ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2013 г.

На сайта на НАП е публикувана ЗАПОВЕД на Председателя на НСИ във връзка с праговете за деклариране по система Интрастат за 2013 г. за всеки от двата потока – „изпращания” (износ) и „пристигания” (внос), както следва:

1. Прагът за деклариране на поток „изпращанията” за 2013 година е 240 000 лева, а  за поток „пристиганията”  е 240 000 лева.

2. Праговете за статистическа стойност по системата Интрастат за 2013 г. са :

 - за поток „изпращания” е 11 000 000 /единадесет милиона/ лева;

 - за поток „пристиганията” е 5 000 000 /пет милиона/ лева.

3. Прагът за опростено деклариране на единични сделки с ниска стойност по системата Интрастат за 2013 г. е 390 /триста и деветдесет/ лева.

 

Най-важното за системата Интрастат  в европейското и българско законодателство вижте тук.

 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 

РЕКЛАМИ


До 31.03.2015 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 610802
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 273656
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 250720
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 175166
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 55961
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 49042
 7. Указания за справките на НОИ 44261
 8. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 40566
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 34180
 10. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 31938
 11. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 31479
 12. Подаване на декларации за осигурените лица 28199
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 25751
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 23432
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 23271
 16. Проверка на ЕГН за коректност 22939
 17. Авансово облагане на доходи по граждански договори 21158
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 19337
 19. Списък на справките на НОИ 16876
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 16513
 21. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 16370
 22. Е-услуги на НАП с ПИК 15534
 23. Справка за задължение по фиш 15438
 24. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 15366
 25. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 13850
 26. Правото на наследствена пенсия в България 13192
 27. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 11276
 28. Същност и видове лихва 11239
 29. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 11150
 30. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 10759
 31. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 10390
 32. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 10239
 33. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 9999
 34. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 9958
 35. Отпуск на бащата при раждане на дете 9916