ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Е-услуги на НАП с ПИК

От 12.12.2012 гражданите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) могат да ползват 5 електронни услуги в сайта на Националната агенция за приходите. Това са:

 • справка за осигурителния доход, върху който се внасят задължителните осигуровки;
 • справка за трудовия договор, обявен от работодателя;
 • справка за вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване (вноски за втора пенсия), включително информация за пенсионния фонд;
 • справка за всички задължения на физическото или юридическото лице;
 • възможност да се подаде чрез интернет искане за издаване на данъчен документ.

Тази група услуги е предназначена за физически лица, които разполагат с персонален идентификационен код /ПИК/, издаден от компетентния офис на НАП.

За да ползвате тази група услуги е необходимо:

 • Да подадете Заявление за ползване на електронни услуги, предоставяни от НАП чрез ПИК. Заявлението се подава в компетентния офис, лично или от упълномощено лице. За физически лица това е офисът по постоянен адрес. Удостоверението с издадения ПИК може да се получи лично, от упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице, или от лице изрично посочено от титуляра в заявлението за ползване на електронни услуги, предоставени от Националната агенция за приходите, чрез ПИК.
 • За да влезете в системата, е необходимо да попълните в съответните полета идентификатора на лицето:
  • за физическите лица това може да бъде ЕГН, личен номер на чужденец (ЛНЧ) или служебен номер от НАП и издадения персонален идентификационен код, посочен в удостоверението за издаване на ПИК;
  • за юридическите лица идентификатора е ЕИК от Търговския регистър /БУЛСТАТ или служебен номер от НАП;
  • В удостоверението изрично е упоменат и идентификаторът, с който влизате в системата "Е-Услуги с ПИК".

Чрез "Е-Услуги с ПИК" можете да:

       Направите справка за:

  Осигурителен доход - Справката съдържа данни за идентификатор и наименование на осигурителя, дни в осигуряване, дневно работно време в часове, отработени часове общо, наличие на положен извънреден труд в часове, осигурителен доход в лв., начислен месечен облагаем доход;
  Задължения – съдържа информация за всички задължения на лицето, включително задълженията, плащанията, които подлежат на разпределение от публичен изпълнител.

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 741759
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 676631
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 365315
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 332110
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 142681
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 94668
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 81595
 8. Справка за задължение по фиш 75601
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 71914
 10. Указания за справките на НОИ 65279
 11. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 52949
 12. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 52299
 13. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 51675
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 43944
 15. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 41460
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 40912
 17. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 39910
 18. Правото на наследствена пенсия в България 39241
 19. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 38879
 20. Списък на справките на НОИ 34124
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 33620
 22. Проверка на ЕГН за коректност 32462
 23. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 31744
 24. Авансово облагане на доходи по граждански договори 31628
 25. Същност и видове лихва 29601
 26. Специфични настройки за е-услугите на НАП 28756
 27. Отпуск на бащата при раждане на дете 28068
 28. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 27138
 29. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 25996
 30. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 24512
 31. Е-услуги на НАП с ПИК 24370
 32. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 23276
 33. Контакти с НОИ 22805
 34. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 22621
 35. Справка за валидност на документи за самоличност 21652