ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
Счетоводни  и данъчни
консултантски услуги за успеха на вашия бизнес!
 
мобилен тел.: 0888 545 394, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Абонаментното счетоводно обслужване на

адвокати и нотариуси включва:

 Счетоводни услуги:
1. Създаване на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика;
2. Издаване и изпращане на фактури;
3. Хронологично осчетоводяване на предоставените първични документи в синтетични и аналитични счетоводни регистри;
4. Съставяне на вторични счетоводни документи;
5. Изготвяне на счетоводни справки и следене на плащанията;
6. Подготовка и регистрация на юридически и физически лица по Закона за данък върху добавената стойност;
7. Попълване и подаване на декларации по Закона за местните данъци и такси.
 Услуги за самоосигуряващите се лица:
1. Изчисляване на осигуровки и данъци върху доходи на самоосигуряващи се лица.
2. Създаване на платежни нареждания за превод на осигуровки и данъци на самоосигуряващи се лица.
 Обработка на болнични листове и подаването им в Националния осигурителен институт (НОИ).
 Годишно изравняване на осигуровки и данъци на самоосигуряващи се лица.
 Попълване и заверка на осигурителни книжки на самоосигуряващи се лица.
 Създаване и подаване на всички данъчни и осигурителни декларации в НАП по електронен път с наш универсален електронен подпис:
Месечни данъчни декларации:
1. Справка-декларация по ДДС, дневник за покупките и дневник за продажбите;
2. VIES декларация;
3. Приложение 6 към чл. 68, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗДДС;
4. Декларация обр. №1 по трудови и граждански договори;
5. Декларация обр. №6 по трудови и граждански договори.
 Годишни декларации и справки:
1. Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, образец 2001 за доходи от България и/или чужбина.
2. Декларация обр. №6.
3. Справка по чл.73 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица по извънтрудови правотношения.
 Искания за издаване на документи от НАП:
1. Подаване на искания за възстановяване и/или прихващане на надвнесени и дължими данъци.
2. Подаване на искания за издаване на удостоверения за наличие или липса на данъчни задължения към НАП.
3. Подаване на искания за издаване на заверени копия на подадени данъчни декларации и други от НАП.
 Електронно банкиране на сметки:
1. Ние създаваме платежните нареждания за осигуровки, данъци или плащания към доставчици, вие само ги потвърждавате чрез интернет банкирането на вашата банка.
2. Плащане на фактури към доставчици, плащане на заплати и осигуровки на персонала, плащане на данъци и всякакакви други плащания по банков път.

 Прочетете и статиите:

 Абонаментно счетоводно обслужване на фирми: ЕТ, ЕООД, ООД, АД, СД, КД, КАД
Абонаментно счетоводно обслужване на самоосигуряващи се лица
 Услуги по администриране на възнаграждения на персонала по трудови договори, граждански договори и договори за управление и контрол
Услуги, свързани с данъчни декларации на местни физически лица
 Електронни и административни услуги
 Попълване на декларации по Закона за местните данъци и такси
 Данъчни, осигурителни и счетоводни консултации по телефон, е-mail  или в офиса
 Представлявяне пред данъчната и общинска администрация при проверки и ревизии по ДОПК.
Посетете и сайтовете

Място за вашата реклама  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
 канали в www.youtube.com 

  Thracian warrior                         Firs Tank Divion logo            

Български воин         First Tank Division 

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 797599
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 723523
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 384733
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 347459
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 172763
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 99646
 7. Е-услуги на НАП със свободен достъп 91231
 8. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 88397
 9. Справка за задължение по фиш 81877
 10. Указания за справките на НОИ 72499
 11. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 64937
 12. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 62798
 13. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 60912
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 51025
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 50013
 16. Правото на наследствена пенсия в България 46130
 17. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 45286
 18. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 44694
 19. Списък на справките на НОИ 44480
 20. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 44096
 21. Същност и видове лихва 41585
 22. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 41058
 23. Специфични настройки за е-услугите на НАП 38872
 24. Проверка на ЕГН за коректност 38263
 25. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 37153
 26. Авансово облагане на доходи по граждански договори 35353
 27. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 33214
 28. Отпуск на бащата при раждане на дете 32990
 29. Програма на НАП за генериране на декларации обр. № 1, обр. №3, обр. № 6 32733
 30. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 32139
 31. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 29129
 32. Контакти с НОИ 28715
 33. Е-услуги на НАП с ПИК 28654
 34. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 27560
 35. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 26869