ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

ДДС декларации и дневници ще се попълват по нов начин

Справки-декларациите и дневниците, които регистрираните по ЗДДС лица подават всеки месец в офис на НАП или по Интернет трябва да са попълнени със символи, съобразно кодовата таблица Windows 1251 с код от 20 до FF включително. Това гласят промени в Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност, които влизат в сила от началото на март и касаят попълването на текстовите полета в Справките декларации и дневниците по ЗДДС.

Справки-декларации и дневници по ЗДДС, които ще се подават до 31.03.2012 г. могат да бъдат изпратени и по стария начин – без посочения по-горе контрол на символите в текстовите полета.

Подадените справки-декларации и дневници по ЗДДС след 31.03.2012 г. следва да се подават по новия начин, като информационната система на НАП ще отказва приемането на декларации и дневници, в които има попълнени текстови полета със символи, извън посочените по-горе.

До края на март приходната агенция ще пусне на сайта си и безплатен програмен продукт за обработка на ДДС документи под Windows, който ще използва кодова таблица WINDOWS 1251 при формиране на справки-декларации, дневници и VIES декларации.

Източник: Национална агенция за приходите - НАП 

 

 

РЕКЛАМИ


До 31.03.2015 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 620456
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 307766
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 257335
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 191903
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 58826
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 53657
 7. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 46597
 8. Указания за справките на НОИ 45881
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 37882
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 33007
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 32981
 12. Подаване на декларации за осигурените лица 29144
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 26499
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 25149
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 24695
 16. Проверка на ЕГН за коректност 23497
 17. Авансово облагане на доходи по граждански договори 21864
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 20297
 19. Списък на справките на НОИ 18127
 20. Справка за задължение по фиш 17751
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 17676
 22. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 16883
 23. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 16138
 24. Е-услуги на НАП с ПИК 16121
 25. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 14665
 26. Правото на наследствена пенсия в България 14246
 27. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 12158
 28. Същност и видове лихва 12122
 29. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 11958
 30. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 11856
 31. Отпуск на бащата при раждане на дете 11544
 32. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 11126
 33. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 10866
 34. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 10740
 35. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 10444