ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2013 г.

На сайта на НАП е публикувана ЗАПОВЕД на Председателя на НСИ във връзка с праговете за деклариране по система Интрастат за 2013 г. за всеки от двата потока – „изпращания” (износ) и „пристигания” (внос), както следва:

1. Прагът за деклариране на поток „изпращанията” за 2013 година е 240 000 лева, а  за поток „пристиганията”  е 240 000 лева.

2. Праговете за статистическа стойност по системата Интрастат за 2013 г. са :

 - за поток „изпращания” е 11 000 000 /единадесет милиона/ лева;

 - за поток „пристиганията” е 5 000 000 /пет милиона/ лева.

3. Прагът за опростено деклариране на единични сделки с ниска стойност по системата Интрастат за 2013 г. е 390 /триста и деветдесет/ лева.

 

Най-важното за системата Интрастат  в европейското и българско законодателство вижте тук.

 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 668254
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 465547
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 292016
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 274472
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 80502
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 76549
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 72314
 8. Указания за справките на НОИ 54414
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 53876
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 41220
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 37056
 12. Справка за задължение по фиш 35612
 13. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 34033
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 33566
 15. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 32289
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 31628
 17. Проверка на ЕГН за коректност 27021
 18. Авансово облагане на доходи по граждански договори 26266
 19. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 25168
 20. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 24881
 21. Списък на справките на НОИ 24810
 22. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 24302
 23. Правото на наследствена пенсия в България 23563
 24. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 23002
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 20331
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 20152
 27. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 19839
 28. Е-услуги на НАП с ПИК 19512
 29. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 19237
 30. Същност и видове лихва 18433
 31. Специфични настройки за е-услугите на НАП 16957
 32. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 16254
 33. Контакти с НОИ 16152
 34. Служебни бележки по чл. 45 и чл. 35 от ЗДДФЛ, както и "Сметка за изплатени суми" за 2013 15435
 35. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 15430