ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Е-услуги на НАП с електронен достъп

За да използвате електронни услуги на НАП трябва да притежавате сертификат за универсален електронен подпис, издаден от лицензиран от КРС доставчик на удостоверителни услуги.

Всички граждани и фирми, които са купили електронните си подписи след 1 юли 2011 г. и искат да ползват е-услугите на НАП, но не са посочили единен идентификатор за себе си (като БУЛСТАТ, ЕГН, личен номер на чужденец или служебен № от регистъра на НАП), ще трябва да посетят офис на агенцията.

Това се налага, тъй като, ако няма посочен идентификатор, приходната администрация няма как да установи кой е собственика на електронния подпис автоматично. Затова е необходимо клиентът да посети офис на агенцията и да удостовери, че именно той е собственик на електронния подпис, с който иска да подава документи пред НАП.

Това важи само за електронните подписи, издадени след 1 юли 2011 г. За всички останали удостоверения, издадени преди тази дата, се запазва досегашния достъп до е-услугите на НАП.

От НАП призовават всички, които имат намерение да ползват електронните услуги на агенцията при закупуването на е-подписите си да посочват свой идентификатор. По този начин те ще си спестят време и средства и ще могат да подават заявление за достъп до услугите на агенцията онлайн.

Повече информация за електронните услуги на НАП можете да получите на телефона за данъчна и осигурителна информация 0700 18 700, както и да видите на интернет страницата на НАП:    

Е-услуги с електронен подпис 

 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП 

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 688817
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 527056
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 309129
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 305736
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 95201
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 86604
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 75249
 8. Е-услуги на НАП със свободен достъп 59429
 9. Указания за справките на НОИ 58056
 10. Справка за задължение по фиш 51084
 11. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 44204
 12. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 38191
 13. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 37075
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 36996
 15. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 35629
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 34479
 17. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 34394
 18. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 31768
 19. Правото на наследствена пенсия в България 28987
 20. Проверка на ЕГН за коректност 28508
 21. Авансово облагане на доходи по граждански договори 28159
 22. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 27272
 23. Списък на справките на НОИ 27260
 24. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 27143
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 23778
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 22385
 27. Същност и видове лихва 21585
 28. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 21039
 29. Е-услуги на НАП с ПИК 20801
 30. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 20275
 31. Специфични настройки за е-услугите на НАП 19778
 32. Контакти с НОИ 18206
 33. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 17937
 34. Служебни бележки по чл. 45 и чл. 35 от ЗДДФЛ, както и "Сметка за изплатени суми" за 2013 17215
 35. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 16897