ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Справка за задължение по фиш

Справка за задължение по фиш

На сайта на Министерство на вътрешните работи може да проверите задължението по фиш.

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

  1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 772522
  2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 707675
  3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 377543
  4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 340433
  5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 158161
  6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 97058
  7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 84762
  8. Справка за задължение по фиш 78561
  9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 77460
  10. Указания за справките на НОИ 68563
  11. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 58761
  12. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 57506
  13. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 56859
  14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 47377
  15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 44525
  16. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 43145
  17. Правото на наследствена пенсия в България 42669
  18. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 41811
  19. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 41630
  20. Списък на справките на НОИ 38550
  21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 36899
  22. Проверка на ЕГН за коректност 34426
  23. Същност и видове лихва 34055
  24. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 33805
  25. Авансово облагане на доходи по граждански договори 33166
  26. Специфични настройки за е-услугите на НАП 32966
  27. Отпуск на бащата при раждане на дете 30043
  28. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 29488
  29. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 29233
  30. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 26429
  31. Е-услуги на НАП с ПИК 26107
  32. Контакти с НОИ 25496
  33. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 24759
  34. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 24509
  35. Справка за валидност на документи за самоличност 23887