ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2013 г.

На сайта на НАП е публикувана ЗАПОВЕД на Председателя на НСИ във връзка с праговете за деклариране по система Интрастат за 2013 г. за всеки от двата потока – „изпращания” (износ) и „пристигания” (внос), както следва:

1. Прагът за деклариране на поток „изпращанията” за 2013 година е 240 000 лева, а  за поток „пристиганията”  е 240 000 лева.

2. Праговете за статистическа стойност по системата Интрастат за 2013 г. са :

 - за поток „изпращания” е 11 000 000 /единадесет милиона/ лева;

 - за поток „пристиганията” е 5 000 000 /пет милиона/ лева.

3. Прагът за опростено деклариране на единични сделки с ниска стойност по системата Интрастат за 2013 г. е 390 /триста и деветдесет/ лева.

 

Най-важното за системата Интрастат  в европейското и българско законодателство вижте тук.

 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 

РЕКЛАМИ


До 31.03.2015 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 590618
 2. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 237251
 3. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 205781
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 145289
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 50344
 6. Указания за справките на НОИ 40420
 7. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 34643
 8. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 28025
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 26683
 10. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 25923
 11. Подаване на декларации за осигурените лица 25401
 12. Проверка на ЕГН за коректност 21375
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 21117
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 21012
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 20502
 16. Авансово облагане на доходи по граждански договори 19377
 17. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 19122
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 16516
 19. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 15368
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 14623
 21. Е-услуги на НАП с ПИК 14076
 22. Списък на справките на НОИ 13931
 23. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 12620
 24. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 11971
 25. Справка за задължение по фиш 11637
 26. Правото на наследствена пенсия в България 10928
 27. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 9993
 28. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 9768
 29. Същност и видове лихва 9635
 30. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 9144
 31. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 9118
 32. Промени в кодовете за вид плащане за 2013 8973
 33. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2012 8565
 34. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 8221
 35. Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България 7914