ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Списък на справките на НОИ

1. Справки по ЕГН и ПИК


 1.1. Справки за социално осигуряване

arrow right Справка за статус на социално осигуряване

arrow rightСправка за осигурителен стаж и доход при пенсиониране

arrow rightСправка за подадени декларации за социално осигуряване за осигурено лице за периоди след 2004 г.


 1.2. Справки за парични обезщетения и помощи

arrow right Справка за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО чрез НОИ по ЕГН

arrow right Справка за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО, статус на обработка и изплащане

arrow right Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО


 1.3. Справки за парични обезщетения за безработица

arrow right Справка за изплатени парични обезщетения за безработица

arrow right Справка за регистрирани заявления за отпускане на парични обезщетения за безработица


 1.4. В услуга на пенсионера

arrow right Актуално състояние на изплащаните пенсии и добавки по ЕГН и ПИК

arrow right Справка за издадени пенсионни разпореждания по ЕГН и ПИК

arrow right Изчисляване на прогнозна пенсия


2. Справки по Булстат  и  ИКО


 2.1. Справки по Булстат за осигурителен стаж и доход

arrow right Справка за подадени декларации за социално осигуряване от осигурител/самоосигуряващ се

arrow right Справка за съответствие между декларирани и внесени вноски за ДОО 

2.2. Справки по Булстат за парични обезщетения и помощи


3. Справки със сертификат за универсален електронен подпис


3.1 Справки от информационната система на НОИ за притежатели на валиден цифров потребителски сертификат за универсален и усъвършенстван електронен подпис

infoЗа употреба на сертификат с удължен срок на действие е необходима регистрация под ново име на потребител на програмното приложение.

pdfРъководство за потребителите на справки на НОИ с универсален електронен подпис - УЕП

Доставчиците, които имат разрешение да издават електронен подпис в България са:


4. Справки със свободен достъп


4.1 Справка за прекратени осигурители

arrow rightСправка за прекратени осигурители без правоприемник с предадени в НОИ разплащателни ведомости

 
 
4.2 Преизчисляване на стаж към трета категория труд
 
arrow rightПреизчисляване на стаж към трета категория труд
 


 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 732338
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 655524
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 357204
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 328382
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 134559
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 93617
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 80584
 8. Справка за задължение по фиш 73854
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 69340
 10. Указания за справките на НОИ 64092
 11. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 51841
 12. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 50857
 13. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 48428
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 42659
 15. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 40960
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 39738
 17. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 39183
 18. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 38172
 19. Правото на наследствена пенсия в България 37551
 20. Списък на справките на НОИ 32817
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 32504
 22. Проверка на ЕГН за коректност 31777
 23. Авансово облагане на доходи по граждански договори 31176
 24. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 30924
 25. Същност и видове лихва 28563
 26. Отпуск на бащата при раждане на дете 27380
 27. Специфични настройки за е-услугите на НАП 26766
 28. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 26365
 29. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 24293
 30. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 23888
 31. Е-услуги на НАП с ПИК 23860
 32. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 22797
 33. Контакти с НОИ 22076
 34. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 21930
 35. Справка за валидност на документи за самоличност 21096