ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО

За да бъдат ползвани услугите и справките на НОИ не е нужна регистрация в сайта www.finance-assets.info,

а трябва само да натиснете бутона, който ще ви препрати към интернет страницата на НОИ.

В случай, че не ви се отвори уеб сайта на НОИ, а се появи екран с предупредителни съобщения относно сигурността на достъпа, това не е грешка, а трябва да натиснете във вашия браузер бутон, за да продължите напред. Упътване относно Internet Explorer, Google Chrome и Mozilla Firefox вижте тук.

arrow right Справка за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО, статус на обработка и изплащане

Отворената интернет страница на НОИ за тази справка изглежда така:

За да ползвате тази справка на НОИ,  трябва да имате персонален идентификационен код, който се издава от НОИ лично на лицето.

За да получите от НОИ персонален идентификационен код трябва да посетите съответното РУСО, а за София СУСО и да подадете заявление. Образец на заявлението може да изтеглите от тук

За да направите справка изберете ЕГН или ЛНЧ - личен номер на чужденец, въведете своя персонален идентификационен код и натиснете бутона Справка.

Чрез тази справка по ЕГН и ПИК се показват следните данни:

- Име, презиме и фамилия на лицето, ЕГН на лицето;

- IBAN на актуална банкова сметка на лицето с дата на представяне в НОИ на декларацията за сметката;

- данни за Болничните листове: Пореден №; № на болничен лист; В отпуск от; Да се яви на работа на/ В отпуск до; Тип; ЕИК на осигурител;Вх. № в ТП на НОИ; Вид; статус на болничния - изплатен/за плащане; месец; година и изплатена сума в лв.; доход от който е определено обезщетението по месеци за периода на болничния лист. 

Националният осигурителен институт обявява телефони за консултации по технически въпроси при използване на електронните услуги, предоставяни на осигурители и осигурени лица:

- справки за наличие или липса на информация в Регистъра на осигурените лица за натрупани осигурителни права;

- справки за отпускане и изплащане на краткосрочни и дългосрочни обезщетения;

- издаване на ПИК и ИКО;

- регистрация за получаване на информация за изплатени обезщетения чрез SMS или E-Mail;

- клиентски софтуер за обхващане на данни от придружителните писма и описите и тестване на файловете с описи на представяни документи за изплащане на парични обезщетения и помощи от ДОО;

- други.

телефони - 02 926 1026 и 02 926 1027

С оглед спазване изискванията на Закона за защита на личните данни справки на посочените телефони не се извършват.

Източник: НОИ

 

РЕКЛАМИПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 586517
 2. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 233902
 3. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 192471
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 138249
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 49222
 6. Указания за справките на НОИ 39567
 7. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 32699
 8. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 27402
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 25760
 10. Подаване на декларации за осигурените лица 24886
 11. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 23318
 12. Проверка на ЕГН за коректност 21051
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 20700
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 20357
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 19902
 16. Авансово облагане на доходи по граждански договори 19080
 17. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 18471
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 16047
 19. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 15115
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 14212
 21. Е-услуги на НАП с ПИК 13848
 22. Списък на справките на НОИ 13297
 23. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 12435
 24. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 11580
 25. Справка за задължение по фиш 11081
 26. Правото на наследствена пенсия в България 10433
 27. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 9707
 28. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 9627
 29. Същност и видове лихва 9204
 30. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 8943
 31. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 8911
 32. Промени в кодовете за вид плащане за 2013 8750
 33. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2012 8410
 34. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 7945
 35. Годишна корекция на ползван частичен данъчен кредит 7634