ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2013 г.

На сайта на НАП е публикувана ЗАПОВЕД на Председателя на НСИ във връзка с праговете за деклариране по система Интрастат за 2013 г. за всеки от двата потока – „изпращания” (износ) и „пристигания” (внос), както следва:

1. Прагът за деклариране на поток „изпращанията” за 2013 година е 240 000 лева, а  за поток „пристиганията”  е 240 000 лева.

2. Праговете за статистическа стойност по системата Интрастат за 2013 г. са :

 - за поток „изпращания” е 11 000 000 /единадесет милиона/ лева;

 - за поток „пристиганията” е 5 000 000 /пет милиона/ лева.

3. Прагът за опростено деклариране на единични сделки с ниска стойност по системата Интрастат за 2013 г. е 390 /триста и деветдесет/ лева.

 

Най-важното за системата Интрастат  в европейското и българско законодателство вижте тук.

 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 688819
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 527056
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 309130
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 305736
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 95201
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 86604
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 75250
 8. Е-услуги на НАП със свободен достъп 59429
 9. Указания за справките на НОИ 58056
 10. Справка за задължение по фиш 51084
 11. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 44204
 12. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 38192
 13. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 37075
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 36996
 15. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 35630
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 34479
 17. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 34394
 18. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 31768
 19. Правото на наследствена пенсия в България 28987
 20. Проверка на ЕГН за коректност 28508
 21. Авансово облагане на доходи по граждански договори 28160
 22. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 27272
 23. Списък на справките на НОИ 27260
 24. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 27143
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 23778
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 22385
 27. Същност и видове лихва 21585
 28. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 21040
 29. Е-услуги на НАП с ПИК 20801
 30. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 20275
 31. Специфични настройки за е-услугите на НАП 19778
 32. Контакти с НОИ 18206
 33. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 17937
 34. Служебни бележки по чл. 45 и чл. 35 от ЗДДФЛ, както и "Сметка за изплатени суми" за 2013 17215
 35. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 16897