ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2013 г.

На сайта на НАП е публикувана ЗАПОВЕД на Председателя на НСИ във връзка с праговете за деклариране по система Интрастат за 2013 г. за всеки от двата потока – „изпращания” (износ) и „пристигания” (внос), както следва:

1. Прагът за деклариране на поток „изпращанията” за 2013 година е 240 000 лева, а  за поток „пристиганията”  е 240 000 лева.

2. Праговете за статистическа стойност по системата Интрастат за 2013 г. са :

 - за поток „изпращания” е 11 000 000 /единадесет милиона/ лева;

 - за поток „пристиганията” е 5 000 000 /пет милиона/ лева.

3. Прагът за опростено деклариране на единични сделки с ниска стойност по системата Интрастат за 2013 г. е 390 /триста и деветдесет/ лева.

 

Най-важното за системата Интрастат  в европейското и българско законодателство вижте тук.

 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 727967
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 645122
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 352395
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 326344
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 129589
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 93158
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 80013
 8. Справка за задължение по фиш 73005
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 68345
 10. Указания за справките на НОИ 63626
 11. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 51433
 12. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 50228
 13. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 46968
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 42052
 15. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 40709
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 39256
 17. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 38873
 18. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 37865
 19. Правото на наследствена пенсия в България 36817
 20. Списък на справките на НОИ 32320
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 31664
 22. Проверка на ЕГН за коректност 31458
 23. Авансово облагане на доходи по граждански договори 30908
 24. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 30518
 25. Същност и видове лихва 27939
 26. Отпуск на бащата при раждане на дете 27049
 27. Специфични настройки за е-услугите на НАП 26017
 28. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 25997
 29. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 23607
 30. Е-услуги на НАП с ПИК 23530
 31. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 23234
 32. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 22517
 33. Контакти с НОИ 21749
 34. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 21608
 35. Справка за валидност на документи за самоличност 20810