ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2013 г.

На сайта на НАП е публикувана ЗАПОВЕД на Председателя на НСИ във връзка с праговете за деклариране по система Интрастат за 2013 г. за всеки от двата потока – „изпращания” (износ) и „пристигания” (внос), както следва:

1. Прагът за деклариране на поток „изпращанията” за 2013 година е 240 000 лева, а  за поток „пристиганията”  е 240 000 лева.

2. Праговете за статистическа стойност по системата Интрастат за 2013 г. са :

 - за поток „изпращания” е 11 000 000 /единадесет милиона/ лева;

 - за поток „пристиганията” е 5 000 000 /пет милиона/ лева.

3. Прагът за опростено деклариране на единични сделки с ниска стойност по системата Интрастат за 2013 г. е 390 /триста и деветдесет/ лева.

 

Най-важното за системата Интрастат  в европейското и българско законодателство вижте тук.

 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 

РЕКЛАМИ


До 31.03.2015 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 619870
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 306798
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 257217
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 191495
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 58747
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 53554
 7. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 46403
 8. Указания за справките на НОИ 45820
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 37773
 10. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 32963
 11. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 32948
 12. Подаване на декларации за осигурените лица 29106
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 26471
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 25102
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 24654
 16. Проверка на ЕГН за коректност 23477
 17. Авансово облагане на доходи по граждански договори 21842
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 20266
 19. Списък на справките на НОИ 18070
 20. Справка за задължение по фиш 17682
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 17615
 22. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 16865
 23. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 16121
 24. Е-услуги на НАП с ПИК 16094
 25. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 14629
 26. Правото на наследствена пенсия в България 14199
 27. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 12107
 28. Същност и видове лихва 12070
 29. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 11933
 30. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 11837
 31. Отпуск на бащата при раждане на дете 11492
 32. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 11095
 33. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 10830
 34. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 10722
 35. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 10419