ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Програмен продукт за уведомлението по чл. 62, ал. 4 и за промяна на работодател по чл. 123 ал. 1 от Кодекса на труда в сила от 01.01. 2016 г.

На интернет страницата на НАП е публикувано обновяване на Програмен продукт "Трудови договори" в сила от 01 януари 2016 г. В програмния продукт е включена НКПД за 2016 г. За изтегляне на програмния продукт и ръководствата за него ползвайте следните препратки:

Програмен продукт "Трудови договори" за 2016 г. - версия 1_19

В програмния продукт е включена НКПД, в сила от 1 януари 2016 г., размер 1 563 КВ, от 30.12.2015 г.

Ръководство за инсталация на Програмен продукт "Трудови договори"

За първоначална инсталация и за обновяване файл на WORD с размер 218 КВ, от 30.12.2015 г.

Ръководство на потребителя за ползване на продукта "Трудови договори" 

файл на WORD с размер 643 KB, от 30.12.2015 г.

Описание на промените във версиите  файл на WORD с размер 29 KB, от 30.12.2015 г.

Спецификации на входните файлове с данни от уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда

Съобразно “Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от КТ”, обн. ДВ бр.1/06.01.2009г., файл на WORD с размер 84 КВ, от 13.01.2009 г.

Спецификации на входните файлове с данни от уведомления за смяна на работодател по чл. 123, ал. 1 от Кодекса на труда
 
Съобразно “Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от КТ”, обн. ДВ бр. 25/24.03.2006 г., файл на WORD с размер 61КВ, от 06.01.2007 г.
 

Рубрика Програмни продукти

Източник: Национална агенция по приходите - НАП
 


НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 874209
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 786279
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 419859
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 365243
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 233186
 6. Е-услуги на НАП със свободен достъп 120149
 7. По направление на дейност "Български документи за самоличност" 114836
 8. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 105084
 9. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 104122
 10. По направление на дейност "Пожарна безопасност и защита на населението" 87641
 11. Указания за справките на НОИ 82354
 12. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 71866
 13. Списък на справките на НОИ 69671
 14. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 68634
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 65070
 16. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 60060
 17. Същност и видове лихва 58357
 18. Правото на наследствена пенсия в България 57991
 19. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 50477
 20. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 50202
 21. Специфични настройки за е-услугите на НАП 49467
 22. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 49436
 23. Проверка на ЕГН за коректност 49033
 24. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 48909
 25. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 46016
 26. Отпуск на бащата при раждане на дете 44677
 27. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 43811
 28. Авансово облагане на доходи по граждански договори 40598
 29. По направление на дейност "Пътна полиция" 39242
 30. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 38027
 31. Контакти с НОИ 37407
 32. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 37056
 33. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 34793
 34. Е-услуги на НАП с ПИК 34255
 35. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 33490