ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Е-услуги на НАП с електронен достъп

За да използвате електронни услуги на НАП трябва да притежавате сертификат за универсален електронен подпис, издаден от лицензиран от КРС доставчик на удостоверителни услуги.

Всички граждани и фирми, които са купили електронните си подписи след 1 юли 2011 г. и искат да ползват е-услугите на НАП, но не са посочили единен идентификатор за себе си (като БУЛСТАТ, ЕГН, личен номер на чужденец или служебен № от регистъра на НАП), ще трябва да посетят офис на агенцията.

Това се налага, тъй като, ако няма посочен идентификатор, приходната администрация няма как да установи кой е собственика на електронния подпис автоматично. Затова е необходимо клиентът да посети офис на агенцията и да удостовери, че именно той е собственик на електронния подпис, с който иска да подава документи пред НАП.

Това важи само за електронните подписи, издадени след 1 юли 2011 г. За всички останали удостоверения, издадени преди тази дата, се запазва досегашния достъп до е-услугите на НАП.

От НАП призовават всички, които имат намерение да ползват електронните услуги на агенцията при закупуването на е-подписите си да посочват свой идентификатор. По този начин те ще си спестят време и средства и ще могат да подават заявление за достъп до услугите на агенцията онлайн.

Повече информация за електронните услуги на НАП можете да получите на телефона за данъчна и осигурителна информация 0700 18 700, както и да видите на интернет страницата на НАП:    

Е-услуги с електронен подпис 

 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП 

 

РЕКЛАМИПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 590602
 2. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 237242
 3. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 205721
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 145272
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 50339
 6. Указания за справките на НОИ 40417
 7. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 34632
 8. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 28022
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 26681
 10. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 25886
 11. Подаване на декларации за осигурените лица 25398
 12. Проверка на ЕГН за коректност 21373
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 21113
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 21010
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 20501
 16. Авансово облагане на доходи по граждански договори 19373
 17. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 19115
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 16515
 19. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 15365
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 14621
 21. Е-услуги на НАП с ПИК 14072
 22. Списък на справките на НОИ 13930
 23. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 12619
 24. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 11969
 25. Справка за задължение по фиш 11631
 26. Правото на наследствена пенсия в България 10926
 27. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 9990
 28. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 9767
 29. Същност и видове лихва 9632
 30. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 9141
 31. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 9116
 32. Промени в кодовете за вид плащане за 2013 8971
 33. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2012 8562
 34. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 8218
 35. Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България 7913