ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Е-услуги на НАП с електронен достъп

За да използвате електронни услуги на НАП трябва да притежавате сертификат за универсален електронен подпис, издаден от лицензиран от КРС доставчик на удостоверителни услуги.

Всички граждани и фирми, които са купили електронните си подписи след 1 юли 2011 г. и искат да ползват е-услугите на НАП, но не са посочили единен идентификатор за себе си (като БУЛСТАТ, ЕГН, личен номер на чужденец или служебен № от регистъра на НАП), ще трябва да посетят офис на агенцията.

Това се налага, тъй като, ако няма посочен идентификатор, приходната администрация няма как да установи кой е собственика на електронния подпис автоматично. Затова е необходимо клиентът да посети офис на агенцията и да удостовери, че именно той е собственик на електронния подпис, с който иска да подава документи пред НАП.

Това важи само за електронните подписи, издадени след 1 юли 2011 г. За всички останали удостоверения, издадени преди тази дата, се запазва досегашния достъп до е-услугите на НАП.

От НАП призовават всички, които имат намерение да ползват електронните услуги на агенцията при закупуването на е-подписите си да посочват свой идентификатор. По този начин те ще си спестят време и средства и ще могат да подават заявление за достъп до услугите на агенцията онлайн.

Повече информация за електронните услуги на НАП можете да получите на телефона за данъчна и осигурителна информация 0700 18 700, както и да видите на интернет страницата на НАП:    

Е-услуги с електронен подпис 

 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП 

 

РЕКЛАМИПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 603903
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 246545
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 246127
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 162472
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 54001
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 45017
 7. Указания за справките на НОИ 42959
 8. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 35688
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 31412
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 30274
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 29332
 12. Подаване на декларации за осигурените лица 27320
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 25038
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 22500
 15. Проверка на ЕГН за коректност 22392
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 22283
 17. Авансово облагане на доходи по граждански договори 20450
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 18457
 19. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 16037
 20. Списък на справките на НОИ 15820
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 15780
 22. Е-услуги на НАП с ПИК 15043
 23. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 14278
 24. Справка за задължение по фиш 14020
 25. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 13369
 26. Правото на наследствена пенсия в България 12419
 27. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 10803
 28. Същност и видове лихва 10658
 29. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 10275
 30. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 10147
 31. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 9702
 32. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 9640
 33. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 9564
 34. Промени в кодовете за вид плащане за 2013 9537
 35. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 9128