ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
Счетоводни  и данъчни
консултантски услуги за успеха на вашия бизнес!
 
мобилен тел.: 0888 545 394, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Услугите по администриране на възнаграждения на

персонала по трудови договори, граждански договори и

договори за управление и контрол включват:

 Услуги по назначаване и освобождаване на работници и служители:
1. Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване на трудови договори и др.;
2. Попълване на уведомления по чл. 62, ал. 4 от КТ за регистрация на трудови договори с и без подаване в ТП на НАП;
3. Създаване и поддържане на трудови досиета на персонала;
4. Попълване на трудови книжки и издаване на УП2, УП3 и служебни бележки за доходи;
5. Консултации по Кодекса на труда и Закона за безопасни условия на труд.
Услуги, свързани с изчисляване на възнаграждения, осигуровки и данъци по трудови договори и договори за управление и контрол:
1. Изготвяне на рекапитулации, ведомости за заплати и индивидуални фишове за заплати;
2. Начисляване на отпуски и обезщетения по трудови договори;
3. Изчисляване на осигуровки и данъци, свързани с трудовите договори и договори ца управление и контрол.
 Създаване на платежни нареждания за превод на заплати, осигуровки и данъци по трудови договори и договори за управление и контрол.
 Обработка на болнични листове, издадени на ваши работници и служители и подаването на данни за тях в Националния осигурителен институт (НОИ).
 Услуги, свързани с граждански договори:
Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки.
 Изчисляване на осигуровки и данъци върху изплащаните възнаграждания по граждански договори.
Подготвяне на платежни нареждания за превод на хонорари, осигуровки и данъци по граждански договори.
 Създаване и подаване на всички данъчни и осигурителни декларации в НАП по електронен път с наш универсален електронен подпис:
Месечни декларации:
1. Декларация обр. №1;
2. Декларация обр. №6.
Годишни декларации, отчети и справки:
1. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за Националния статистически институт;
2. Справка по чл.73 от Закона за данъците върху доходите на физически лица за платени суми на физически лица по извънтрудови правотношения.
Уведомления по Кодекса на труда:
1. Уведомления по чл. 62, ал.4 от Кодекса на труда;
2. Уведомления по чл. 123, ал.1 от Кодекса на труда.
 Електронно банкиране на сметки:
1. Ние създаваме платежните нареждания за осигуровки и данъци на персонала, а вие само ги потвърждавате чрез интернет банкирането на вашата банка;
2. Плащане на заплати и осигуровки на персонала, плащане на данъци и всякакви други плащания за персонала по банков път.
Прочетете и статиите: 
Абонаментно счетоводно обслужване на фирми: ЕТ, ЕООД, ООД, АД, СД, КД, КАД
Абонаментно счетоводно обслужване на адвокати и нотариуси
Абонаментно счетоводно обслужване на самоосигуряващи се лица
  Услуги, свързани с данъчни декларации на местни физически лица
 Електронни и административни услуги
 Попълване на декларации по Закона за местните данъци и такси
Данъчни, осигурителни и счетоводни консултации по телефон, е-mail или в офиса
 Представлявяне пред данъчната и общинска администрация при проверки и ревизии по ДОПК.
Посетете и сайтовете

Място за вашата реклама  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  
       канали в www.youtube.com 

        Thracian warrior                         Firs Tank Divion logo            

Български воин         First Tank Division 

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 829492
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 760733
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 401200
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 357384
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 203248
 6. Е-услуги на НАП със свободен достъп 108885
 7. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 107034
 8. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 103463
 9. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 96073
 10. Справка за задължение по фиш 85921
 11. Указания за справките на НОИ 77982
 12. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 68422
 13. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 66223
 14. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 59637
 15. Списък на справките на НОИ 58144
 16. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 56928
 17. Правото на наследствена пенсия в България 53401
 18. Същност и видове лихва 51469
 19. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 48723
 20. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 48381
 21. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 47331
 22. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 46770
 23. Специфични настройки за е-услугите на НАП 46582
 24. Проверка на ЕГН за коректност 45375
 25. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 43841
 26. Отпуск на бащата при раждане на дете 40633
 27. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 40013
 28. Авансово облагане на доходи по граждански договори 39029
 29. Справка за валидност на документи за самоличност 36929
 30. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 36141
 31. Контакти с НОИ 33995
 32. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 33810
 33. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 32994
 34. Е-услуги на НАП с ПИК 32439
 35. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 31707