ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2013 г.

На сайта на НАП е публикувана ЗАПОВЕД на Председателя на НСИ във връзка с праговете за деклариране по система Интрастат за 2013 г. за всеки от двата потока – „изпращания” (износ) и „пристигания” (внос), както следва:

1. Прагът за деклариране на поток „изпращанията” за 2013 година е 240 000 лева, а  за поток „пристиганията”  е 240 000 лева.

2. Праговете за статистическа стойност по системата Интрастат за 2013 г. са :

 - за поток „изпращания” е 11 000 000 /единадесет милиона/ лева;

 - за поток „пристиганията” е 5 000 000 /пет милиона/ лева.

3. Прагът за опростено деклариране на единични сделки с ниска стойност по системата Интрастат за 2013 г. е 390 /триста и деветдесет/ лева.

 

Най-важното за системата Интрастат  в европейското и българско законодателство вижте тук.

 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 

РЕКЛАМИ


До 31.03.2015 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 624569
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 319944
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 259736
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 198745
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 59924
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 55121
 7. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 48571
 8. Указания за справките на НОИ 46535
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 39127
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 33585
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 33208
 12. Подаване на декларации за осигурените лица 29485
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 26747
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 25767
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 25223
 16. Проверка на ЕГН за коректност 23724
 17. Авансово облагане на доходи по граждански договори 22073
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 20609
 19. Справка за задължение по фиш 18667
 20. Списък на справките на НОИ 18573
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 18091
 22. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 17075
 23. Е-услуги на НАП с ПИК 16355
 24. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 16337
 25. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 15004
 26. Правото на наследствена пенсия в България 14765
 27. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 12651
 28. Същност и видове лихва 12472
 29. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 12216
 30. Отпуск на бащата при раждане на дете 12170
 31. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 12029
 32. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 11545
 33. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 11054
 34. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 10881
 35. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 10680