ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Е-услуги на НАП с електронен достъп

За да използвате електронни услуги на НАП трябва да притежавате сертификат за универсален електронен подпис, издаден от лицензиран от КРС доставчик на удостоверителни услуги.

Всички граждани и фирми, които са купили електронните си подписи след 1 юли 2011 г. и искат да ползват е-услугите на НАП, но не са посочили единен идентификатор за себе си (като БУЛСТАТ, ЕГН, личен номер на чужденец или служебен № от регистъра на НАП), ще трябва да посетят офис на агенцията.

Това се налага, тъй като, ако няма посочен идентификатор, приходната администрация няма как да установи кой е собственика на електронния подпис автоматично. Затова е необходимо клиентът да посети офис на агенцията и да удостовери, че именно той е собственик на електронния подпис, с който иска да подава документи пред НАП.

Това важи само за електронните подписи, издадени след 1 юли 2011 г. За всички останали удостоверения, издадени преди тази дата, се запазва досегашния достъп до е-услугите на НАП.

От НАП призовават всички, които имат намерение да ползват електронните услуги на агенцията при закупуването на е-подписите си да посочват свой идентификатор. По този начин те ще си спестят време и средства и ще могат да подават заявление за достъп до услугите на агенцията онлайн.

Повече информация за електронните услуги на НАП можете да получите на телефона за данъчна и осигурителна информация 0700 18 700, както и да видите на интернет страницата на НАП:    

Е-услуги с електронен подпис 

 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП 

 

РЕКЛАМИПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 628655
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 334581
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 263063
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 206616
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 61480
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 57021
 7. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 51323
 8. Указания за справките на НОИ 47271
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 40737
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 34299
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 33541
 12. Подаване на декларации за осигурените лица 29923
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 27070
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 26642
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 25914
 16. Проверка на ЕГН за коректност 24068
 17. Авансово облагане на доходи по граждански договори 22385
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 21076
 19. Справка за задължение по фиш 20068
 20. Списък на справките на НОИ 19117
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 18672
 22. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 17333
 23. Е-услуги на НАП с ПИК 16659
 24. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 16582
 25. Правото на наследствена пенсия в България 15483
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 15466
 27. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 13394
 28. Отпуск на бащата при раждане на дете 13065
 29. Същност и видове лихва 12964
 30. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 12517
 31. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 12295
 32. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 12030
 33. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 11936
 34. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 11331
 35. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 11049