ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО

За да бъдат ползвани услугите и справките на НОИ не е нужна регистрация в сайта www.finance-assets.info,

а трябва само да натиснете бутона, който ще ви препрати към интернет страницата на НОИ.

В случай, че не ви се отвори уеб сайта на НОИ, а се появи екран с предупредителни съобщения относно сигурността на достъпа, това не е грешка, а трябва да натиснете във вашия браузер бутон, за да продължите напред. Упътване относно Internet Explorer, Google Chrome и Mozilla Firefox вижте тук.

arrow right Справка за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО, статус на обработка и изплащане

Отворената интернет страница на НОИ за тази справка изглежда така:

За да ползвате тази справка на НОИ,  трябва да имате персонален идентификационен код, който се издава от НОИ лично на лицето.

За да получите от НОИ персонален идентификационен код трябва да посетите съответното РУСО, а за София СУСО и да подадете заявление. Образец на заявлението може да изтеглите от тук

За да направите справка изберете ЕГН или ЛНЧ - личен номер на чужденец, въведете своя персонален идентификационен код и натиснете бутона Справка.

Чрез тази справка по ЕГН и ПИК се показват следните данни:

- Име, презиме и фамилия на лицето, ЕГН на лицето;

- IBAN на актуална банкова сметка на лицето с дата на представяне в НОИ на декларацията за сметката;

- данни за Болничните листове: Пореден №; № на болничен лист; В отпуск от; Да се яви на работа на/ В отпуск до; Тип; ЕИК на осигурител;Вх. № в ТП на НОИ; Вид; статус на болничния - изплатен/за плащане; месец; година и изплатена сума в лв.; доход от който е определено обезщетението по месеци за периода на болничния лист. 

Националният осигурителен институт обявява телефони за консултации по технически въпроси при използване на електронните услуги, предоставяни на осигурители и осигурени лица:

- справки за наличие или липса на информация в Регистъра на осигурените лица за натрупани осигурителни права;

- справки за отпускане и изплащане на краткосрочни и дългосрочни обезщетения;

- издаване на ПИК и ИКО;

- регистрация за получаване на информация за изплатени обезщетения чрез SMS или E-Mail;

- клиентски софтуер за обхващане на данни от придружителните писма и описите и тестване на файловете с описи на представяни документи за изплащане на парични обезщетения и помощи от ДОО;

- други.

телефони - 02 926 1026 и 02 926 1027

С оглед спазване изискванията на Закона за защита на личните данни справки на посочените телефони не се извършват.

Източник: НОИ

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 649877
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 409598
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 279009
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 240958
 5. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 68380
 6. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 68369
 7. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 66875
 8. Указания за справките на НОИ 50825
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 48123
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 37824
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 35170
 12. Подаване на декларации за осигурените лица 32031
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 30161
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 30055
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 29012
 16. Справка за задължение по фиш 27003
 17. Проверка на ЕГН за коректност 25497
 18. Авансово облагане на доходи по граждански договори 24580
 19. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 23102
 20. Списък на справките на НОИ 22144
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 21098
 22. Правото на наследствена пенсия в България 19069
 23. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 18477
 24. Е-услуги на НАП с ПИК 18060
 25. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 17959
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 17726
 27. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 17589
 28. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 17499
 29. Отпуск на бащата при раждане на дете 16395
 30. Същност и видове лихва 15214
 31. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 14428
 32. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 13999
 33. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 13580
 34. Специфични настройки за е-услугите на НАП 13365
 35. Контакти с НОИ 13299