ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2013 г.

На сайта на НАП е публикувана ЗАПОВЕД на Председателя на НСИ във връзка с праговете за деклариране по система Интрастат за 2013 г. за всеки от двата потока – „изпращания” (износ) и „пристигания” (внос), както следва:

1. Прагът за деклариране на поток „изпращанията” за 2013 година е 240 000 лева, а  за поток „пристиганията”  е 240 000 лева.

2. Праговете за статистическа стойност по системата Интрастат за 2013 г. са :

 - за поток „изпращания” е 11 000 000 /единадесет милиона/ лева;

 - за поток „пристиганията” е 5 000 000 /пет милиона/ лева.

3. Прагът за опростено деклариране на единични сделки с ниска стойност по системата Интрастат за 2013 г. е 390 /триста и деветдесет/ лева.

 

Най-важното за системата Интрастат  в европейското и българско законодателство вижте тук.

 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 659489
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 440660
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 286063
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 258796
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 73848
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 72853
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 70194
 8. Указания за справките на НОИ 52723
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 51009
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 39704
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 36329
 12. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 33187
 13. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 31853
 14. Справка за задължение по фиш 31489
 15. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 31390
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 30369
 17. Проверка на ЕГН за коректност 26280
 18. Авансово облагане на доходи по граждански договори 25565
 19. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 24121
 20. Списък на справките на НОИ 23542
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 22732
 22. Правото на наследствена пенсия в България 21092
 23. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 20810
 24. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 20574
 25. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 19169
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 18868
 27. Е-услуги на НАП с ПИК 18833
 28. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 18501
 29. Отпуск на бащата при раждане на дете 18258
 30. Същност и видове лихва 16849
 31. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 15430
 32. Специфични настройки за е-услугите на НАП 15238
 33. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 14768
 34. Контакти с НОИ 14696
 35. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 14667