ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

ДДС декларации и дневници ще се попълват по нов начин

Справки-декларациите и дневниците, които регистрираните по ЗДДС лица подават всеки месец в офис на НАП или по Интернет трябва да са попълнени със символи, съобразно кодовата таблица Windows 1251 с код от 20 до FF включително. Това гласят промени в Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност, които влизат в сила от началото на март и касаят попълването на текстовите полета в Справките декларации и дневниците по ЗДДС.

Справки-декларации и дневници по ЗДДС, които ще се подават до 31.03.2012 г. могат да бъдат изпратени и по стария начин – без посочения по-горе контрол на символите в текстовите полета.

Подадените справки-декларации и дневници по ЗДДС след 31.03.2012 г. следва да се подават по новия начин, като информационната система на НАП ще отказва приемането на декларации и дневници, в които има попълнени текстови полета със символи, извън посочените по-горе.

До края на март приходната агенция ще пусне на сайта си и безплатен програмен продукт за обработка на ДДС документи под Windows, който ще използва кодова таблица WINDOWS 1251 при формиране на справки-декларации, дневници и VIES декларации.

Източник: Национална агенция за приходите - НАП 

 

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 659428
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 440414
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 286021
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 258678
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 73780
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 72823
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 70176
 8. Указания за справките на НОИ 52712
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 50991
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 39691
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 36316
 12. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 33184
 13. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 31839
 14. Справка за задължение по фиш 31433
 15. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 31386
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 30358
 17. Проверка на ЕГН за коректност 26275
 18. Авансово облагане на доходи по граждански договори 25560
 19. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 24112
 20. Списък на справките на НОИ 23533
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 22717
 22. Правото на наследствена пенсия в България 21074
 23. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 20766
 24. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 20545
 25. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 19164
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 18859
 27. Е-услуги на НАП с ПИК 18826
 28. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 18497
 29. Отпуск на бащата при раждане на дете 18250
 30. Същност и видове лихва 16836
 31. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 15424
 32. Специфични настройки за е-услугите на НАП 15219
 33. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 14764
 34. Контакти с НОИ 14687
 35. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 14663