ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2015 г.

РЕШЕНИЕ № 814 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията,

различни от източноправославното, през 2015 г.

Обн. ДВ. бр.103 от 13 декември 2014 г.


На основание чл. 173, ал. 5 от Кодекса на труда

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:

Определя следните дни от 2015 г. за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, за които се ползва платен или неплатен годишен отпуск при условията на чл. 173, ал. 4 от Кодекса на труда и чл. 57, ал. 5 от Закона за държавния служител:

1. За Католическата църква в България:
а) Вторият ден на Великден – 6 април;
б) Св. Апостоли Петър и Павел – 29 юни;
в) Всички Светии – 1 ноември;
г) Непорочното зачатие на Св. Богородица – 8 декември.

2. За мюсюлманското вероизповедание:
а) Рамазан байрам – 16, 17 и 18 юли;
б) Курбан байрам – 23, 24 и 25 септември.

3. За Религиозната общност на евреите в България:
а) Песах – 4 април;
б) Рош Ашана – 14 септември;
в) Йом Кипур – 23 септември;
г) Сукот – 28 септември.

4. За Арменска апостолическа православна църква:
а) Рождество Христово – 6 януари;
б) Свети Вартананц – 12 февруари;
в) Задушница на Възкресение Христово – 6 април;
г) Възнесение Господне – 14 май;
д) Задушница на Кръстовден – 14 септември.

5. За общество „Бяло братство“:
а) Ден на пролетното равноденствие – 22 март;
б) Рождението на Учителя Петър Дънов – 12 юли;
в) Съборни дни – 19, 20 и 21 август;
г) Денят на кончината на Учителя – 27 декември.

6. За църквите на адвентистите от седмия ден – четири съботни дни, ако според трудовия договор или акта за назначаването им са задължени да работят в тези дни.

7. За Бахайската общност:
а) „Ноу-Руз“ (Бахайска Нова година) – 21 март;
б) Празник „Резван“ – 21 април;
в) Обявяване мисията на Баб – 24 май;
г) Възнесението на Бахаулла – 29 май;
д) Мъченическата смърт на Баб – 10 юли;
е) Рождението на Бахаулла – 14 ноември.

8. За Общество за Кришна съзнание:
а) Гаура Пурнима – 5 март;
б) Рама Навами – 28 март;
в) Нарасимха Чатурдаши – 2 май;
г) Баларама Пурнима – 29 август;
д) Ратха Ятра – 18 септември;
е) Кришна Джанмаштами – 5 септември.

9. За Диамантен път на будизма – България:
Весак (денят на раждането, просветление и паранирвана на Буда Шакямуни) – 2 юни.
10. За Свидетели на Йехова в България:
а) Възпоминанието за смъртта на Исус Христос – 3 април;
б) Конгресни дни – 24, 25 и 26 юли.

11. За евангелските църкви:
Денят на Реформацията – 31 октомври.

12. За Будистка общност в България:
а) Денят на Буда (Весак) – 4 май;
б) Будистка Нова година – 19 февруари;
в) Денят Дхарма – 2 юли;
г) Денят Бодхи – 8 декември.

Източник: dv.parliament.bg

 

До 30.06.2023 г. остават


НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 920537
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 802096
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 429826
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 378929
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 265736
 6. Е-услуги на НАП със свободен достъп 133060
 7. По направление на дейност "Български документи за самоличност" 117951
 8. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 110488
 9. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 107570
 10. По направление на дейност "Пожарна безопасност и защита на населението" 90019
 11. Указания за справките на НОИ 87217
 12. Списък на справките на НОИ 79319
 13. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 76073
 14. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 71340
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 69618
 16. Същност и видове лихва 64288
 17. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 63825
 18. Правото на наследствена пенсия в България 62976
 19. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 53051
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 52914
 21. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 52614
 22. Специфични настройки за е-услугите на НАП 52560
 23. Проверка на ЕГН за коректност 52441
 24. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 51327
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 49407
 26. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 48773
 27. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 48334
 28. Авансово облагане на доходи по граждански договори 43018
 29. По направление на дейност "Пътна полиция" 41690
 30. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 41185
 31. Контакти с НОИ 41087
 32. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 40777
 33. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 37273
 34. Е-услуги на НАП с ПИК 36892
 35. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 35841