ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2013 г.

На сайта на НАП е публикувана ЗАПОВЕД на Председателя на НСИ във връзка с праговете за деклариране по система Интрастат за 2013 г. за всеки от двата потока – „изпращания” (износ) и „пристигания” (внос), както следва:

1. Прагът за деклариране на поток „изпращанията” за 2013 година е 240 000 лева, а  за поток „пристиганията”  е 240 000 лева.

2. Праговете за статистическа стойност по системата Интрастат за 2013 г. са :

 - за поток „изпращания” е 11 000 000 /единадесет милиона/ лева;

 - за поток „пристиганията” е 5 000 000 /пет милиона/ лева.

3. Прагът за опростено деклариране на единични сделки с ниска стойност по системата Интрастат за 2013 г. е 390 /триста и деветдесет/ лева.

 

Най-важното за системата Интрастат  в европейското и българско законодателство вижте тук.

 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 

РЕКЛАМИ


До 31.03.2015 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 614754
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 287339
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 253766
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 182501
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 57170
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 50949
 7. Указания за справките на НОИ 44988
 8. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 43031
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 35726
 10. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 32590
 11. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 32130
 12. Подаване на декларации за осигурените лица 28634
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 26059
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 24159
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 23876
 16. Проверка на ЕГН за коректност 23179
 17. Авансово облагане на доходи по граждански договори 21496
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 19738
 19. Списък на справките на НОИ 17403
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 17020
 21. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 16595
 22. Справка за задължение по фиш 16415
 23. Е-услуги на НАП с ПИК 15771
 24. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 15720
 25. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 14182
 26. Правото на наследствена пенсия в България 13591
 27. Същност и видове лихва 11580
 28. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 11569
 29. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 11543
 30. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 11365
 31. Отпуск на бащата при раждане на дете 10582
 32. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 10542
 33. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 10505
 34. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 10482
 35. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 10161