ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица

За да бъдат ползвани услугите и справките на НОИ не е нужна регистрация в сайта www.finance-assets.info,

а трябва само да натиснете бутона, който ще ви препрати към интернет страницата на НОИ.

В случай, че не ви се отвори уеб сайта на НОИ, а се появи екран с предупредителни съобщения относно сигурността на достъпа, това не е грешка, а трябва да натиснете във вашия браузер бутон, за да продължите напред. Упътване относно Internet Explorer, Google Chrome и Mozilla Firefox вижте тук.

arrow right Справка за регистрирани заявления за отпускане на парични обезщетения за безработица

Националният осигурителен институт обявява телефони за консултации по технически въпроси при използване на електронните услуги, предоставяни на осигурители и осигурени лица:

- справки за наличие или липса на информация в Регистъра на осигурените лица за натрупани осигурителни права;

- справки за отпускане и изплащане на краткосрочни и дългосрочни обезщетения;

- издаване на ПИК и ИКО;

- регистрация за получаване на информация за изплатени обезщетения чрез SMS или E-Mail;

- клиентски софтуер за обхващане на данни от придружителните писма и описите и тестване на файловете с описи на представяни документи за изплащане на парични обезщетения и помощи от ДОО;

- други.

телефони - 02 926 1026 и 02 926 1027

С оглед спазване изискванията на Закона за защита на личните данни справки на посочените телефони не се извършват.

Източник: НОИ

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 770075
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 707207
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 377128
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 339855
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 157480
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 96886
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 84523
 8. Справка за задължение по фиш 78354
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 76968
 10. Указания за справките на НОИ 68281
 11. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 58020
 12. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 57245
 13. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 56492
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 47118
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 44217
 16. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 42964
 17. Правото на наследствена пенсия в България 42424
 18. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 41505
 19. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 41444
 20. Списък на справките на НОИ 38123
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 36630
 22. Проверка на ЕГН за коректност 34227
 23. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 33632
 24. Същност и видове лихва 33474
 25. Авансово облагане на доходи по граждански договори 33037
 26. Специфични настройки за е-услугите на НАП 32616
 27. Отпуск на бащата при раждане на дете 29850
 28. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 29259
 29. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 28943
 30. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 26222
 31. Е-услуги на НАП с ПИК 25948
 32. Контакти с НОИ 25170
 33. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 24565
 34. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 24390
 35. Справка за валидност на документи за самоличност 23676