ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Същност и видове лихва

Е-мейл Печат ПДФ

Лихвата във финансите и икономиката е цената, която заемателят заплаща за ползуване на парични средства, предоставени му от заемодателя. С други думи това е сумата, която заемателят дължи срещу временното използване на чужди парични средства (чужд капитал).

По смисъла на §1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), лихва е "доход от всякакъв вид вземания за дълг, независимо дали е гарантиран с ипотека или с клауза за участие в печалбата на длъжника, включително лихвите по депозити в банки и доходите (премиите) от бонове и облигации". Същото определение за лихвата е дадено и в §1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.

 

 

 

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 780871
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 711728
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 379553
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 342609
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 161986
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 97879
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 85822
 8. Е-услуги на НАП със свободен достъп 81585
 9. Справка за задължение по фиш 79452
 10. Указания за справките на НОИ 69812
 11. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 60948
 12. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 59122
 13. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 58304
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 48514
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 45957
 16. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 43962
 17. Правото на наследствена пенсия в България 43660
 18. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 42703
 19. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 42390
 20. Списък на справките на НОИ 40195
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 38103
 22. Същност и видове лихва 36429
 23. Проверка на ЕГН за коректност 35230
 24. Специфични настройки за е-услугите на НАП 34701
 25. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 34655
 26. Авансово облагане на доходи по граждански договори 33826
 27. Отпуск на бащата при раждане на дете 30842
 28. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 30320
 29. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 30147
 30. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 27284
 31. Е-услуги на НАП с ПИК 26894
 32. Контакти с НОИ 26555
 33. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 25660
 34. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 25149
 35. Справка за валидност на документи за самоличност 24799