ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2013 г.

На сайта на НАП е публикувана ЗАПОВЕД на Председателя на НСИ във връзка с праговете за деклариране по система Интрастат за 2013 г. за всеки от двата потока – „изпращания” (износ) и „пристигания” (внос), както следва:

1. Прагът за деклариране на поток „изпращанията” за 2013 година е 240 000 лева, а  за поток „пристиганията”  е 240 000 лева.

2. Праговете за статистическа стойност по системата Интрастат за 2013 г. са :

 - за поток „изпращания” е 11 000 000 /единадесет милиона/ лева;

 - за поток „пристиганията” е 5 000 000 /пет милиона/ лева.

3. Прагът за опростено деклариране на единични сделки с ниска стойност по системата Интрастат за 2013 г. е 390 /триста и деветдесет/ лева.

 

Най-важното за системата Интрастат  в европейското и българско законодателство вижте тук.

 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 

РЕКЛАМИ


До 31.03.2014 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 577720
 2. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 226982
 3. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 168143
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 123966
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 46790
 6. Указания за справките на НОИ 37711
 7. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 29285
 8. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 25971
 9. Подаване на декларации за осигурените лица 23863
 10. Е-услуги на НАП със свободен достъп 23798
 11. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 20441
 12. Проверка на ЕГН за коректност 20425
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 19854
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 18877
 15. Авансово облагане на доходи по граждански договори 18485
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 18438
 17. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 17446
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 14957
 19. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 14557
 20. Е-услуги на НАП с ПИК 13325
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 13280
 22. Списък на справките на НОИ 12109
 23. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 11969
 24. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 10794
 25. Справка за задължение по фиш 9485
 26. Правото на наследствена пенсия в България 9356
 27. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 9264
 28. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 9078
 29. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 8499
 30. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 8474
 31. Същност и видове лихва 8260
 32. Промени в кодовете за вид плащане за 2013 8258
 33. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2012 8050
 34. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 7427
 35. Годишна корекция на ползван частичен данъчен кредит 7256