ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Е-услуги на НАП с електронен достъп

За да използвате електронни услуги на НАП трябва да притежавате сертификат за универсален електронен подпис, издаден от лицензиран от КРС доставчик на удостоверителни услуги.

Всички граждани и фирми, които са купили електронните си подписи след 1 юли 2011 г. и искат да ползват е-услугите на НАП, но не са посочили единен идентификатор за себе си (като БУЛСТАТ, ЕГН, личен номер на чужденец или служебен № от регистъра на НАП), ще трябва да посетят офис на агенцията.

Това се налага, тъй като, ако няма посочен идентификатор, приходната администрация няма как да установи кой е собственика на електронния подпис автоматично. Затова е необходимо клиентът да посети офис на агенцията и да удостовери, че именно той е собственик на електронния подпис, с който иска да подава документи пред НАП.

Това важи само за електронните подписи, издадени след 1 юли 2011 г. За всички останали удостоверения, издадени преди тази дата, се запазва досегашния достъп до е-услугите на НАП.

От НАП призовават всички, които имат намерение да ползват електронните услуги на агенцията при закупуването на е-подписите си да посочват свой идентификатор. По този начин те ще си спестят време и средства и ще могат да подават заявление за достъп до услугите на агенцията онлайн.

Повече информация за електронните услуги на НАП можете да получите на телефона за данъчна и осигурителна информация 0700 18 700, както и да видите на интернет страницата на НАП:    

Е-услуги с електронен подпис 

 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП 

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 727965
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 645121
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 352395
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 326344
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 129588
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 93158
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 80013
 8. Справка за задължение по фиш 73005
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 68345
 10. Указания за справките на НОИ 63626
 11. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 51433
 12. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 50228
 13. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 46967
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 42052
 15. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 40708
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 39256
 17. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 38873
 18. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 37865
 19. Правото на наследствена пенсия в България 36817
 20. Списък на справките на НОИ 32320
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 31664
 22. Проверка на ЕГН за коректност 31458
 23. Авансово облагане на доходи по граждански договори 30907
 24. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 30518
 25. Същност и видове лихва 27939
 26. Отпуск на бащата при раждане на дете 27049
 27. Специфични настройки за е-услугите на НАП 26017
 28. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 25997
 29. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 23606
 30. Е-услуги на НАП с ПИК 23530
 31. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 23234
 32. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 22517
 33. Контакти с НОИ 21749
 34. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 21608
 35. Справка за валидност на документи за самоличност 20810