ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2013 г.

На сайта на НАП е публикувана ЗАПОВЕД на Председателя на НСИ във връзка с праговете за деклариране по система Интрастат за 2013 г. за всеки от двата потока – „изпращания” (износ) и „пристигания” (внос), както следва:

1. Прагът за деклариране на поток „изпращанията” за 2013 година е 240 000 лева, а  за поток „пристиганията”  е 240 000 лева.

2. Праговете за статистическа стойност по системата Интрастат за 2013 г. са :

 - за поток „изпращания” е 11 000 000 /единадесет милиона/ лева;

 - за поток „пристиганията” е 5 000 000 /пет милиона/ лева.

3. Прагът за опростено деклариране на единични сделки с ниска стойност по системата Интрастат за 2013 г. е 390 /триста и деветдесет/ лева.

 

Най-важното за системата Интрастат  в европейското и българско законодателство вижте тук.

 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 662207
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 448278
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 288124
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 263638
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 76035
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 74086
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 70899
 8. Указания за справките на НОИ 53297
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 51903
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 40217
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 36567
 12. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 33481
 13. Справка за задължение по фиш 32808
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 32447
 15. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 31654
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 30783
 17. Проверка на ЕГН за коректност 26483
 18. Авансово облагане на доходи по граждански договори 25777
 19. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 24407
 20. Списък на справките на НОИ 23943
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 23284
 22. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 22086
 23. Правото на наследствена пенсия в България 21993
 24. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 21363
 25. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 19373
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 19239
 27. Е-услуги на НАП с ПИК 19060
 28. Отпуск на бащата при раждане на дете 18905
 29. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 18745
 30. Същност и видове лихва 17414
 31. Специфични настройки за е-услугите на НАП 15845
 32. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 15681
 33. Контакти с НОИ 15244
 34. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 14998
 35. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 14843