ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Е-услуги на НАП с електронен достъп

За да използвате електронни услуги на НАП трябва да притежавате сертификат за универсален електронен подпис, издаден от лицензиран от КРС доставчик на удостоверителни услуги.

Всички граждани и фирми, които са купили електронните си подписи след 1 юли 2011 г. и искат да ползват е-услугите на НАП, но не са посочили единен идентификатор за себе си (като БУЛСТАТ, ЕГН, личен номер на чужденец или служебен № от регистъра на НАП), ще трябва да посетят офис на агенцията.

Това се налага, тъй като, ако няма посочен идентификатор, приходната администрация няма как да установи кой е собственика на електронния подпис автоматично. Затова е необходимо клиентът да посети офис на агенцията и да удостовери, че именно той е собственик на електронния подпис, с който иска да подава документи пред НАП.

Това важи само за електронните подписи, издадени след 1 юли 2011 г. За всички останали удостоверения, издадени преди тази дата, се запазва досегашния достъп до е-услугите на НАП.

От НАП призовават всички, които имат намерение да ползват електронните услуги на агенцията при закупуването на е-подписите си да посочват свой идентификатор. По този начин те ще си спестят време и средства и ще могат да подават заявление за достъп до услугите на агенцията онлайн.

Повече информация за електронните услуги на НАП можете да получите на телефона за данъчна и осигурителна информация 0700 18 700, както и да видите на интернет страницата на НАП:    

Е-услуги с електронен подпис 

 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП 

 

РЕКЛАМИПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 624457
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 319501
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 259601
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 198444
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 59883
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 55074
 7. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 48501
 8. Указания за справките на НОИ 46509
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 39084
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 33571
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 33205
 12. Подаване на декларации за осигурените лица 29477
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 26740
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 25747
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 25213
 16. Проверка на ЕГН за коректност 23722
 17. Авансово облагане на доходи по граждански договори 22067
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 20601
 19. Справка за задължение по фиш 18631
 20. Списък на справките на НОИ 18565
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 18075
 22. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 17071
 23. Е-услуги на НАП с ПИК 16350
 24. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 16333
 25. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 14999
 26. Правото на наследствена пенсия в България 14750
 27. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 12633
 28. Същност и видове лихва 12468
 29. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 12211
 30. Отпуск на бащата при раждане на дете 12145
 31. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 12024
 32. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 11533
 33. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 11053
 34. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 10879
 35. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 10649