ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Е-услуги на НАП със свободен достъп

Електронните услуги със свободен достъп на Националната агенция за приходите /НАП/ са достъпни за ползване без да са необходими електронен подпис или персонален идентификационен код /ПИК/.

Е-услугите на НАП са достъпни на адрес:  

Е-услуги със свободен достъп

С електронните услуги със  свободен достъп на НАП може да направите следните 4 справки:

1. Справка за здравноосигурителния статус

Тази услуга дава възможност за търсене по ЕГН или личен номер на чужденец /ЛНЧ/ или служебен номер.

2Здравноосигурителен калкулкулатор

Тази услуга дава възможност за изчисляване на вноските за здравно осигуряване от 01.01.2000 г. до настоящия месец.

3. Справка за фирми, регистрирани по ЗДДС

Услугата позволява търсене в база данни по БУЛСТАТ, име или част от името на фирмата.    

4. Пълен списък на регистрираните по ЗДДС лица - регистрация

За да ползвате услугата, е необходимо да подадете заявка за електронен абонамент, като се регистрирате и попълните име, имейл адрес, както и периодичност, в която желаете да получавате бюлетина.

Съгласно опцията, която изберете, ще получавате пълния списък ежедневно, ежеседмично, месечно или еднократно.

След като се регистрирате, на посочения от Вас e-mail адрес ще получите линк, за да изтеглите актуалния бюлетин на фирмите в текстови файл или в .xls формат.

Целият процес по регистрацията и изтеглянето на бюлетина със списъка отнема няколко минути. Общият брой допустими сваляния на бюлетина от една заявка е 5 /пет/ пъти.

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 


НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 915264
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 800069
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 428671
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 376856
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 261977
 6. Е-услуги на НАП със свободен достъп 130806
 7. По направление на дейност "Български документи за самоличност" 117100
 8. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 109406
 9. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 106766
 10. По направление на дейност "Пожарна безопасност и защита на населението" 89100
 11. Указания за справките на НОИ 86190
 12. Списък на справките на НОИ 77991
 13. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 75129
 14. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 70563
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 68728
 16. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 62857
 17. Същност и видове лихва 62562
 18. Правото на наследствена пенсия в България 61912
 19. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 52193
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 51974
 21. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 51818
 22. Специфични настройки за е-услугите на НАП 51686
 23. Проверка на ЕГН за коректност 51465
 24. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 50538
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 48444
 26. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 48009
 27. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 47363
 28. Авансово облагане на доходи по граждански договори 42196
 29. По направление на дейност "Пътна полиция" 40913
 30. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 40139
 31. Контакти с НОИ 40128
 32. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 39997
 33. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 36463
 34. Е-услуги на НАП с ПИК 36166
 35. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 35093