ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

ДДС декларации и дневници ще се попълват по нов начин

Справки-декларациите и дневниците, които регистрираните по ЗДДС лица подават всеки месец в офис на НАП или по Интернет трябва да са попълнени със символи, съобразно кодовата таблица Windows 1251 с код от 20 до FF включително. Това гласят промени в Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност, които влизат в сила от началото на март и касаят попълването на текстовите полета в Справките декларации и дневниците по ЗДДС.

Справки-декларации и дневници по ЗДДС, които ще се подават до 31.03.2012 г. могат да бъдат изпратени и по стария начин – без посочения по-горе контрол на символите в текстовите полета.

Подадените справки-декларации и дневници по ЗДДС след 31.03.2012 г. следва да се подават по новия начин, като информационната система на НАП ще отказва приемането на декларации и дневници, в които има попълнени текстови полета със символи, извън посочените по-горе.

До края на март приходната агенция ще пусне на сайта си и безплатен програмен продукт за обработка на ДДС документи под Windows, който ще използва кодова таблица WINDOWS 1251 при формиране на справки-декларации, дневници и VIES декларации.

Източник: Национална агенция за приходите - НАП 

 

 

РЕКЛАМИ


До 31.03.2015 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 639529
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 374887
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 271557
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 225643
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 65719
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 61834
 7. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 59246
 8. Указания за справките на НОИ 49204
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 44862
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 36091
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 34345
 12. Подаване на декларации за осигурените лица 31065
 13. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 28724
 14. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 27908
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 27639
 16. Проверка на ЕГН за коректност 24857
 17. Справка за задължение по фиш 23932
 18. Авансово облагане на доходи по граждански договори 23789
 19. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 22090
 20. Списък на справките на НОИ 20689
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 20103
 22. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 17951
 23. Правото на наследствена пенсия в България 17596
 24. Е-услуги на НАП с ПИК 17471
 25. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 17148
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 16519
 27. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 15556
 28. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 15287
 29. Отпуск на бащата при раждане на дете 14968
 30. Същност и видове лихва 14149
 31. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 13324
 32. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 13279
 33. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 12976
 34. Контакти с НОИ 12053
 35. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 11979