ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2013 г.

На сайта на НАП е публикувана ЗАПОВЕД на Председателя на НСИ във връзка с праговете за деклариране по система Интрастат за 2013 г. за всеки от двата потока – „изпращания” (износ) и „пристигания” (внос), както следва:

1. Прагът за деклариране на поток „изпращанията” за 2013 година е 240 000 лева, а  за поток „пристиганията”  е 240 000 лева.

2. Праговете за статистическа стойност по системата Интрастат за 2013 г. са :

 - за поток „изпращания” е 11 000 000 /единадесет милиона/ лева;

 - за поток „пристиганията” е 5 000 000 /пет милиона/ лева.

3. Прагът за опростено деклариране на единични сделки с ниска стойност по системата Интрастат за 2013 г. е 390 /триста и деветдесет/ лева.

 

Най-важното за системата Интрастат  в европейското и българско законодателство вижте тук.

 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 

РЕКЛАМИ


До 31.03.2014 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 575824
 2. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 225606
 3. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 163125
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 121635
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 46114
 6. Указания за справките на НОИ 37380
 7. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 28580
 8. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 25662
 9. Подаване на декларации за осигурените лица 23638
 10. Е-услуги на НАП със свободен достъп 23424
 11. Проверка на ЕГН за коректност 20281
 12. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 19837
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 19636
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 18566
 15. Авансово облагане на доходи по граждански договори 18357
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 18088
 17. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 17208
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 14675
 19. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 14392
 20. Е-услуги на НАП с ПИК 13201
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 13045
 22. Списък на справките на НОИ 11891
 23. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 11859
 24. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 10602
 25. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 9176
 26. Правото на наследствена пенсия в България 9100
 27. Справка за задължение по фиш 9000
 28. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 8915
 29. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 8387
 30. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 8364
 31. Промени в кодовете за вид плащане за 2013 8146
 32. Същност и видове лихва 7996
 33. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2012 7952
 34. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 7284
 35. Годишна корекция на ползван частичен данъчен кредит 7176