ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2013 г.

На сайта на НАП е публикувана ЗАПОВЕД на Председателя на НСИ във връзка с праговете за деклариране по система Интрастат за 2013 г. за всеки от двата потока – „изпращания” (износ) и „пристигания” (внос), както следва:

1. Прагът за деклариране на поток „изпращанията” за 2013 година е 240 000 лева, а  за поток „пристиганията”  е 240 000 лева.

2. Праговете за статистическа стойност по системата Интрастат за 2013 г. са :

 - за поток „изпращания” е 11 000 000 /единадесет милиона/ лева;

 - за поток „пристиганията” е 5 000 000 /пет милиона/ лева.

3. Прагът за опростено деклариране на единични сделки с ниска стойност по системата Интрастат за 2013 г. е 390 /триста и деветдесет/ лева.

 

Най-важното за системата Интрастат  в европейското и българско законодателство вижте тук.

 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 

РЕКЛАМИ


До 31.03.2014 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 582175
 2. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 230486
 3. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 179522
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 130681
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 48070
 6. Указания за справките на НОИ 38558
 7. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 31036
 8. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 26673
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 24776
 10. Подаване на декларации за осигурените лица 24405
 11. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 21782
 12. Проверка на ЕГН за коректност 20753
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 20280
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 19684
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 19179
 16. Авансово облагане на доходи по граждански договори 18810
 17. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 17997
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 15570
 19. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 14872
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 13769
 21. Е-услуги на НАП с ПИК 13624
 22. Списък на справките на НОИ 12650
 23. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 12224
 24. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 11220
 25. Справка за задължение по фиш 10325
 26. Правото на наследствена пенсия в България 9913
 27. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 9478
 28. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 9380
 29. Същност и видове лихва 8778
 30. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 8748
 31. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 8708
 32. Промени в кодовете за вид плащане за 2013 8518
 33. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2012 8256
 34. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 7713
 35. Годишна корекция на ползван частичен данъчен кредит 7453