ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход

Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

За да бъдат ползвани услугите и справките на НОИ не е нужна регистрация в сайта www.finance-assets.info,

а трябва само да натиснете бутона, който ще ви препрати към интернет страницата на НОИ.

В случай, че не ви се отвори уеб сайта на НОИ, а се появи екран с предупредителни съобщения относно сигурността на достъпа, това не е грешка, а трябва да натиснете във вашия браузер бутон, за да продължите напред. Упътване относно Internet Explorer, Google Chrome и Mozilla Firefox вижте тук.

arrow rightСправка за осигурителен стаж и доход при пенсиониране

Отворената интернет страница на НОИ за тази справка изглежда така:

 

За да ползвате Справката за социално осигуряване - актуално състояние,  трябва да имате персонален идентификационен код, който се издава от НОИ лично на лицето.

За да получите от НОИ персонален идентификационен код трябва да посетите съответното РУСО, а за София СУСО и да подадете заявление. Образец на заявлението може да изтеглите от тук

За да направите справка изберете ЕГН или ЛНЧ - личен номер на чужденец, въведете своя персонален идентификационен код и натиснете бутона Справка.

Чрез тази справка по ЕГН и избрана година се показват следните данни:

- фамилия и инициали на името и презимето на лицето;

- наименование и ЕИК на осигурителя;

- вида на осигуряването по месеци и осигурителния доход, от който са изчислени вноските за социално осигураване.

Националният осигурителен институт обявява телефони за консултации по технически въпроси при използване на електронните услуги, предоставяни на осигурители и осигурени лица:

 - справки за наличие или липса на информация в Регистъра на осигурените лица за натрупани осигурителни права;

 - справки за отпускане и изплащане на краткосрочни и дългосрочни обезщетения;

 - издаване на ПИК и ИКО;

 - регистрация за получаване на информация за изплатени обезщетения чрез SMS или E-Mail;

 - клиентски софтуер за обхващане на данни от придружителните писма и описите и тестване на файловете с описи на представяни документи за изплащане на парични обезщетения и помощи от ДОО;

 - други.

телефони -  02 926 1026 и 02 926 1027

С оглед спазване изискванията на Закона за защита на личните данни справки на посочените телефони не се извършват.

Източник: НОИ 

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 671191
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 474070
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 293675
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 279031
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 82403
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 77744
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 72828
 8. Указания за справките на НОИ 54909
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 54833
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 41679
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 37240
 12. Справка за задължение по фиш 36956
 13. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 34303
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 34157
 15. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 32525
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 32033
 17. Проверка на ЕГН за коректност 27257
 18. Авансово облагане на доходи по граждански договори 26515
 19. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 26354
 20. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 25519
 21. Списък на справките на НОИ 25166
 22. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 24776
 23. Правото на наследствена пенсия в България 24364
 24. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 23882
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 20986
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 20475
 27. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 20027
 28. Е-услуги на НАП с ПИК 19703
 29. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 19419
 30. Същност и видове лихва 18918
 31. Специфични настройки за е-услугите на НАП 17378
 32. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 16492
 33. Контакти с НОИ 16450
 34. Служебни бележки по чл. 45 и чл. 35 от ЗДДФЛ, както и "Сметка за изплатени суми" за 2013 15645
 35. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 15618