ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2013 г.

На сайта на НАП е публикувана ЗАПОВЕД на Председателя на НСИ във връзка с праговете за деклариране по система Интрастат за 2013 г. за всеки от двата потока – „изпращания” (износ) и „пристигания” (внос), както следва:

1. Прагът за деклариране на поток „изпращанията” за 2013 година е 240 000 лева, а  за поток „пристиганията”  е 240 000 лева.

2. Праговете за статистическа стойност по системата Интрастат за 2013 г. са :

 - за поток „изпращания” е 11 000 000 /единадесет милиона/ лева;

 - за поток „пристиганията” е 5 000 000 /пет милиона/ лева.

3. Прагът за опростено деклариране на единични сделки с ниска стойност по системата Интрастат за 2013 г. е 390 /триста и деветдесет/ лева.

 

Най-важното за системата Интрастат  в европейското и българско законодателство вижте тук.

 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 

РЕКЛАМИ


До 31.03.2014 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 574630
 2. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 224607
 3. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 160124
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 119877
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 45828
 6. Указания за справките на НОИ 37188
 7. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 28132
 8. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 25462
 9. Подаване на декларации за осигурените лица 23491
 10. Е-услуги на НАП със свободен достъп 23263
 11. Проверка на ЕГН за коректност 20178
 12. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 19509
 13. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 19487
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 18351
 15. Авансово облагане на доходи по граждански договори 18260
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 17873
 17. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 17082
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 14505
 19. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 14300
 20. Е-услуги на НАП с ПИК 13096
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 12915
 22. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 11786
 23. Списък на справките на НОИ 11750
 24. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 10497
 25. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 9112
 26. Правото на наследствена пенсия в България 8958
 27. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 8810
 28. Справка за задължение по фиш 8780
 29. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 8314
 30. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 8288
 31. Промени в кодовете за вид плащане за 2013 8063
 32. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2012 7876
 33. Същност и видове лихва 7848
 34. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 7185
 35. Годишна корекция на ползван частичен данъчен кредит 7111