ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

ДДС декларации и дневници ще се попълват по нов начин

Справки-декларациите и дневниците, които регистрираните по ЗДДС лица подават всеки месец в офис на НАП или по Интернет трябва да са попълнени със символи, съобразно кодовата таблица Windows 1251 с код от 20 до FF включително. Това гласят промени в Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност, които влизат в сила от началото на март и касаят попълването на текстовите полета в Справките декларации и дневниците по ЗДДС.

Справки-декларации и дневници по ЗДДС, които ще се подават до 31.03.2012 г. могат да бъдат изпратени и по стария начин – без посочения по-горе контрол на символите в текстовите полета.

Подадените справки-декларации и дневници по ЗДДС след 31.03.2012 г. следва да се подават по новия начин, като информационната система на НАП ще отказва приемането на декларации и дневници, в които има попълнени текстови полета със символи, извън посочените по-горе.

До края на март приходната агенция ще пусне на сайта си и безплатен програмен продукт за обработка на ДДС документи под Windows, който ще използва кодова таблица WINDOWS 1251 при формиране на справки-декларации, дневници и VIES декларации.

Източник: Национална агенция за приходите - НАП 

 

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 664999
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 457273
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 290143
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 269521
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 78511
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 75354
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 71659
 8. Указания за справките на НОИ 53845
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 52951
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 40700
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 36793
 12. Справка за задължение по фиш 34254
 13. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 33749
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 32993
 15. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 31973
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 31187
 17. Проверка на ЕГН за коректност 26741
 18. Авансово облагане на доходи по граждански договори 25991
 19. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 24758
 20. Списък на справките на НОИ 24346
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 23784
 22. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 23490
 23. Правото на наследствена пенсия в България 22769
 24. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 22152
 25. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 19661
 26. Отпуск на бащата при раждане на дете 19643
 27. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 19587
 28. Е-услуги на НАП с ПИК 19272
 29. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 18978
 30. Същност и видове лихва 17917
 31. Специфични настройки за е-услугите на НАП 16392
 32. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 15950
 33. Контакти с НОИ 15702
 34. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 15196
 35. Служебни бележки по чл. 45 и чл. 35 от ЗДДФЛ, както и "Сметка за изплатени суми" за 2013 15116