ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Е-услуги на НАП с електронен достъп

За да използвате електронни услуги на НАП трябва да притежавате сертификат за универсален електронен подпис, издаден от лицензиран от КРС доставчик на удостоверителни услуги.

Всички граждани и фирми, които са купили електронните си подписи след 1 юли 2011 г. и искат да ползват е-услугите на НАП, но не са посочили единен идентификатор за себе си (като БУЛСТАТ, ЕГН, личен номер на чужденец или служебен № от регистъра на НАП), ще трябва да посетят офис на агенцията.

Това се налага, тъй като, ако няма посочен идентификатор, приходната администрация няма как да установи кой е собственика на електронния подпис автоматично. Затова е необходимо клиентът да посети офис на агенцията и да удостовери, че именно той е собственик на електронния подпис, с който иска да подава документи пред НАП.

Това важи само за електронните подписи, издадени след 1 юли 2011 г. За всички останали удостоверения, издадени преди тази дата, се запазва досегашния достъп до е-услугите на НАП.

От НАП призовават всички, които имат намерение да ползват електронните услуги на агенцията при закупуването на е-подписите си да посочват свой идентификатор. По този начин те ще си спестят време и средства и ще могат да подават заявление за достъп до услугите на агенцията онлайн.

Повече информация за електронните услуги на НАП можете да получите на телефона за данъчна и осигурителна информация 0700 18 700, както и да видите на интернет страницата на НАП:    

Е-услуги с електронен подпис 

 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП 

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 659386
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 440253
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 285965
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 258576
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 73737
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 72800
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 70159
 8. Указания за справките на НОИ 52698
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 50971
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 39675
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 36308
 12. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 33178
 13. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 31829
 14. Справка за задължение по фиш 31407
 15. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 31380
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 30347
 17. Проверка на ЕГН за коректност 26274
 18. Авансово облагане на доходи по граждански договори 25557
 19. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 24106
 20. Списък на справките на НОИ 23526
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 22708
 22. Правото на наследствена пенсия в България 21058
 23. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 20737
 24. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 20530
 25. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 19164
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 18853
 27. Е-услуги на НАП с ПИК 18825
 28. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 18494
 29. Отпуск на бащата при раждане на дете 18235
 30. Същност и видове лихва 16835
 31. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 15413
 32. Специфични настройки за е-услугите на НАП 15211
 33. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 14757
 34. Контакти с НОИ 14679
 35. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 14659