ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Е-услуги на НАП с електронен достъп

За да използвате електронни услуги на НАП трябва да притежавате сертификат за универсален електронен подпис, издаден от лицензиран от КРС доставчик на удостоверителни услуги.

Всички граждани и фирми, които са купили електронните си подписи след 1 юли 2011 г. и искат да ползват е-услугите на НАП, но не са посочили единен идентификатор за себе си (като БУЛСТАТ, ЕГН, личен номер на чужденец или служебен № от регистъра на НАП), ще трябва да посетят офис на агенцията.

Това се налага, тъй като, ако няма посочен идентификатор, приходната администрация няма как да установи кой е собственика на електронния подпис автоматично. Затова е необходимо клиентът да посети офис на агенцията и да удостовери, че именно той е собственик на електронния подпис, с който иска да подава документи пред НАП.

Това важи само за електронните подписи, издадени след 1 юли 2011 г. За всички останали удостоверения, издадени преди тази дата, се запазва досегашния достъп до е-услугите на НАП.

От НАП призовават всички, които имат намерение да ползват електронните услуги на агенцията при закупуването на е-подписите си да посочват свой идентификатор. По този начин те ще си спестят време и средства и ще могат да подават заявление за достъп до услугите на агенцията онлайн.

Повече информация за електронните услуги на НАП можете да получите на телефона за данъчна и осигурителна информация 0700 18 700, както и да видите на интернет страницата на НАП:    

Е-услуги с електронен подпис 

 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП 

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 673678
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 482080
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 295155
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 282888
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 84195
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 78987
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 73236
 8. Е-услуги на НАП със свободен достъп 55638
 9. Указания за справките на НОИ 55361
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 42085
 11. Справка за задължение по фиш 38436
 12. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 37412
 13. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 34653
 14. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 34533
 15. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 32762
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 32428
 17. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 27713
 18. Проверка на ЕГН за коректност 27491
 19. Авансово облагане на доходи по граждански договори 26720
 20. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 25806
 21. Списък на справките на НОИ 25489
 22. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 25236
 23. Правото на наследствена пенсия в България 25171
 24. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 24743
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 21518
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 20792
 27. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 20207
 28. Е-услуги на НАП с ПИК 19900
 29. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 19574
 30. Същност и видове лихва 19422
 31. Специфични настройки за е-услугите на НАП 17821
 32. Контакти с НОИ 16739
 33. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 16727
 34. Служебни бележки по чл. 45 и чл. 35 от ЗДДФЛ, както и "Сметка за изплатени суми" за 2013 15950
 35. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 15827