ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Е-услуги на НАП с електронен достъп

За да използвате електронни услуги на НАП трябва да притежавате сертификат за универсален електронен подпис, издаден от лицензиран от КРС доставчик на удостоверителни услуги.

Всички граждани и фирми, които са купили електронните си подписи след 1 юли 2011 г. и искат да ползват е-услугите на НАП, но не са посочили единен идентификатор за себе си (като БУЛСТАТ, ЕГН, личен номер на чужденец или служебен № от регистъра на НАП), ще трябва да посетят офис на агенцията.

Това се налага, тъй като, ако няма посочен идентификатор, приходната администрация няма как да установи кой е собственика на електронния подпис автоматично. Затова е необходимо клиентът да посети офис на агенцията и да удостовери, че именно той е собственик на електронния подпис, с който иска да подава документи пред НАП.

Това важи само за електронните подписи, издадени след 1 юли 2011 г. За всички останали удостоверения, издадени преди тази дата, се запазва досегашния достъп до е-услугите на НАП.

От НАП призовават всички, които имат намерение да ползват електронните услуги на агенцията при закупуването на е-подписите си да посочват свой идентификатор. По този начин те ще си спестят време и средства и ще могат да подават заявление за достъп до услугите на агенцията онлайн.

Повече информация за електронните услуги на НАП можете да получите на телефона за данъчна и осигурителна информация 0700 18 700, както и да видите на интернет страницата на НАП:    

Е-услуги с електронен подпис 

 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП 

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 661636
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 446547
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 287606
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 262454
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 75518
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 73790
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 70740
 8. Указания за справките на НОИ 53168
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 51694
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 40123
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 36515
 12. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 33408
 13. Справка за задължение по фиш 32485
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 32313
 15. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 31591
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 30689
 17. Проверка на ЕГН за коректност 26433
 18. Авансово облагане на доходи по граждански договори 25739
 19. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 24333
 20. Списък на справките на НОИ 23853
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 23154
 22. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 21792
 23. Правото на наследствена пенсия в България 21789
 24. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 21178
 25. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 19330
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 19143
 27. Е-услуги на НАП с ПИК 19018
 28. Отпуск на бащата при раждане на дете 18757
 29. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 18687
 30. Същност и видове лихва 17286
 31. Специфични настройки за е-услугите на НАП 15705
 32. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 15625
 33. Контакти с НОИ 15113
 34. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 14940
 35. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 14802