ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2013 г.

На сайта на НАП е публикувана ЗАПОВЕД на Председателя на НСИ във връзка с праговете за деклариране по система Интрастат за 2013 г. за всеки от двата потока – „изпращания” (износ) и „пристигания” (внос), както следва:

1. Прагът за деклариране на поток „изпращанията” за 2013 година е 240 000 лева, а  за поток „пристиганията”  е 240 000 лева.

2. Праговете за статистическа стойност по системата Интрастат за 2013 г. са :

 - за поток „изпращания” е 11 000 000 /единадесет милиона/ лева;

 - за поток „пристиганията” е 5 000 000 /пет милиона/ лева.

3. Прагът за опростено деклариране на единични сделки с ниска стойност по системата Интрастат за 2013 г. е 390 /триста и деветдесет/ лева.

 

Най-важното за системата Интрастат  в европейското и българско законодателство вижте тук.

 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 

ВХОД ЗА АБОНАТИ

РЕКЛАМИ


До 31.03.2014 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 560133
 2. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 209921
 3. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 127697
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 97782
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 41973
 6. Указания за справките на НОИ 34843
 7. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 23554
 8. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 23215
 9. Подаване на декларации за осигурените лица 21913
 10. Е-услуги на НАП със свободен достъп 21304
 11. Проверка на ЕГН за коректност 19321
 12. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 18105
 13. Авансово облагане на доходи по граждански договори 17179
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 16390
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 15981
 16. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 15762
 17. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 13453
 18. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 12947
 19. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 12944
 20. Е-услуги на НАП с ПИК 12285
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 11596
 22. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 10354
 23. Списък на справките на НОИ 9999
 24. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 9231
 25. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 8609
 26. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 7746
 27. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 7621
 28. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 7421
 29. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2012 7283
 30. Промени в кодовете за вид плащане за 2013 7267
 31. Правото на наследствена пенсия в България 7013
 32. Същност и видове лихва 6695
 33. Годишна корекция на ползван частичен данъчен кредит 6421
 34. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 6351
 35. Справка за задължение по фиш 6301