ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури

На сайта на Европейската комисия, меню Данъчно облагане имитнически съюз, подменю VIES, можете да проверите дали даден номер по ДДС, издаден от данъчната администрация на държава-членка на Европейския съюз /ЕС/ е валиден. VIES e информационна система за обмен на ДДС информация (VAT Information Exchange System) между държавите членки, която обработва и съхранява данни от VIES декларациите на регистрираните по ЗДДС лица, осъществяващи сделки в рамките на Европейския съюз.

На практика проверката се извършва в националната ДДС база данни за избраната държава-членка на ЕС. Не съществува база данни за номера по ДДС на ниво Общност. За извършването на проверката вашето запитване се изпраща до националната база данни чрез сигурен интранет между националните митници и данъчни администрации и отговорът ви се връща до няколко секунди.

Преди да издадете фактури по ЗДДС на лица от държава членка на ЕС може да проверите валидността на даден номер по ДДС /VIES/ на сайта на Европейската комисия.

Препратка към уеб страницата VIES - за проверка на валидност на номер по ДДС

При проверка за валидността на ДДС номер трябва да спазвате следните указания:

1. Изберете съответната държава-членка на ЕС от падащото меню и въведете номера за проверка в полето Номер по ДДС.

2. Когато номерът по ДДС съдържа букви, те трябва да се изпишат с главни букви. Разстоянието и точките между поредици от цифри не трябва да се вземат под внимание. Номерът трябва да се изпише като последователна поредица без разстояния и точки.

3. След това натискате върху "Проверка" и получавате един от следните отговори:

 • Да, номерът по ДДС е валиден.
 • Не, номерът по ДДС не е валиден. (което означава, че номерът по ДДС не е валиден на посочената дата).
 • Невъзможност за извършване на услугата. Моля задайте по-късно запитването. (което означава, че има или мрежови проблем, или проблем с уебприложението).
 • Невъзможност за избор на държава-членка. Моля задайте по-късно запитването. (което означава, че приложението не функционира в държавата-членка, чийто номер по ДДС изписвате за проверка).
 • Грешка: Непълни данни (номер по ДДС + държава-членка) или грешно въвеждане на данни.
 • Времето за запитване изтече. Моля задайте по-късно запитването.

Когато номерът по ДДС е валиден, е възможно името и/или адресът да са заместени с '---', което означава, че държавата-членка, издала номера по ДДС не позволява достъп до тази информация.

4. Ако въведете Вашия собствен ДДС-номер в полето „ДДС-номер на запитващия” отговорът на запитването Ви ще получи уникален идентификационен номер. Запазете този номер във Вашия архив – така, че в случай на проверка/ревизия от страна на данъчната администрация да можете да го покажете и да посочите, че сте проверили валидността на ДДС-регистрацията на Ваш партньор в определен момент и сте получили отговор „валиден”.

5. Внимание! Потвърждаването на валидността на ДДС-номера, както и принадлежността му към дадено данъчно задължено лице е само ЕДНО от условията за прилагане на нулева ставка при вътреобщностна доставка на стоки (чл. 138, ал. 1 от Директива 2006/112/ЕО) или необлагане с ДДС при доставка на услуги, които са с място на изпълнение в друга държава членка на ЕС.

Често задавани въпроси за проверка на валидност на номер по ДДС

Специфична клауза за освобождаване от отговорност за тази услуга

 

Източник: ec.europa.eu

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 664932
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 457097
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 290099
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 269364
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 78476
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 75327
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 71643
 8. Указания за справките на НОИ 53835
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 52918
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 40692
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 36787
 12. Справка за задължение по фиш 34227
 13. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 33746
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 32981
 15. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 31968
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 31182
 17. Проверка на ЕГН за коректност 26735
 18. Авансово облагане на доходи по граждански договори 25989
 19. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 24750
 20. Списък на справките на НОИ 24337
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 23767
 22. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 23463
 23. Правото на наследствена пенсия в България 22754
 24. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 22130
 25. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 19655
 26. Отпуск на бащата при раждане на дете 19628
 27. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 19583
 28. Е-услуги на НАП с ПИК 19267
 29. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 18977
 30. Същност и видове лихва 17914
 31. Специфични настройки за е-услугите на НАП 16384
 32. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 15946
 33. Контакти с НОИ 15695
 34. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 15194
 35. Служебни бележки по чл. 45 и чл. 35 от ЗДДФЛ, както и "Сметка за изплатени суми" за 2013 15109