ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2013 г.

На сайта на НАП е публикувана ЗАПОВЕД на Председателя на НСИ във връзка с праговете за деклариране по система Интрастат за 2013 г. за всеки от двата потока – „изпращания” (износ) и „пристигания” (внос), както следва:

1. Прагът за деклариране на поток „изпращанията” за 2013 година е 240 000 лева, а  за поток „пристиганията”  е 240 000 лева.

2. Праговете за статистическа стойност по системата Интрастат за 2013 г. са :

 - за поток „изпращания” е 11 000 000 /единадесет милиона/ лева;

 - за поток „пристиганията” е 5 000 000 /пет милиона/ лева.

3. Прагът за опростено деклариране на единични сделки с ниска стойност по системата Интрастат за 2013 г. е 390 /триста и деветдесет/ лева.

 

Най-важното за системата Интрастат  в европейското и българско законодателство вижте тук.

 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 674014
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 483238
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 295376
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 283548
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 84475
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 79159
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 73283
 8. Е-услуги на НАП със свободен достъп 55750
 9. Указания за справките на НОИ 55420
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 42152
 11. Справка за задължение по фиш 38604
 12. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 37432
 13. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 34751
 14. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 34569
 15. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 32792
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 32469
 17. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 27928
 18. Проверка на ЕГН за коректност 27515
 19. Авансово облагане на доходи по граждански договори 26749
 20. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 25845
 21. Списък на справките на НОИ 25531
 22. Правото на наследствена пенсия в България 25316
 23. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 25306
 24. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 24868
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 21627
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 20833
 27. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 20229
 28. Е-услуги на НАП с ПИК 19922
 29. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 19599
 30. Същност и видове лихва 19481
 31. Специфични настройки за е-услугите на НАП 17887
 32. Контакти с НОИ 16776
 33. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 16758
 34. Служебни бележки по чл. 45 и чл. 35 от ЗДДФЛ, както и "Сметка за изплатени суми" за 2013 15975
 35. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 15855