ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход

Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

За да бъдат ползвани услугите и справките на НОИ не е нужна регистрация в сайта www.finance-assets.info,

а трябва само да натиснете бутона, който ще ви препрати към интернет страницата на НОИ.

В случай, че не ви се отвори уеб сайта на НОИ, а се появи екран с предупредителни съобщения относно сигурността на достъпа, това не е грешка, а трябва да натиснете във вашия браузер бутон, за да продължите напред. Упътване относно Internet Explorer, Google Chrome и Mozilla Firefox вижте тук.

arrow rightСправка за осигурителен стаж и доход при пенсиониране

Отворената интернет страница на НОИ за тази справка изглежда така:

 

За да ползвате Справката за социално осигуряване - актуално състояние,  трябва да имате персонален идентификационен код, който се издава от НОИ лично на лицето.

За да получите от НОИ персонален идентификационен код трябва да посетите съответното РУСО, а за София СУСО и да подадете заявление. Образец на заявлението може да изтеглите от тук

За да направите справка изберете ЕГН или ЛНЧ - личен номер на чужденец, въведете своя персонален идентификационен код и натиснете бутона Справка.

Чрез тази справка по ЕГН и избрана година се показват следните данни:

- фамилия и инициали на името и презимето на лицето;

- наименование и ЕИК на осигурителя;

- вида на осигуряването по месеци и осигурителния доход, от който са изчислени вноските за социално осигураване.

Националният осигурителен институт обявява телефони за консултации по технически въпроси при използване на електронните услуги, предоставяни на осигурители и осигурени лица:

 - справки за наличие или липса на информация в Регистъра на осигурените лица за натрупани осигурителни права;

 - справки за отпускане и изплащане на краткосрочни и дългосрочни обезщетения;

 - издаване на ПИК и ИКО;

 - регистрация за получаване на информация за изплатени обезщетения чрез SMS или E-Mail;

 - клиентски софтуер за обхващане на данни от придружителните писма и описите и тестване на файловете с описи на представяни документи за изплащане на парични обезщетения и помощи от ДОО;

 - други.

телефони -  02 926 1026 и 02 926 1027

С оглед спазване изискванията на Закона за защита на личните данни справки на посочените телефони не се извършват.

Източник: НОИ 

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 662337
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 448609
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 288274
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 263935
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 76183
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 74136
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 70931
 8. Указания за справките на НОИ 53339
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 51950
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 40240
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 36578
 12. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 33496
 13. Справка за задължение по фиш 32857
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 32469
 15. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 31659
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 30798
 17. Проверка на ЕГН за коректност 26488
 18. Авансово облагане на доходи по граждански договори 25781
 19. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 24418
 20. Списък на справките на НОИ 23963
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 23307
 22. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 22136
 23. Правото на наследствена пенсия в България 22025
 24. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 21390
 25. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 19375
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 19256
 27. Е-услуги на НАП с ПИК 19064
 28. Отпуск на бащата при раждане на дете 18936
 29. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 18749
 30. Същност и видове лихва 17420
 31. Специфични настройки за е-услугите на НАП 15866
 32. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 15700
 33. Контакти с НОИ 15270
 34. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 15010
 35. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 14848