ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури

На сайта на Европейската комисия, меню Данъчно облагане имитнически съюз, подменю VIES, можете да проверите дали даден номер по ДДС, издаден от данъчната администрация на държава-членка на Европейския съюз /ЕС/ е валиден. VIES e информационна система за обмен на ДДС информация (VAT Information Exchange System) между държавите членки, която обработва и съхранява данни от VIES декларациите на регистрираните по ЗДДС лица, осъществяващи сделки в рамките на Европейския съюз.

На практика проверката се извършва в националната ДДС база данни за избраната държава-членка на ЕС. Не съществува база данни за номера по ДДС на ниво Общност. За извършването на проверката вашето запитване се изпраща до националната база данни чрез сигурен интранет между националните митници и данъчни администрации и отговорът ви се връща до няколко секунди.

Преди да издадете фактури по ЗДДС на лица от държава членка на ЕС може да проверите валидността на даден номер по ДДС /VIES/ на сайта на Европейската комисия.

Препратка към уеб страницата VIES - за проверка на валидност на номер по ДДС

При проверка за валидността на ДДС номер трябва да спазвате следните указания:

1. Изберете съответната държава-членка на ЕС от падащото меню и въведете номера за проверка в полето Номер по ДДС.

2. Когато номерът по ДДС съдържа букви, те трябва да се изпишат с главни букви. Разстоянието и точките между поредици от цифри не трябва да се вземат под внимание. Номерът трябва да се изпише като последователна поредица без разстояния и точки.

3. След това натискате върху "Проверка" и получавате един от следните отговори:

 • Да, номерът по ДДС е валиден.
 • Не, номерът по ДДС не е валиден. (което означава, че номерът по ДДС не е валиден на посочената дата).
 • Невъзможност за извършване на услугата. Моля задайте по-късно запитването. (което означава, че има или мрежови проблем, или проблем с уебприложението).
 • Невъзможност за избор на държава-членка. Моля задайте по-късно запитването. (което означава, че приложението не функционира в държавата-членка, чийто номер по ДДС изписвате за проверка).
 • Грешка: Непълни данни (номер по ДДС + държава-членка) или грешно въвеждане на данни.
 • Времето за запитване изтече. Моля задайте по-късно запитването.

Когато номерът по ДДС е валиден, е възможно името и/или адресът да са заместени с '---', което означава, че държавата-членка, издала номера по ДДС не позволява достъп до тази информация.

4. Ако въведете Вашия собствен ДДС-номер в полето „ДДС-номер на запитващия” отговорът на запитването Ви ще получи уникален идентификационен номер. Запазете този номер във Вашия архив – така, че в случай на проверка/ревизия от страна на данъчната администрация да можете да го покажете и да посочите, че сте проверили валидността на ДДС-регистрацията на Ваш партньор в определен момент и сте получили отговор „валиден”.

5. Внимание! Потвърждаването на валидността на ДДС-номера, както и принадлежността му към дадено данъчно задължено лице е само ЕДНО от условията за прилагане на нулева ставка при вътреобщностна доставка на стоки (чл. 138, ал. 1 от Директива 2006/112/ЕО) или необлагане с ДДС при доставка на услуги, които са с място на изпълнение в друга държава членка на ЕС.

Често задавани въпроси за проверка на валидност на номер по ДДС

Специфична клауза за освобождаване от отговорност за тази услуга

 

Източник: ec.europa.eu

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 708076
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 583737
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 333764
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 316493
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 111111
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 90401
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 77673
 8. Справка за задължение по фиш 69325
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 63990
 10. Указания за справките на НОИ 60958
 11. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 48761
 12. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 46783
 13. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 39639
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 39402
 15. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 39337
 16. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 37076
 17. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 36760
 18. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 35667
 19. Правото на наследствена пенсия в България 32911
 20. Проверка на ЕГН за коректност 29886
 21. Авансово облагане на доходи по граждански договори 29540
 22. Списък на справките на НОИ 29501
 23. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 29178
 24. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 28763
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 25445
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 24262
 27. Същност и видове лихва 24152
 28. Специфични настройки за е-услугите на НАП 22292
 29. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 22188
 30. Е-услуги на НАП с ПИК 22026
 31. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 21368
 32. Контакти с НОИ 20032
 33. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 19673
 34. Справка за валидност на документи за самоличност 19375
 35. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 18884