ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО

За да бъдат ползвани услугите и справките на НОИ не е нужна регистрация в сайта www.finance-assets.info,

а трябва само да натиснете бутона, който ще ви препрати към интернет страницата на НОИ.

В случай, че не ви се отвори уеб сайта на НОИ, а се появи екран с предупредителни съобщения относно сигурността на достъпа, това не е грешка, а трябва да натиснете във вашия браузер бутон, за да продължите напред. Упътване относно Internet Explorer, Google Chrome и Mozilla Firefox вижте тук.

arrow right Справка за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО, статус на обработка и изплащане

Отворената интернет страница на НОИ за тази справка изглежда така:

За да ползвате тази справка на НОИ,  трябва да имате персонален идентификационен код, който се издава от НОИ лично на лицето.

За да получите от НОИ персонален идентификационен код трябва да посетите съответното РУСО, а за София СУСО и да подадете заявление. Образец на заявлението може да изтеглите от тук

За да направите справка изберете ЕГН или ЛНЧ - личен номер на чужденец, въведете своя персонален идентификационен код и натиснете бутона Справка.

Чрез тази справка по ЕГН и ПИК се показват следните данни:

- Име, презиме и фамилия на лицето, ЕГН на лицето;

- IBAN на актуална банкова сметка на лицето с дата на представяне в НОИ на декларацията за сметката;

- данни за Болничните листове: Пореден №; № на болничен лист; В отпуск от; Да се яви на работа на/ В отпуск до; Тип; ЕИК на осигурител;Вх. № в ТП на НОИ; Вид; статус на болничния - изплатен/за плащане; месец; година и изплатена сума в лв.; доход от който е определено обезщетението по месеци за периода на болничния лист. 

Националният осигурителен институт обявява телефони за консултации по технически въпроси при използване на електронните услуги, предоставяни на осигурители и осигурени лица:

- справки за наличие или липса на информация в Регистъра на осигурените лица за натрупани осигурителни права;

- справки за отпускане и изплащане на краткосрочни и дългосрочни обезщетения;

- издаване на ПИК и ИКО;

- регистрация за получаване на информация за изплатени обезщетения чрез SMS или E-Mail;

- клиентски софтуер за обхващане на данни от придружителните писма и описите и тестване на файловете с описи на представяни документи за изплащане на парични обезщетения и помощи от ДОО;

- други.

телефони - 02 926 1026 и 02 926 1027

С оглед спазване изискванията на Закона за защита на личните данни справки на посочените телефони не се извършват.

Източник: НОИ

 

РЕКЛАМИПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 603245
 2. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 245619
 3. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 245160
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 161227
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 53840
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 44704
 7. Указания за справките на НОИ 42744
 8. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 35352
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 31179
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 30166
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 29158
 12. Подаване на декларации за осигурените лица 27233
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 24981
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 22451
 15. Проверка на ЕГН за коректност 22350
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 22168
 17. Авансово облагане на доходи по граждански договори 20413
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 18395
 19. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 16013
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 15738
 21. Списък на справките на НОИ 15699
 22. Е-услуги на НАП с ПИК 15001
 23. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 14221
 24. Справка за задължение по фиш 13883
 25. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 13338
 26. Правото на наследствена пенсия в България 12370
 27. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 10759
 28. Същност и видове лихва 10615
 29. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 10230
 30. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 10129
 31. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 9680
 32. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 9598
 33. Промени в кодовете за вид плащане за 2013 9517
 34. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 9453
 35. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 9064