ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Същност и видове лихва

Е-мейл Печат ПДФ

Лихвата във финансите и икономиката е цената, която заемателят заплаща за ползуване на парични средства, предоставени му от заемодателя. С други думи това е сумата, която заемателят дължи срещу временното използване на чужди парични средства (чужд капитал).

По смисъла на §1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), лихва е "доход от всякакъв вид вземания за дълг, независимо дали е гарантиран с ипотека или с клауза за участие в печалбата на длъжника, включително лихвите по депозити в банки и доходите (премиите) от бонове и облигации". Същото определение за лихвата е дадено и в §1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.

 

 

 

 

До 30.06.2023 г. остават


НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 919153
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 801360
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 429448
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 378336
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 264932
 6. Е-услуги на НАП със свободен достъп 132319
 7. По направление на дейност "Български документи за самоличност" 117638
 8. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 110134
 9. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 107261
 10. По направление на дейност "Пожарна безопасност и защита на населението" 89558
 11. Указания за справките на НОИ 86852
 12. Списък на справките на НОИ 78937
 13. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 75735
 14. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 71042
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 69309
 16. Същност и видове лихва 63608
 17. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 63465
 18. Правото на наследствена пенсия в България 62581
 19. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 52706
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 52580
 21. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 52311
 22. Специфични настройки за е-услугите на НАП 52245
 23. Проверка на ЕГН за коректност 52086
 24. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 51025
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 49077
 26. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 48489
 27. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 47994
 28. Авансово облагане на доходи по граждански договори 42739
 29. По направление на дейност "Пътна полиция" 41401
 30. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 40836
 31. Контакти с НОИ 40741
 32. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 40473
 33. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 36963
 34. Е-услуги на НАП с ПИК 36609
 35. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 35546