ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
Счетоводни  и данъчни
консултантски услуги за успеха на вашия бизнес!
 
мобилен тел.: 0888 545 394, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Абонаментното счетоводно обслужване на

адвокати и нотариуси включва:

 Счетоводни услуги:
1. Създаване на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика;
2. Издаване и изпращане на фактури;
3. Хронологично осчетоводяване на предоставените първични документи в синтетични и аналитични счетоводни регистри;
4. Съставяне на вторични счетоводни документи;
5. Изготвяне на счетоводни справки и следене на плащанията;
6. Подготовка и регистрация на юридически и физически лица по Закона за данък върху добавената стойност;
7. Попълване и подаване на декларации по Закона за местните данъци и такси.
 Услуги за самоосигуряващите се лица:
1. Изчисляване на осигуровки и данъци върху доходи на самоосигуряващи се лица.
2. Създаване на платежни нареждания за превод на осигуровки и данъци на самоосигуряващи се лица.
 Обработка на болнични листове и подаването им в Националния осигурителен институт (НОИ).
 Годишно изравняване на осигуровки и данъци на самоосигуряващи се лица.
 Попълване и заверка на осигурителни книжки на самоосигуряващи се лица.
 Създаване и подаване на всички данъчни и осигурителни декларации в НАП по електронен път с наш универсален електронен подпис:
Месечни данъчни декларации:
1. Справка-декларация по ДДС, дневник за покупките и дневник за продажбите;
2. VIES декларация;
3. Приложение 6 към чл. 68, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗДДС;
4. Декларация обр. №1 по трудови и граждански договори;
5. Декларация обр. №6 по трудови и граждански договори.
 Годишни декларации и справки:
1. Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, образец 2001 за доходи от България и/или чужбина.
2. Декларация обр. №6.
3. Справка по чл.73 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица по извънтрудови правотношения.
 Искания за издаване на документи от НАП:
1. Подаване на искания за възстановяване и/или прихващане на надвнесени и дължими данъци.
2. Подаване на искания за издаване на удостоверения за наличие или липса на данъчни задължения към НАП.
3. Подаване на искания за издаване на заверени копия на подадени данъчни декларации и други от НАП.
 Електронно банкиране на сметки:
1. Ние създаваме платежните нареждания за осигуровки, данъци или плащания към доставчици, вие само ги потвърждавате чрез интернет банкирането на вашата банка.
2. Плащане на фактури към доставчици, плащане на заплати и осигуровки на персонала, плащане на данъци и всякакакви други плащания по банков път.

 Прочетете и статиите:

 Абонаментно счетоводно обслужване на фирми: ЕТ, ЕООД, ООД, АД, СД, КД, КАД
Абонаментно счетоводно обслужване на самоосигуряващи се лица
 Услуги по администриране на възнаграждения на персонала по трудови договори, граждански договори и договори за управление и контрол
Услуги, свързани с данъчни декларации на местни физически лица
 Електронни и административни услуги
 Попълване на декларации по Закона за местните данъци и такси
 Данъчни, осигурителни и счетоводни консултации по телефон, е-mail  или в офиса
 Представлявяне пред данъчната и общинска администрация при проверки и ревизии по ДОПК.
Посетете и сайтовете

Място за вашата реклама  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
 канали в www.youtube.com 

  Thracian warrior                         Firs Tank Divion logo            

Български воин         First Tank Division 

 

До 30.06.2023 г. остават


НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 919153
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 801360
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 429448
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 378336
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 264932
 6. Е-услуги на НАП със свободен достъп 132319
 7. По направление на дейност "Български документи за самоличност" 117638
 8. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 110134
 9. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 107261
 10. По направление на дейност "Пожарна безопасност и защита на населението" 89558
 11. Указания за справките на НОИ 86852
 12. Списък на справките на НОИ 78937
 13. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 75735
 14. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 71042
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 69309
 16. Същност и видове лихва 63607
 17. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 63465
 18. Правото на наследствена пенсия в България 62581
 19. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 52706
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 52580
 21. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 52311
 22. Специфични настройки за е-услугите на НАП 52245
 23. Проверка на ЕГН за коректност 52086
 24. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 51025
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 49077
 26. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 48489
 27. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 47994
 28. Авансово облагане на доходи по граждански договори 42739
 29. По направление на дейност "Пътна полиция" 41401
 30. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 40836
 31. Контакти с НОИ 40741
 32. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 40473
 33. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 36963
 34. Е-услуги на НАП с ПИК 36609
 35. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 35546