ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2013 г.

На сайта на НАП е публикувана ЗАПОВЕД на Председателя на НСИ във връзка с праговете за деклариране по система Интрастат за 2013 г. за всеки от двата потока – „изпращания” (износ) и „пристигания” (внос), както следва:

1. Прагът за деклариране на поток „изпращанията” за 2013 година е 240 000 лева, а  за поток „пристиганията”  е 240 000 лева.

2. Праговете за статистическа стойност по системата Интрастат за 2013 г. са :

 - за поток „изпращания” е 11 000 000 /единадесет милиона/ лева;

 - за поток „пристиганията” е 5 000 000 /пет милиона/ лева.

3. Прагът за опростено деклариране на единични сделки с ниска стойност по системата Интрастат за 2013 г. е 390 /триста и деветдесет/ лева.

 

Най-важното за системата Интрастат  в европейското и българско законодателство вижте тук.

 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 

РЕКЛАМИ


До 31.03.2015 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 639209
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 373780
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 271314
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 225165
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 65626
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 61660
 7. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 59056
 8. Указания за справките на НОИ 49167
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 44745
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 36037
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 34325
 12. Подаване на декларации за осигурените лица 31032
 13. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 28689
 14. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 27878
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 27592
 16. Проверка на ЕГН за коректност 24838
 17. Справка за задължение по фиш 23841
 18. Авансово облагане на доходи по граждански договори 23754
 19. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 22066
 20. Списък на справките на НОИ 20653
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 20070
 22. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 17940
 23. Правото на наследствена пенсия в България 17558
 24. Е-услуги на НАП с ПИК 17449
 25. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 17125
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 16487
 27. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 15491
 28. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 15221
 29. Отпуск на бащата при раждане на дете 14919
 30. Същност и видове лихва 14109
 31. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 13286
 32. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 13258
 33. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 12954
 34. Контакти с НОИ 12010
 35. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 11958