ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Същност и видове лихва

Е-мейл Печат ПДФ

Лихвата във финансите и икономиката е цената, която заемателят заплаща за ползуване на парични средства, предоставени му от заемодателя. С други думи това е сумата, която заемателят дължи срещу временното използване на чужди парични средства (чужд капитал).

По смисъла на §1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), лихва е "доход от всякакъв вид вземания за дълг, независимо дали е гарантиран с ипотека или с клауза за участие в печалбата на длъжника, включително лихвите по депозити в банки и доходите (премиите) от бонове и облигации". Същото определение за лихвата е дадено и в §1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.

 

 

 

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 818122
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 755061
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 397030
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 353468
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 191293
 6. Е-услуги на НАП със свободен достъп 104107
 7. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 102143
 8. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 93527
 9. Справка за задължение по фиш 84168
 10. Указания за справките на НОИ 76166
 11. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 71750
 12. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 66807
 13. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 64684
 14. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 56891
 15. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 54909
 16. Списък на справките на НОИ 52942
 17. Правото на наследствена пенсия в България 50621
 18. Същност и видове лихва 48056
 19. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 47458
 20. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 47105
 21. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 46222
 22. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 44945
 23. Специфични настройки за е-услугите на НАП 44388
 24. Проверка на ЕГН за коректност 42340
 25. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 40347
 26. Авансово облагане на доходи по граждански договори 37910
 27. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 37603
 28. Отпуск на бащата при раждане на дете 37528
 29. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 34711
 30. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 32125
 31. Контакти с НОИ 32063
 32. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 31606
 33. Е-услуги на НАП с ПИК 31103
 34. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 30539
 35. Справка за валидност на документи за самоличност 29604