ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО

За да бъдат ползвани услугите и справките на НОИ не е нужна регистрация в сайта www.finance-assets.info,

а трябва само да натиснете бутона, който ще ви препрати към интернет страницата на НОИ.

В случай, че не ви се отвори уеб сайта на НОИ, а се появи екран с предупредителни съобщения относно сигурността на достъпа, това не е грешка, а трябва да натиснете във вашия браузер бутон, за да продължите напред. Упътване относно Internet Explorer, Google Chrome и Mozilla Firefox вижте тук.

arrow right Справка за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО, статус на обработка и изплащане

Отворената интернет страница на НОИ за тази справка изглежда така:

За да ползвате тази справка на НОИ,  трябва да имате персонален идентификационен код, който се издава от НОИ лично на лицето.

За да получите от НОИ персонален идентификационен код трябва да посетите съответното РУСО, а за София СУСО и да подадете заявление. Образец на заявлението може да изтеглите от тук

За да направите справка изберете ЕГН или ЛНЧ - личен номер на чужденец, въведете своя персонален идентификационен код и натиснете бутона Справка.

Чрез тази справка по ЕГН и ПИК се показват следните данни:

- Име, презиме и фамилия на лицето, ЕГН на лицето;

- IBAN на актуална банкова сметка на лицето с дата на представяне в НОИ на декларацията за сметката;

- данни за Болничните листове: Пореден №; № на болничен лист; В отпуск от; Да се яви на работа на/ В отпуск до; Тип; ЕИК на осигурител;Вх. № в ТП на НОИ; Вид; статус на болничния - изплатен/за плащане; месец; година и изплатена сума в лв.; доход от който е определено обезщетението по месеци за периода на болничния лист. 

Националният осигурителен институт обявява телефони за консултации по технически въпроси при използване на електронните услуги, предоставяни на осигурители и осигурени лица:

- справки за наличие или липса на информация в Регистъра на осигурените лица за натрупани осигурителни права;

- справки за отпускане и изплащане на краткосрочни и дългосрочни обезщетения;

- издаване на ПИК и ИКО;

- регистрация за получаване на информация за изплатени обезщетения чрез SMS или E-Mail;

- клиентски софтуер за обхващане на данни от придружителните писма и описите и тестване на файловете с описи на представяни документи за изплащане на парични обезщетения и помощи от ДОО;

- други.

телефони - 02 926 1026 и 02 926 1027

С оглед спазване изискванията на Закона за защита на личните данни справки на посочените телефони не се извършват.

Източник: НОИ

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 671364
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 474658
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 293752
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 279263
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 82511
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 77819
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 72845
 8. Указания за справките на НОИ 54938
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 54867
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 41718
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 37249
 12. Справка за задължение по фиш 37061
 13. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 34316
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 34200
 15. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 32544
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 32052
 17. Проверка на ЕГН за коректност 27270
 18. Авансово облагане на доходи по граждански договори 26535
 19. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 26458
 20. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 25542
 21. Списък на справките на НОИ 25181
 22. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 24811
 23. Правото на наследствена пенсия в България 24425
 24. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 23948
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 21014
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 20490
 27. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 20041
 28. Е-услуги на НАП с ПИК 19716
 29. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 19430
 30. Същност и видове лихва 18947
 31. Специфични настройки за е-услугите на НАП 17410
 32. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 16507
 33. Контакти с НОИ 16464
 34. Служебни бележки по чл. 45 и чл. 35 от ЗДДФЛ, както и "Сметка за изплатени суми" за 2013 15659
 35. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 15635