ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
Счетоводни  и данъчни
консултантски услуги за успеха на вашия бизнес!
 
мобилен тел.: 0888 545 394, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Услугите по администриране на възнаграждения на

персонала по трудови договори, граждански договори и

договори за управление и контрол включват:

 Услуги по назначаване и освобождаване на работници и служители:
1. Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване на трудови договори и др.;
2. Попълване на уведомления по чл. 62, ал. 4 от КТ за регистрация на трудови договори с и без подаване в ТП на НАП;
3. Създаване и поддържане на трудови досиета на персонала;
4. Попълване на трудови книжки и издаване на УП2, УП3 и служебни бележки за доходи;
5. Консултации по Кодекса на труда и Закона за безопасни условия на труд.
Услуги, свързани с изчисляване на възнаграждения, осигуровки и данъци по трудови договори и договори за управление и контрол:
1. Изготвяне на рекапитулации, ведомости за заплати и индивидуални фишове за заплати;
2. Начисляване на отпуски и обезщетения по трудови договори;
3. Изчисляване на осигуровки и данъци, свързани с трудовите договори и договори ца управление и контрол.
 Създаване на платежни нареждания за превод на заплати, осигуровки и данъци по трудови договори и договори за управление и контрол.
 Обработка на болнични листове, издадени на ваши работници и служители и подаването на данни за тях в Националния осигурителен институт (НОИ).
 Услуги, свързани с граждански договори:
Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки.
 Изчисляване на осигуровки и данъци върху изплащаните възнаграждания по граждански договори.
Подготвяне на платежни нареждания за превод на хонорари, осигуровки и данъци по граждански договори.
 Създаване и подаване на всички данъчни и осигурителни декларации в НАП по електронен път с наш универсален електронен подпис:
Месечни декларации:
1. Декларация обр. №1;
2. Декларация обр. №6.
Годишни декларации, отчети и справки:
1. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за Националния статистически институт;
2. Справка по чл.73 от Закона за данъците върху доходите на физически лица за платени суми на физически лица по извънтрудови правотношения.
Уведомления по Кодекса на труда:
1. Уведомления по чл. 62, ал.4 от Кодекса на труда;
2. Уведомления по чл. 123, ал.1 от Кодекса на труда.
 Електронно банкиране на сметки:
1. Ние създаваме платежните нареждания за осигуровки и данъци на персонала, а вие само ги потвърждавате чрез интернет банкирането на вашата банка;
2. Плащане на заплати и осигуровки на персонала, плащане на данъци и всякакви други плащания за персонала по банков път.
Прочетете и статиите: 
Абонаментно счетоводно обслужване на фирми: ЕТ, ЕООД, ООД, АД, СД, КД, КАД
Абонаментно счетоводно обслужване на адвокати и нотариуси
Абонаментно счетоводно обслужване на самоосигуряващи се лица
  Услуги, свързани с данъчни декларации на местни физически лица
 Електронни и административни услуги
 Попълване на декларации по Закона за местните данъци и такси
Данъчни, осигурителни и счетоводни консултации по телефон, е-mail или в офиса
 Представлявяне пред данъчната и общинска администрация при проверки и ревизии по ДОПК.
Посетете и сайтовете

Място за вашата реклама  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  
       канали в www.youtube.com 

        Thracian warrior                         Firs Tank Divion logo            

Български воин         First Tank Division 

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 762214
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 705772
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 375972
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 337873
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 155637
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 96432
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 83784
 8. Справка за задължение по фиш 77800
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 75843
 10. Указания за справките на НОИ 67538
 11. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 56656
 12. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 56352
 13. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 55303
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 46364
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 43328
 16. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 42578
 17. Правото на наследствена пенсия в България 41896
 18. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 41072
 19. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 41047
 20. Списък на справките на НОИ 36986
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 35781
 22. Проверка на ЕГН за коректност 33762
 23. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 33227
 24. Авансово облагане на доходи по граждански договори 32666
 25. Същност и видове лихва 32069
 26. Специфични настройки за е-услугите на НАП 31947
 27. Отпуск на бащата при раждане на дете 29371
 28. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 28725
 29. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 28333
 30. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 25735
 31. Е-услуги на НАП с ПИК 25541
 32. Контакти с НОИ 24583
 33. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 24078
 34. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 24078
 35. Справка за валидност на документи за самоличност 23073