ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Е-услуги на НАП с електронен достъп

За да използвате електронни услуги на НАП трябва да притежавате сертификат за универсален електронен подпис, издаден от лицензиран от КРС доставчик на удостоверителни услуги.

Всички граждани и фирми, които са купили електронните си подписи след 1 юли 2011 г. и искат да ползват е-услугите на НАП, но не са посочили единен идентификатор за себе си (като БУЛСТАТ, ЕГН, личен номер на чужденец или служебен № от регистъра на НАП), ще трябва да посетят офис на агенцията.

Това се налага, тъй като, ако няма посочен идентификатор, приходната администрация няма как да установи кой е собственика на електронния подпис автоматично. Затова е необходимо клиентът да посети офис на агенцията и да удостовери, че именно той е собственик на електронния подпис, с който иска да подава документи пред НАП.

Това важи само за електронните подписи, издадени след 1 юли 2011 г. За всички останали удостоверения, издадени преди тази дата, се запазва досегашния достъп до е-услугите на НАП.

От НАП призовават всички, които имат намерение да ползват електронните услуги на агенцията при закупуването на е-подписите си да посочват свой идентификатор. По този начин те ще си спестят време и средства и ще могат да подават заявление за достъп до услугите на агенцията онлайн.

Повече информация за електронните услуги на НАП можете да получите на телефона за данъчна и осигурителна информация 0700 18 700, както и да видите на интернет страницата на НАП:    

Е-услуги с електронен подпис 

 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП 

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

  1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 696488
  2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 551640
  3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 320154
  4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 310500
  5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 102127
  6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 88561
  7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 76294
  8. Е-услуги на НАП със свободен достъп 61495
  9. Указания за справките на НОИ 59279
  10. Справка за задължение по фиш 58902
  11. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 45284
  12. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 42731
  13. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 38748
  14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 38043
  15. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 36292
  16. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 36059
  17. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 35435
  18. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 34994
  19. Правото на наследствена пенсия в България 30808
  20. Проверка на ЕГН за коректност 29055
  21. Авансово облагане на доходи по граждански договори 28831
  22. Списък на справките на НОИ 28257
  23. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 27988
  24. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 27814
  25. Отпуск на бащата при раждане на дете 24554
  26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 23182
  27. Същност и видове лихва 22782
  28. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 21530
  29. Е-услуги на НАП с ПИК 21353
  30. Специфични настройки за е-услугите на НАП 20948
  31. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 20819
  32. Контакти с НОИ 19031
  33. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 18678
  34. Служебни бележки по чл. 45 и чл. 35 от ЗДДФЛ, както и "Сметка за изплатени суми" за 2013 18087
  35. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 17557