ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2013 г.

На сайта на НАП е публикувана ЗАПОВЕД на Председателя на НСИ във връзка с праговете за деклариране по система Интрастат за 2013 г. за всеки от двата потока – „изпращания” (износ) и „пристигания” (внос), както следва:

1. Прагът за деклариране на поток „изпращанията” за 2013 година е 240 000 лева, а  за поток „пристиганията”  е 240 000 лева.

2. Праговете за статистическа стойност по системата Интрастат за 2013 г. са :

 - за поток „изпращания” е 11 000 000 /единадесет милиона/ лева;

 - за поток „пристиганията” е 5 000 000 /пет милиона/ лева.

3. Прагът за опростено деклариране на единични сделки с ниска стойност по системата Интрастат за 2013 г. е 390 /триста и деветдесет/ лева.

 

Най-важното за системата Интрастат  в европейското и българско законодателство вижте тук.

 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 

ВХОД ЗА АБОНАТИ

РЕКЛАМИ


До 31.03.2014 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 559304
 2. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 209032
 3. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 125851
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 96931
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 41836
 6. Указания за справките на НОИ 34723
 7. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 23268
 8. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 23115
 9. Подаване на декларации за осигурените лица 21791
 10. Е-услуги на НАП със свободен достъп 21240
 11. Проверка на ЕГН за коректност 19273
 12. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 17969
 13. Авансово облагане на доходи по граждански договори 17084
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 16305
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 15910
 16. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 15533
 17. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 13412
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 12861
 19. Е-услуги на НАП с ПИК 12249
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 11544
 21. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 11145
 22. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 10117
 23. Списък на справките на НОИ 9919
 24. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 9188
 25. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 8593
 26. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 7709
 27. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 7589
 28. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 7296
 29. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2012 7258
 30. Промени в кодовете за вид плащане за 2013 7226
 31. Правото на наследствена пенсия в България 6916
 32. Същност и видове лихва 6639
 33. Годишна корекция на ползван частичен данъчен кредит 6401
 34. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 6242
 35. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2011 6122