ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания

На сайта на НАП e публикувана годишнита данъчна декларации по чл.50 от ЗДДФЛ за попълване в pdf файл баркод.  

Образецът е за доходи на местни физически лица придобити през  2013 от източници в България и от чуждестранни физически лица придобили доходи от източници България.

При попълването на декларациите с баркод не се изисква електронен подпис. За да ползвате услугата, е необходимо да изтеглите електронната форма на декларацията с  баркод и да я попълните офлайн.   

 Годишна данъчна декларация, с БАРКОД, по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. (образец 2001 за доходите на физическите лица) с приложения и указания

Декларацията  с  баркод се попълва в PDF формат, за което е необходимо да имате  инсталирана  версия 9.4 или по-висока на продукта Adobe Reader  на вашия компютър.

Защо да ползвате формите с баркод? 

Във формите са вградени контроли и правила, които ограничават възможността за предаване на декларации с технически грешки.

Съдържат в себе си логика, която подпомага попълването, като проверява за някои грешки, смята и автоматично попълва стойности, които се калкулират;

Дават възможност динамично да се добавят и скриват редове на таблици и приложения към декларацията.

Дължимият данък се изчислява автоматично след попълване на приложенията за различните видове доход. 

Всички данни се превръщат в двумерен баркод, който след сканиране се разчита автоматично и данните се записват в системите на НАП.

Попълнената форма се разпечатва на лазeрен принтер (с цел прецизно отпечатване на баркод полето) и се подписва собственоръчно, а където е необходимо се поставя и печат. Декларацията се подава в териториална дирекция на НАП, по реда по който се подават обикновените декларации на хартия.

От НАП напомнят също, че изпращането на декларация с баркод предполага и по-бързо възстановяване на надвнесен данък. Това е така защото не се налага допълнителното обработване и попълване на данните от тези декларациите ръчно, тъй като информацията директно се прехвърля от формуляра след сканирането на баркода. Затова от приходната агенция съветват всеки свой клиент, който е декларирал данък за възстановяване, да попълни и подаде декларация за доходите с баркод.

Физическите лица, които имат универсален електронен подпис - УЕП също могат да изтеглят и попълнят декларацията по чл.50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод и вместо да разпечатват декларацията да генерират файл, който да прикачат в он-лайн системата на НАП, след като са влезли с УЕП. Попълването на декларацията по чл.50 от ЗДДФЛ с баркод офлайн е по-лесно и не изисква интернет. Он-лайн попълването на уеб формата на същата декларация в сайта на НАП е по-неудобно направено, тъй като като, за да попълните отделните приложения се налага да се кликва върху отделни бутони, а и навигацията във всяко приложение е затруднена, неудобство се засилва и от автоматично вмъкнатите излишни празни редове, които излишно увеличават страниците на декларацията.

Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите на физическите лица за 2013 г. изтича на 30 април 2014 г., като в същия срок трябва да бъде заплатен и дължимия данък за довнасяне.

Лицата, които подадат годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2013 г. до 10 февруари 2014 г. плзват 5% отстъпка върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне, като за да имат право да ползват отстъпката е необходимо в срок да са внесли пълния размер на авансовите вноски на данъка през 2013 г., а именно до 30 април 2013 г., до 31 юли 2013 г. и до 31 октомври 2013 г.

Лицата, които подадат годишната данъчна декларация в срок до 30 април   2014 г. по електронен път, ползват отстъпка от 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, при условие че не ползват отстъпката от 5 на сто, предвидена за срока до 10 февруари.

Всички данъци и осигурителни вноски (с изключение на тези за допълнително задължително пенсионно осигуряване) се плащат по една единствена банкова сметка. При превод на пари към бюджета се попълват само два кода за вид плащане - 11 11 11 (за плащания за данъци и осигуровки) и 58 11 11 (за плащания за ДЗПО). Не е необходимо и попълването на изрично основание за плащане, тъй като погасяването на задълженията към хазната става според датата на възникването им.

Повече информация за плащането на данъци и осигурителни вноски може да се получи на  информационния телефон на НАП  0700 18 700 на цената на стандартен телефонен разговор. 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 

РЕКЛАМИ


До 31.03.2015 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 603178
 2. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 245589
 3. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 244935
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 161147
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 53837
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 44677
 7. Указания за справките на НОИ 42736
 8. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 35318
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 31169
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 30159
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 29138
 12. Подаване на декларации за осигурените лица 27224
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 24977
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 22443
 15. Проверка на ЕГН за коректност 22337
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 22156
 17. Авансово облагане на доходи по граждански договори 20405
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 18382
 19. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 16005
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 15733
 21. Списък на справките на НОИ 15684
 22. Е-услуги на НАП с ПИК 14995
 23. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 14215
 24. Справка за задължение по фиш 13871
 25. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 13335
 26. Правото на наследствена пенсия в България 12362
 27. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 10755
 28. Същност и видове лихва 10610
 29. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 10222
 30. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 10127
 31. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 9675
 32. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 9588
 33. Промени в кодовете за вид плащане за 2013 9515
 34. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 9440
 35. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 9055