ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Е-услуги на НАП с електронен достъп

За да използвате електронни услуги на НАП трябва да притежавате сертификат за универсален електронен подпис, издаден от лицензиран от КРС доставчик на удостоверителни услуги.

Всички граждани и фирми, които са купили електронните си подписи след 1 юли 2011 г. и искат да ползват е-услугите на НАП, но не са посочили единен идентификатор за себе си (като БУЛСТАТ, ЕГН, личен номер на чужденец или служебен № от регистъра на НАП), ще трябва да посетят офис на агенцията.

Това се налага, тъй като, ако няма посочен идентификатор, приходната администрация няма как да установи кой е собственика на електронния подпис автоматично. Затова е необходимо клиентът да посети офис на агенцията и да удостовери, че именно той е собственик на електронния подпис, с който иска да подава документи пред НАП.

Това важи само за електронните подписи, издадени след 1 юли 2011 г. За всички останали удостоверения, издадени преди тази дата, се запазва досегашния достъп до е-услугите на НАП.

От НАП призовават всички, които имат намерение да ползват електронните услуги на агенцията при закупуването на е-подписите си да посочват свой идентификатор. По този начин те ще си спестят време и средства и ще могат да подават заявление за достъп до услугите на агенцията онлайн.

Повече информация за електронните услуги на НАП можете да получите на телефона за данъчна и осигурителна информация 0700 18 700, както и да видите на интернет страницата на НАП:    

Е-услуги с електронен подпис 

 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП 

 

РЕКЛАМИПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 638846
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 372414
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 270975
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 224518
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 65487
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 61450
 7. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 58783
 8. Указания за справките на НОИ 49118
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 44607
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 35981
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 34304
 12. Подаване на декларации за осигурените лица 30992
 13. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 28640
 14. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 27859
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 27524
 16. Проверка на ЕГН за коректност 24816
 17. Справка за задължение по фиш 23722
 18. Авансово облагане на доходи по граждански договори 23721
 19. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 22030
 20. Списък на справките на НОИ 20613
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 20040
 22. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 17920
 23. Правото на наследствена пенсия в България 17495
 24. Е-услуги на НАП с ПИК 17420
 25. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 17106
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 16456
 27. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 15423
 28. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 15130
 29. Отпуск на бащата при раждане на дете 14864
 30. Същност и видове лихва 14059
 31. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 13230
 32. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 13227
 33. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 12930
 34. Контакти с НОИ 11965
 35. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 11936