ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2013 г.

На сайта на НАП е публикувана ЗАПОВЕД на Председателя на НСИ във връзка с праговете за деклариране по система Интрастат за 2013 г. за всеки от двата потока – „изпращания” (износ) и „пристигания” (внос), както следва:

1. Прагът за деклариране на поток „изпращанията” за 2013 година е 240 000 лева, а  за поток „пристиганията”  е 240 000 лева.

2. Праговете за статистическа стойност по системата Интрастат за 2013 г. са :

 - за поток „изпращания” е 11 000 000 /единадесет милиона/ лева;

 - за поток „пристиганията” е 5 000 000 /пет милиона/ лева.

3. Прагът за опростено деклариране на единични сделки с ниска стойност по системата Интрастат за 2013 г. е 390 /триста и деветдесет/ лева.

 

Най-важното за системата Интрастат  в европейското и българско законодателство вижте тук.

 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 664832
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 456809
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 290038
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 269177
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 78405
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 75293
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 71626
 8. Указания за справките на НОИ 53828
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 52883
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 40677
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 36782
 12. Справка за задължение по фиш 34184
 13. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 33740
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 32964
 15. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 31956
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 31178
 17. Проверка на ЕГН за коректност 26725
 18. Авансово облагане на доходи по граждански договори 25984
 19. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 24745
 20. Списък на справките на НОИ 24322
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 23749
 22. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 23415
 23. Правото на наследствена пенсия в България 22734
 24. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 22106
 25. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 19643
 26. Отпуск на бащата при раждане на дете 19605
 27. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 19576
 28. Е-услуги на НАП с ПИК 19255
 29. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 18971
 30. Същност и видове лихва 17911
 31. Специфични настройки за е-услугите на НАП 16368
 32. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 15938
 33. Контакти с НОИ 15690
 34. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 15191
 35. Служебни бележки по чл. 45 и чл. 35 от ЗДДФЛ, както и "Сметка за изплатени суми" за 2013 15098