ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Съвместимост на кръвните групи при кръвопреливане

В тази таблица са показани всички възможности за кръвопреливане от дарител на получател в зависимост от вида на кръвните крупи и резус фактор, които имат.

Резус (Rh) кръвна система

При Резус (Rh) системата, всяка една от четирите кръвни групи според резус фактора D се определя на положителна (+) и отрицателна (-). Когато един човек притежава Резус-фактор антиген се нарича резус положителен, а ако не притежава този антиген се нарича резус отрицателен. Около 85% от европейското население са резус положителни, докато при азиатците този фактор е 99%.

Вида на кръвната група е наследствен, тоест за даден човек зависи пряко от това, каква е кръвната група на двамата му родители. Той се унаследява като силен, доминантен ген. Както цялата генетична информация на плода, така и тази, свързана с резус фактора, е с 50% бащин и 50% майчин произход.
Как става всичко това?

Унаследяването на резус гена (резус типа) на един човек е записано в хромозомата, която е съставна част на ДНК и се пренася чрез нея от сперматозоида и яйцеклетката, които полови клетки са хаплоидни и при оплождането се образува нов диплоиден набор хромозоми, събрали бащиният и майчиният хромозомен набор.

Процесът на размножение на новите ДНК си нарича репликация или удвояване. Едната спирала на молекулата  се разделя от другата чрез химичен процес и се образуват две нови копия. Гаранция за точното копие е възможността на четирите основни „строителни елемента“ наречени бази във връзките на ДНК е те да се свързват помежду си само по един строго определен начин. Въпреки това  в природата доста рядко, но се получават и „грешки“ при това свързване, които се наричат мутации. При тях или липсва база, или грешно е свързана или има една или няколко бази в повече. Всичко това се дължи на случайна грешка в химическия процес. Голяма част от тези мутации са неутрални. Повече от 4 милиарда години ДНК е основния носител на така наречената „генетична информация“, предаваща се по наследство от родителския на новия жив организъм. Предполага се, че една молекула ДНК може да оцелее в природата близо милион години.

Познати са над 50 варианта, но най-често срещаните антигени образуват 6 гено типа, като само при първия от тях, този при който и двамата родители са с отрицателен резус тип, плодът също наследява отрицателен резус, в останалите пет комбинации се получава положителен резус. Тоест плодът притежава Резус-фактор антиген. Това обяснява и защо липсата на резус фактор и нулева кръвна група са и най-рядко срещаната възможност от комбинациите.

Източник: bulgariapress.com

 


НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 921381
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 802520
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 430097
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 379484
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 266231
 6. Е-услуги на НАП със свободен достъп 133593
 7. По направление на дейност "Български документи за самоличност" 118215
 8. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 110756
 9. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 107788
 10. По направление на дейност "Пожарна безопасност и защита на населението" 90248
 11. Указания за справките на НОИ 87535
 12. Списък на справките на НОИ 79611
 13. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 76333
 14. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 71631
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 69878
 16. Същност и видове лихва 65153
 17. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 64156
 18. Правото на наследствена пенсия в България 63312
 19. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 53277
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 53188
 21. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 52866
 22. Специфични настройки за е-услугите на НАП 52823
 23. Проверка на ЕГН за коректност 52745
 24. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 51541
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 49736
 26. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 49002
 27. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 48648
 28. Авансово облагане на доходи по граждански договори 43294
 29. По направление на дейност "Пътна полиция" 41912
 30. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 41544
 31. Контакти с НОИ 41386
 32. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 41063
 33. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 37516
 34. Е-услуги на НАП с ПИК 37088
 35. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 36122