ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
Счетоводни  и данъчни
консултантски услуги за успеха на вашия бизнес!
 
мобилен тел.: 0888 545 394, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Абонаментното счетоводно обслужване на

самоосигуряващи се лица с ЕИК по БУЛСТАТ, включва:

 Счетоводни услуги:
1. Създаване на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика;
2. Издаване и изпращане на фактури;
3. Хронологично осчетоводяване на предоставените първични документи в синтетични и аналитични счетоводни регистри;
4. Съставяне на вторични счетоводни документи;
5. Изготвяне на счетоводни справки и следене на плащанията;
6. Подготовка и регистрация на юридически и физически лица по Закона за данък върху добавената стойност;
7. Попълване и подаване на декларации по Закона за местните данъци и такси.
 Услуги за самоосигуряващите се лица:
1. Изчисляване на осигуровки и данъци върху доходи на самоосигуряващи се лица.
2. Създаване на платежни нареждания за превод на осигуровки и данъци на самоосигуряващи се лица.
Обработка на болнични листове и подаването им в Националния осигурителен институт (НОИ).
 Годишно изравняване на осигуровки и данъци на самоосигуряващи се лица.
 Попълване и заверка на осигурителни книжки на самоосигуряващи се лица.
Създаване и подаване на всички данъчни и осигурителни декларации в НАП по електронен път с наш универсален електронен подпис:
Месечни данъчни декларации:
1. Справка-декларация по ДДС, дневник за покупките и дневник за продажбите;
2. VIES декларация;
3. Приложение 6 към чл. 68, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗДДС;
4. Декларация обр. №1 по трудови и граждански договори;
5. Декларация обр. №6 по трудови и граждански договори.
 Годишни декларации и справки:
1. Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, образец 2001 за доходи от България и/или чужбина.
2. Декларация обр. №6.
3. Справка по чл.73 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица по извънтрудови правотношения.
 Искания за издаване на документи от НАП:
1. Подаване на искания за възстановяване и/или прихващане на надвнесени и дължими данъци.
2. Подаване на искания за издаване на удостоверения за наличие или липса на данъчни задължения към НАП.
3. Подаване на искания за издаване на заверени копия на подадени данъчни декларации и други от НАП.
 Електронно банкиране на сметки:
1. Ние създаваме платежните нареждания за осигуровки, данъци или плащания към доставчици, вие само ги потвърждавате чрез интернет банкирането на вашата банка.
2. Плащане на фактури към доставчици, плащане на заплати и осигуровки на персонала, пращане на данъци и всякакакви други плащания по банков път.

 Прочетете и статиите:

Абонаментно счетоводно обслужване на фирми: ЕТ, ЕООД, ООД, АД, СД, КД, КАД
Абонаментно счетоводно обслужване на адвокати и нотариуси
 Услуги по администриране на възнаграждения на персонала по трудови договори, граждански договори и договори за управление и контрол
Услуги, свързани с данъчни декларации на местни физически лица
 Електронни и административни услуги
 Попълване на декларации по Закона за местните данъци и такси
 Данъчни, осигурителни и счетоводни консултации по телефон, е-mail  или в офиса
 Представлявяне пред данъчната и общинска администрация при проверки и ревизии по ДОПК.
Посетете и сайтовете

Място за вашата реклама  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
 канали в www.youtube.com 

  Thracian warrior                         Firs Tank Divion logo            

Български воин         First Tank Division 

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 795482
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 721030
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 383793
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 346814
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 170354
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 99418
 7. Е-услуги на НАП със свободен достъп 90120
 8. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 88011
 9. Справка за задължение по фиш 81641
 10. Указания за справките на НОИ 72100
 11. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 64355
 12. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 62360
 13. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 60693
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 50624
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 49405
 16. Правото на наследствена пенсия в България 45632
 17. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 45110
 18. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 44376
 19. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 43843
 20. Списък на справките на НОИ 43697
 21. Същност и видове лихва 40955
 22. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 40658
 23. Специфични настройки за е-услугите на НАП 38105
 24. Проверка на ЕГН за коректност 37523
 25. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 36851
 26. Авансово облагане на доходи по граждански договори 35164
 27. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 32767
 28. Отпуск на бащата при раждане на дете 32717
 29. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 31906
 30. Програма на НАП за генериране на декларации обр. № 1, обр. №3, обр. № 6 31382
 31. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 28888
 32. Е-услуги на НАП с ПИК 28433
 33. Контакти с НОИ 28398
 34. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 27313
 35. Справка за валидност на документи за самоличност 26387