ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО

За да бъдат ползвани услугите и справките на НОИ не е нужна регистрация в сайта www.finance-assets.info,

а трябва само да натиснете бутона, който ще ви препрати към интернет страницата на НОИ.

В случай, че не ви се отвори уеб сайта на НОИ, а се появи екран с предупредителни съобщения относно сигурността на достъпа, това не е грешка, а трябва да натиснете във вашия браузер бутон, за да продължите напред. Упътване относно Internet Explorer, Google Chrome и Mozilla Firefox вижте тук.

arrow right Справка за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО, статус на обработка и изплащане

Отворената интернет страница на НОИ за тази справка изглежда така:

За да ползвате тази справка на НОИ,  трябва да имате персонален идентификационен код, който се издава от НОИ лично на лицето.

За да получите от НОИ персонален идентификационен код трябва да посетите съответното РУСО, а за София СУСО и да подадете заявление. Образец на заявлението може да изтеглите от тук

За да направите справка изберете ЕГН или ЛНЧ - личен номер на чужденец, въведете своя персонален идентификационен код и натиснете бутона Справка.

Чрез тази справка по ЕГН и ПИК се показват следните данни:

- Име, презиме и фамилия на лицето, ЕГН на лицето;

- IBAN на актуална банкова сметка на лицето с дата на представяне в НОИ на декларацията за сметката;

- данни за Болничните листове: Пореден №; № на болничен лист; В отпуск от; Да се яви на работа на/ В отпуск до; Тип; ЕИК на осигурител;Вх. № в ТП на НОИ; Вид; статус на болничния - изплатен/за плащане; месец; година и изплатена сума в лв.; доход от който е определено обезщетението по месеци за периода на болничния лист. 

Националният осигурителен институт обявява телефони за консултации по технически въпроси при използване на електронните услуги, предоставяни на осигурители и осигурени лица:

- справки за наличие или липса на информация в Регистъра на осигурените лица за натрупани осигурителни права;

- справки за отпускане и изплащане на краткосрочни и дългосрочни обезщетения;

- издаване на ПИК и ИКО;

- регистрация за получаване на информация за изплатени обезщетения чрез SMS или E-Mail;

- клиентски софтуер за обхващане на данни от придружителните писма и описите и тестване на файловете с описи на представяни документи за изплащане на парични обезщетения и помощи от ДОО;

- други.

телефони - 02 926 1026 и 02 926 1027

С оглед спазване изискванията на Закона за защита на личните данни справки на посочените телефони не се извършват.

Източник: НОИ

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 722508
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 631787
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 347411
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 324104
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 124638
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 92471
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 79422
 8. Справка за задължение по фиш 72217
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 67114
 10. Указания за справките на НОИ 62925
 11. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 50871
 12. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 49259
 13. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 45005
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 41385
 15. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 40267
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 38573
 17. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 38413
 18. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 37364
 19. Правото на наследствена пенсия в България 35868
 20. Списък на справките на НОИ 31607
 21. Проверка на ЕГН за коректност 31030
 22. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 31001
 23. Авансово облагане на доходи по граждански договори 30521
 24. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 30018
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 26614
 26. Същност и видове лихва 26536
 27. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 25530
 28. Специфични настройки за е-услугите на НАП 24927
 29. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 23160
 30. Е-услуги на НАП с ПИК 23083
 31. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 22155
 32. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 21920
 33. Контакти с НОИ 21280
 34. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 21092
 35. Справка за валидност на документи за самоличност 20460