ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2013 г.

На сайта на НАП е публикувана ЗАПОВЕД на Председателя на НСИ във връзка с праговете за деклариране по система Интрастат за 2013 г. за всеки от двата потока – „изпращания” (износ) и „пристигания” (внос), както следва:

1. Прагът за деклариране на поток „изпращанията” за 2013 година е 240 000 лева, а  за поток „пристиганията”  е 240 000 лева.

2. Праговете за статистическа стойност по системата Интрастат за 2013 г. са :

 - за поток „изпращания” е 11 000 000 /единадесет милиона/ лева;

 - за поток „пристиганията” е 5 000 000 /пет милиона/ лева.

3. Прагът за опростено деклариране на единични сделки с ниска стойност по системата Интрастат за 2013 г. е 390 /триста и деветдесет/ лева.

 

Най-важното за системата Интрастат  в европейското и българско законодателство вижте тук.

 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 

РЕКЛАМИ


До 31.03.2015 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 596477
 2. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 241144
 3. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 225967
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 152116
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 52343
 6. Указания за справките на НОИ 41457
 7. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 39092
 8. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 30901
 9. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 28991
 10. Е-услуги на НАП със свободен достъп 28410
 11. Подаване на декларации за осигурените лица 26209
 12. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 24463
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 24058
 14. Проверка на ЕГН за коректност 21851
 15. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 21681
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 21254
 17. Авансово облагане на доходи по граждански договори 19877
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 17432
 19. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 15690
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 15160
 21. Списък на справките на НОИ 14704
 22. Е-услуги на НАП с ПИК 14472
 23. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 13543
 24. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 12791
 25. Справка за задължение по фиш 12643
 26. Правото на наследствена пенсия в България 11710
 27. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 10371
 28. Същност и видове лихва 10130
 29. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 9951
 30. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 9634
 31. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 9432
 32. Промени в кодовете за вид плащане за 2013 9250
 33. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 8825
 34. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2012 8765
 35. Годишна корекция на ползван частичен данъчен кредит 8572