ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Е-услуги на НАП с електронен достъп

За да използвате електронни услуги на НАП трябва да притежавате сертификат за универсален електронен подпис, издаден от лицензиран от КРС доставчик на удостоверителни услуги.

Всички граждани и фирми, които са купили електронните си подписи след 1 юли 2011 г. и искат да ползват е-услугите на НАП, но не са посочили единен идентификатор за себе си (като БУЛСТАТ, ЕГН, личен номер на чужденец или служебен № от регистъра на НАП), ще трябва да посетят офис на агенцията.

Това се налага, тъй като, ако няма посочен идентификатор, приходната администрация няма как да установи кой е собственика на електронния подпис автоматично. Затова е необходимо клиентът да посети офис на агенцията и да удостовери, че именно той е собственик на електронния подпис, с който иска да подава документи пред НАП.

Това важи само за електронните подписи, издадени след 1 юли 2011 г. За всички останали удостоверения, издадени преди тази дата, се запазва досегашния достъп до е-услугите на НАП.

От НАП призовават всички, които имат намерение да ползват електронните услуги на агенцията при закупуването на е-подписите си да посочват свой идентификатор. По този начин те ще си спестят време и средства и ще могат да подават заявление за достъп до услугите на агенцията онлайн.

Повече информация за електронните услуги на НАП можете да получите на телефона за данъчна и осигурителна информация 0700 18 700, както и да видите на интернет страницата на НАП:    

Е-услуги с електронен подпис 

 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП 

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 722508
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 631786
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 347410
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 324104
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 124638
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 92471
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 79422
 8. Справка за задължение по фиш 72217
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 67114
 10. Указания за справките на НОИ 62925
 11. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 50871
 12. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 49259
 13. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 45005
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 41384
 15. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 40267
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 38573
 17. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 38413
 18. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 37363
 19. Правото на наследствена пенсия в България 35868
 20. Списък на справките на НОИ 31607
 21. Проверка на ЕГН за коректност 31029
 22. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 31001
 23. Авансово облагане на доходи по граждански договори 30521
 24. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 30018
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 26614
 26. Същност и видове лихва 26536
 27. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 25530
 28. Специфични настройки за е-услугите на НАП 24927
 29. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 23160
 30. Е-услуги на НАП с ПИК 23083
 31. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 22155
 32. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 21920
 33. Контакти с НОИ 21280
 34. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 21092
 35. Справка за валидност на документи за самоличност 20460