ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

ЕГН в регистър БУЛСТАТ се преобразува в нов 9-цифрен код

От 4 януари 2021 година ЕГН на самоосигуряващите се лица в регистър БУЛСТАТ ще се преобразува в нов 9-цифрен код. Тази промяна не изисква от физическите лица, които са  самоосигуряващи, да подават документи или заявления до държавната администрация. Агенцията по вписванията служебно преобразува кода от 10-цифрен в такъв от нови 9 знака и ще предостави служебно на Национална агенция за приходите /НАП/ тази информация. 

Новите 9-значни кодове ще осигурят защита на личните данни на физическите лица, регистрирани като самоосигуряващи се в регистър БУЛСТАТ, чийто код в момента е 10-цифрен и съвпада с тяхното ЕГН.

Промяната е в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (GDPR) и засяга повече от 300 хил. души в България. Промяната е в изпълнение на Закона за изменение и допълнение към Закона за регистър БУЛСТАТ.

Телефонна консултация по тези въпроси може да се направи и с Информационния център на НАП на телефон: 0700 18 700, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор.

 За декември 2021 г. самоосигуряващите се лица подават на НАП всички декларации с ЕГН, както досега, а през февруари 2022 г. ще се подават за януари 2022 г. и занапред всички декларации с новия БУЛСТАТ код, който самоосигуряващите се лица трябва да си извадят. Подробно указание на НАП до самоосигуряващите се лица относно прилагането на новия 9-цифрен код по БУЛСТАТ през 2022 г. може да прочете тук.

Информация за новия си 9-значен код, самоосигуряващите се лица, ще могат да получат на официалната страница на регистър БУЛСТАТ – www.bulstat.bg, в раздел „Справки“ от 4 януари 2022 г.

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 818124
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 755064
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 397030
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 353468
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 191296
 6. Е-услуги на НАП със свободен достъп 104111
 7. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 102143
 8. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 93528
 9. Справка за задължение по фиш 84168
 10. Указания за справките на НОИ 76166
 11. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 71752
 12. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 66808
 13. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 64684
 14. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 56891
 15. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 54909
 16. Списък на справките на НОИ 52943
 17. Правото на наследствена пенсия в България 50621
 18. Същност и видове лихва 48056
 19. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 47458
 20. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 47105
 21. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 46222
 22. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 44945
 23. Специфични настройки за е-услугите на НАП 44388
 24. Проверка на ЕГН за коректност 42341
 25. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 40347
 26. Авансово облагане на доходи по граждански договори 37910
 27. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 37603
 28. Отпуск на бащата при раждане на дете 37528
 29. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 34711
 30. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 32125
 31. Контакти с НОИ 32063
 32. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 31606
 33. Е-услуги на НАП с ПИК 31103
 34. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 30539
 35. Справка за валидност на документи за самоличност 29604