ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Е-услуги на НАП с електронен достъп

За да използвате електронни услуги на НАП трябва да притежавате сертификат за универсален електронен подпис, издаден от лицензиран от КРС доставчик на удостоверителни услуги.

Всички граждани и фирми, които са купили електронните си подписи след 1 юли 2011 г. и искат да ползват е-услугите на НАП, но не са посочили единен идентификатор за себе си (като БУЛСТАТ, ЕГН, личен номер на чужденец или служебен № от регистъра на НАП), ще трябва да посетят офис на агенцията.

Това се налага, тъй като, ако няма посочен идентификатор, приходната администрация няма как да установи кой е собственика на електронния подпис автоматично. Затова е необходимо клиентът да посети офис на агенцията и да удостовери, че именно той е собственик на електронния подпис, с който иска да подава документи пред НАП.

Това важи само за електронните подписи, издадени след 1 юли 2011 г. За всички останали удостоверения, издадени преди тази дата, се запазва досегашния достъп до е-услугите на НАП.

От НАП призовават всички, които имат намерение да ползват електронните услуги на агенцията при закупуването на е-подписите си да посочват свой идентификатор. По този начин те ще си спестят време и средства и ще могат да подават заявление за достъп до услугите на агенцията онлайн.

Повече информация за електронните услуги на НАП можете да получите на телефона за данъчна и осигурителна информация 0700 18 700, както и да видите на интернет страницата на НАП:    

Е-услуги с електронен подпис 

 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП 

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 670999
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 473573
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 293601
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 278812
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 82289
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 77662
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 72793
 8. Указания за справките на НОИ 54878
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 54779
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 41658
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 37220
 12. Справка за задължение по фиш 36888
 13. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 34279
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 34117
 15. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 32504
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 32013
 17. Проверка на ЕГН за коректност 27237
 18. Авансово облагане на доходи по граждански договори 26498
 19. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 26289
 20. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 25505
 21. Списък на справките на НОИ 25139
 22. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 24748
 23. Правото на наследствена пенсия в България 24303
 24. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 23839
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 20952
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 20459
 27. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 20014
 28. Е-услуги на НАП с ПИК 19686
 29. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 19413
 30. Същност и видове лихва 18876
 31. Специфични настройки за е-услугите на НАП 17359
 32. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 16474
 33. Контакти с НОИ 16434
 34. Служебни бележки по чл. 45 и чл. 35 от ЗДДФЛ, както и "Сметка за изплатени суми" за 2013 15630
 35. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 15611