ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2013 г.

На сайта на НАП е публикувана ЗАПОВЕД на Председателя на НСИ във връзка с праговете за деклариране по система Интрастат за 2013 г. за всеки от двата потока – „изпращания” (износ) и „пристигания” (внос), както следва:

1. Прагът за деклариране на поток „изпращанията” за 2013 година е 240 000 лева, а  за поток „пристиганията”  е 240 000 лева.

2. Праговете за статистическа стойност по системата Интрастат за 2013 г. са :

 - за поток „изпращания” е 11 000 000 /единадесет милиона/ лева;

 - за поток „пристиганията” е 5 000 000 /пет милиона/ лева.

3. Прагът за опростено деклариране на единични сделки с ниска стойност по системата Интрастат за 2013 г. е 390 /триста и деветдесет/ лева.

 

Най-важното за системата Интрастат  в европейското и българско законодателство вижте тук.

 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 722505
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 631785
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 347410
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 324102
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 124637
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 92471
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 79421
 8. Справка за задължение по фиш 72217
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 67114
 10. Указания за справките на НОИ 62925
 11. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 50871
 12. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 49258
 13. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 45005
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 41384
 15. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 40266
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 38573
 17. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 38412
 18. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 37363
 19. Правото на наследствена пенсия в България 35868
 20. Списък на справките на НОИ 31607
 21. Проверка на ЕГН за коректност 31029
 22. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 31001
 23. Авансово облагане на доходи по граждански договори 30521
 24. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 30018
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 26614
 26. Същност и видове лихва 26536
 27. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 25530
 28. Специфични настройки за е-услугите на НАП 24927
 29. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 23159
 30. Е-услуги на НАП с ПИК 23083
 31. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 22155
 32. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 21920
 33. Контакти с НОИ 21280
 34. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 21091
 35. Справка за валидност на документи за самоличност 20460