ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2013 г.

На сайта на НАП е публикувана ЗАПОВЕД на Председателя на НСИ във връзка с праговете за деклариране по система Интрастат за 2013 г. за всеки от двата потока – „изпращания” (износ) и „пристигания” (внос), както следва:

1. Прагът за деклариране на поток „изпращанията” за 2013 година е 240 000 лева, а  за поток „пристиганията”  е 240 000 лева.

2. Праговете за статистическа стойност по системата Интрастат за 2013 г. са :

 - за поток „изпращания” е 11 000 000 /единадесет милиона/ лева;

 - за поток „пристиганията” е 5 000 000 /пет милиона/ лева.

3. Прагът за опростено деклариране на единични сделки с ниска стойност по системата Интрастат за 2013 г. е 390 /триста и деветдесет/ лева.

 

Най-важното за системата Интрастат  в европейското и българско законодателство вижте тук.

 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 649990
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 409931
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 279105
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 241183
 5. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 68455
 6. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 68392
 7. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 66949
 8. Указания за справките на НОИ 50840
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 48146
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 37833
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 35176
 12. Подаване на декларации за осигурените лица 32037
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 30174
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 30068
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 29023
 16. Справка за задължение по фиш 27025
 17. Проверка на ЕГН за коректност 25497
 18. Авансово облагане на доходи по граждански договори 24583
 19. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 23104
 20. Списък на справките на НОИ 22149
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 21108
 22. Правото на наследствена пенсия в България 19095
 23. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 18478
 24. Е-услуги на НАП с ПИК 18063
 25. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 17981
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 17736
 27. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 17591
 28. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 17525
 29. Отпуск на бащата при раждане на дете 16413
 30. Същност и видове лихва 15222
 31. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 14437
 32. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 14007
 33. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 13586
 34. Специфични настройки за е-услугите на НАП 13376
 35. Контакти с НОИ 13304