ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Законите на Мърфи за счетоводството и финансите

Времето е пари, особено когато трябва да ви ги върнат.

Работата се разширява дотогава, докато запълни времето, предоставено за извършването и. Това което остава да се извърши, се разширява пропорционално на времето за завършването на проекта.

Разходите нарастват, за да погълнат приходите.

Протакането е смъртоносна форма на отказ.

Обикновените проблеми се решават веднага. Важните проблеми не се решават въобще.

Всяко решение ражда нови проблеми. Всеки отчет ражда нови въпроси.

Когато трябва да отпечаташ нещо спешно, тонерът на принтера свършва.

Ако има спешна декларация или уведомление за подаване, то счетоводителят научава за тях един ден преди крайния срок.

Компромисът е винаги по-скъп от съставящите го алтернативи.

Експерт е този, който казва, че работата ще отнеме много време и много пари.

За да получиш заем, първо трябва да докажеш, че не се нуждаеш от него.

Всеки си има план как да забогатее, но не всеки план е удачен.

Никой не смята, че печели прекалено много пари.

Чистото бюро е верен признак, че чекмеджетата му са натъпкани догоре.

Всеки служител започва кариерата си от нивото на компетентност.

Работата се извършва от онези служители, които все още не са достигнали нивото си на некомпетентност.

Предаността към ръководството се цени повече от ефективната работа.

Свръхкомпетентността е по-опасна от некомпетентността.

Всяко действие, за което няма никакво логично обяснение, следва да се смята за "фирмена политика".

Благосъстоянието и разкошът на един офис са обратно пропорционални на платежоспособността на фирмата.

 

 


НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 920589
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 802130
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 429844
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 378963
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 265778
 6. Е-услуги на НАП със свободен достъп 133085
 7. По направление на дейност "Български документи за самоличност" 117964
 8. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 110500
 9. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 107583
 10. По направление на дейност "Пожарна безопасност и защита на населението" 90029
 11. Указания за справките на НОИ 87230
 12. Списък на справките на НОИ 79334
 13. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 76089
 14. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 71357
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 69648
 16. Същност и видове лихва 64324
 17. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 63847
 18. Правото на наследствена пенсия в България 63007
 19. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 53069
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 52931
 21. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 52631
 22. Специфични настройки за е-услугите на НАП 52575
 23. Проверка на ЕГН за коректност 52457
 24. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 51339
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 49425
 26. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 48786
 27. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 48348
 28. Авансово облагане на доходи по граждански договори 43029
 29. По направление на дейност "Пътна полиция" 41702
 30. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 41212
 31. Контакти с НОИ 41101
 32. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 40793
 33. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 37289
 34. Е-услуги на НАП с ПИК 36902
 35. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 35856