ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2013 г.

На сайта на НАП е публикувана ЗАПОВЕД на Председателя на НСИ във връзка с праговете за деклариране по система Интрастат за 2013 г. за всеки от двата потока – „изпращания” (износ) и „пристигания” (внос), както следва:

1. Прагът за деклариране на поток „изпращанията” за 2013 година е 240 000 лева, а  за поток „пристиганията”  е 240 000 лева.

2. Праговете за статистическа стойност по системата Интрастат за 2013 г. са :

 - за поток „изпращания” е 11 000 000 /единадесет милиона/ лева;

 - за поток „пристиганията” е 5 000 000 /пет милиона/ лева.

3. Прагът за опростено деклариране на единични сделки с ниска стойност по системата Интрастат за 2013 г. е 390 /триста и деветдесет/ лева.

 

Най-важното за системата Интрастат  в европейското и българско законодателство вижте тук.

 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 

РЕКЛАМИ


До 31.03.2014 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 581705
 2. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 230162
 3. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 178188
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 129860
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 47967
 6. Указания за справките на НОИ 38458
 7. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 30830
 8. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 26604
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 24672
 10. Подаване на декларации за осигурените лица 24366
 11. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 21619
 12. Проверка на ЕГН за коректност 20728
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 20256
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 19599
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 19121
 16. Авансово облагане на доходи по граждански договори 18783
 17. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 17947
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 15518
 19. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 14847
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 13735
 21. Е-услуги на НАП с ПИК 13601
 22. Списък на справките на НОИ 12592
 23. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 12204
 24. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 11183
 25. Справка за задължение по фиш 10250
 26. Правото на наследствена пенсия в България 9865
 27. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 9466
 28. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 9354
 29. Същност и видове лихва 8766
 30. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 8734
 31. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 8695
 32. Промени в кодовете за вид плащане за 2013 8504
 33. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2012 8243
 34. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 7698
 35. Годишна корекция на ползван частичен данъчен кредит 7438