ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2013 г.

На сайта на НАП е публикувана ЗАПОВЕД на Председателя на НСИ във връзка с праговете за деклариране по система Интрастат за 2013 г. за всеки от двата потока – „изпращания” (износ) и „пристигания” (внос), както следва:

1. Прагът за деклариране на поток „изпращанията” за 2013 година е 240 000 лева, а  за поток „пристиганията”  е 240 000 лева.

2. Праговете за статистическа стойност по системата Интрастат за 2013 г. са :

 - за поток „изпращания” е 11 000 000 /единадесет милиона/ лева;

 - за поток „пристиганията” е 5 000 000 /пет милиона/ лева.

3. Прагът за опростено деклариране на единични сделки с ниска стойност по системата Интрастат за 2013 г. е 390 /триста и деветдесет/ лева.

 

Най-важното за системата Интрастат  в европейското и българско законодателство вижте тук.

 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 677034
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 491751
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 297282
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 289017
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 86660
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 80414
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 73837
 8. Е-услуги на НАП със свободен достъп 56636
 9. Указания за справките на НОИ 55998
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 42650
 11. Справка за задължение по фиш 40172
 12. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 37625
 13. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 35371
 14. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 34794
 15. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 33059
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 32946
 17. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 29532
 18. Проверка на ЕГН за коректност 27747
 19. Авансово облагане на доходи по граждански договори 27070
 20. Правото на наследствена пенсия в България 26227
 21. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 26226
 22. Списък на справките на НОИ 25962
 23. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 25778
 24. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 25771
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 22174
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 21149
 27. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 20426
 28. Е-услуги на НАП с ПИК 20108
 29. Същност и видове лихва 19998
 30. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 19785
 31. Специфични настройки за е-услугите на НАП 18348
 32. Контакти с НОИ 17089
 33. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 17027
 34. Служебни бележки по чл. 45 и чл. 35 от ЗДДФЛ, както и "Сметка за изплатени суми" за 2013 16184
 35. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 16071