) и „пристигания” (внос), както следва:

1. Прагът за деклариране на поток „изпращанията” за 2013 година е 240 000 лева, а  за поток „пристиганията”  е 240 000 лева.

2. Праговете за статистическа стойност по системата Интрастат за 2013 г. са :

 - за поток „изпращания” е 11 000 000 /единадесет милиона/ лева;

 - за поток „пристиганията” е 5 000 000 /пет милиона/ лева.

3. Прагът за опростено деклариране на единични сделки с ниска стойност по системата Интрастат за 2013 г. е 390 /триста и деветдесет/ лева.

 

Най-важното за системата Интрастат  в европейското и българско законодателство вижте тук.

 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 

РЕКЛАМИ


До 31.03.2015 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 628712
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 334805
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 263104
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 206734
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 61518
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 57049
 7. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 51371
 8. Указания за справките на НОИ 47283
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 40766
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 34309
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 33550
 12. Подаване на декларации за осигурените лица 29927
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 27074
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 26654
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 25923
 16. Проверка на ЕГН за коректност 24072
 17. Авансово облагане на доходи по граждански договори 22390
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 21079
 19. Справка за задължение по фиш 20086
 20. Списък на справките на НОИ 19126
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 18686
 22. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 17338
 23. Е-услуги на НАП с ПИК 16662
 24. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 16583
 25. Правото на наследствена пенсия в България 15490
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 15473
 27. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 13406
 28. Отпуск на бащата при раждане на дете 13086
 29. Същност и видове лихва 12973
 30. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 12520
 31. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 12301
 32. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 12037
 33. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 11957
 34. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 11334
 35. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 11054