ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания

На сайта на НАП e публикувана годишнита данъчна декларации по чл.50 от ЗДДФЛ за попълване в pdf файл баркод.  

Образецът е за доходи на местни физически лица придобити през  2013 от източници в България и от чуждестранни физически лица придобили доходи от източници България.

При попълването на декларациите с баркод не се изисква електронен подпис. За да ползвате услугата, е необходимо да изтеглите електронната форма на декларацията с  баркод и да я попълните офлайн.   

 Годишна данъчна декларация, с БАРКОД, по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. (образец 2001 за доходите на физическите лица) с приложения и указания

Декларацията  с  баркод се попълва в PDF формат, за което е необходимо да имате  инсталирана  версия 9.4 или по-висока на продукта Adobe Reader  на вашия компютър.

Защо да ползвате формите с баркод? 

Във формите са вградени контроли и правила, които ограничават възможността за предаване на декларации с технически грешки.

Съдържат в себе си логика, която подпомага попълването, като проверява за някои грешки, смята и автоматично попълва стойности, които се калкулират;

Дават възможност динамично да се добавят и скриват редове на таблици и приложения към декларацията.

Дължимият данък се изчислява автоматично след попълване на приложенията за различните видове доход. 

Всички данни се превръщат в двумерен баркод, който след сканиране се разчита автоматично и данните се записват в системите на НАП.

Попълнената форма се разпечатва на лазeрен принтер (с цел прецизно отпечатване на баркод полето) и се подписва собственоръчно, а където е необходимо се поставя и печат. Декларацията се подава в териториална дирекция на НАП, по реда по който се подават обикновените декларации на хартия.

От НАП напомнят също, че изпращането на декларация с баркод предполага и по-бързо възстановяване на надвнесен данък. Това е така защото не се налага допълнителното обработване и попълване на данните от тези декларациите ръчно, тъй като информацията директно се прехвърля от формуляра след сканирането на баркода. Затова от приходната агенция съветват всеки свой клиент, който е декларирал данък за възстановяване, да попълни и подаде декларация за доходите с баркод.

Физическите лица, които имат универсален електронен подпис - УЕП също могат да изтеглят и попълнят декларацията по чл.50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод и вместо да разпечатват декларацията да генерират файл, който да прикачат в он-лайн системата на НАП, след като са влезли с УЕП. Попълването на декларацията по чл.50 от ЗДДФЛ с баркод офлайн е по-лесно и не изисква интернет. Он-лайн попълването на уеб формата на същата декларация в сайта на НАП е по-неудобно направено, тъй като като, за да попълните отделните приложения се налага да се кликва върху отделни бутони, а и навигацията във всяко приложение е затруднена, неудобство се засилва и от автоматично вмъкнатите излишни празни редове, които излишно увеличават страниците на декларацията.

Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите на физическите лица за 2013 г. изтича на 30 април 2014 г., като в същия срок трябва да бъде заплатен и дължимия данък за довнасяне.

Лицата, които подадат годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2013 г. до 10 февруари 2014 г. плзват 5% отстъпка върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне, като за да имат право да ползват отстъпката е необходимо в срок да са внесли пълния размер на авансовите вноски на данъка през 2013 г., а именно до 30 април 2013 г., до 31 юли 2013 г. и до 31 октомври 2013 г.

Лицата, които подадат годишната данъчна декларация в срок до 30 април   2014 г. по електронен път, ползват отстъпка от 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, при условие че не ползват отстъпката от 5 на сто, предвидена за срока до 10 февруари.

Всички данъци и осигурителни вноски (с изключение на тези за допълнително задължително пенсионно осигуряване) се плащат по една единствена банкова сметка. При превод на пари към бюджета се попълват само два кода за вид плащане - 11 11 11 (за плащания за данъци и осигуровки) и 58 11 11 (за плащания за ДЗПО). Не е необходимо и попълването на изрично основание за плащане, тъй като погасяването на задълженията към хазната става според датата на възникването им.

Повече информация за плащането на данъци и осигурителни вноски може да се получи на  информационния телефон на НАП  0700 18 700 на цената на стандартен телефонен разговор. 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 

РЕКЛАМИ


До 31.03.2015 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 633022
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 350040
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 266222
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 214061
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 63170
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 58749
 7. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 54285
 8. Указания за справките на НОИ 47990
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 42284
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 35030
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 33863
 12. Подаване на декларации за осигурените лица 30390
 13. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 27563
 14. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 27415
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 26585
 16. Проверка на ЕГН за коректност 24456
 17. Авансово облагане на доходи по граждански договори 23027
 18. Справка за задължение по фиш 21686
 19. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 21520
 20. Списък на справките на НОИ 19743
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 19294
 22. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 17604
 23. Е-услуги на НАП с ПИК 17016
 24. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 16827
 25. Правото на наследствена пенсия в България 16339
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 15873
 27. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 14197
 28. Отпуск на бащата при раждане на дете 13894
 29. Същност и видове лихва 13476
 30. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 13379
 31. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 12843
 32. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 12575
 33. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 12547
 34. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 11625
 35. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 11262