ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2013 г.

На сайта на НАП е публикувана ЗАПОВЕД на Председателя на НСИ във връзка с праговете за деклариране по система Интрастат за 2013 г. за всеки от двата потока – „изпращания” (износ) и „пристигания” (внос), както следва:

1. Прагът за деклариране на поток „изпращанията” за 2013 година е 240 000 лева, а  за поток „пристиганията”  е 240 000 лева.

2. Праговете за статистическа стойност по системата Интрастат за 2013 г. са :

 - за поток „изпращания” е 11 000 000 /единадесет милиона/ лева;

 - за поток „пристиганията” е 5 000 000 /пет милиона/ лева.

3. Прагът за опростено деклариране на единични сделки с ниска стойност по системата Интрастат за 2013 г. е 390 /триста и деветдесет/ лева.

 

Най-важното за системата Интрастат  в европейското и българско законодателство вижте тук.

 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 670977
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 473481
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 293589
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 278769
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 82261
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 77655
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 72775
 8. Указания за справките на НОИ 54877
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 54772
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 41645
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 37219
 12. Справка за задължение по фиш 36875
 13. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 34279
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 34114
 15. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 32501
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 32008
 17. Проверка на ЕГН за коректност 27236
 18. Авансово облагане на доходи по граждански договори 26493
 19. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 26278
 20. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 25503
 21. Списък на справките на НОИ 25138
 22. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 24746
 23. Правото на наследствена пенсия в България 24296
 24. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 23824
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 20950
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 20456
 27. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 20014
 28. Е-услуги на НАП с ПИК 19685
 29. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 19413
 30. Същност и видове лихва 18875
 31. Специфични настройки за е-услугите на НАП 17358
 32. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 16469
 33. Контакти с НОИ 16433
 34. Служебни бележки по чл. 45 и чл. 35 от ЗДДФЛ, както и "Сметка за изплатени суми" за 2013 15630
 35. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 15607