ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2013 г.

На сайта на НАП е публикувана ЗАПОВЕД на Председателя на НСИ във връзка с праговете за деклариране по система Интрастат за 2013 г. за всеки от двата потока – „изпращания” (износ) и „пристигания” (внос), както следва:

1. Прагът за деклариране на поток „изпращанията” за 2013 година е 240 000 лева, а  за поток „пристиганията”  е 240 000 лева.

2. Праговете за статистическа стойност по системата Интрастат за 2013 г. са :

 - за поток „изпращания” е 11 000 000 /единадесет милиона/ лева;

 - за поток „пристиганията” е 5 000 000 /пет милиона/ лева.

3. Прагът за опростено деклариране на единични сделки с ниска стойност по системата Интрастат за 2013 г. е 390 /триста и деветдесет/ лева.

 

Най-важното за системата Интрастат  в европейското и българско законодателство вижте тук.

 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 

РЕКЛАМИ


До 31.03.2015 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 603109
 2. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 245549
 3. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 244656
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 161015
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 53812
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 44624
 7. Указания за справките на НОИ 42720
 8. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 35275
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 31147
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 30141
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 29115
 12. Подаване на декларации за осигурените лица 27211
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 24960
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 22429
 15. Проверка на ЕГН за коректност 22329
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 22143
 17. Авансово облагане на доходи по граждански договори 20395
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 18369
 19. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 15998
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 15722
 21. Списък на справките на НОИ 15673
 22. Е-услуги на НАП с ПИК 14986
 23. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 14205
 24. Справка за задължение по фиш 13844
 25. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 13329
 26. Правото на наследствена пенсия в България 12355
 27. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 10748
 28. Същност и видове лихва 10594
 29. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 10214
 30. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 10123
 31. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 9668
 32. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 9575
 33. Промени в кодовете за вид плащане за 2013 9509
 34. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 9421
 35. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 9044