ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

ДДС декларации и дневници ще се попълват по нов начин

Справки-декларациите и дневниците, които регистрираните по ЗДДС лица подават всеки месец в офис на НАП или по Интернет трябва да са попълнени със символи, съобразно кодовата таблица Windows 1251 с код от 20 до FF включително. Това гласят промени в Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност, които влизат в сила от началото на март и касаят попълването на текстовите полета в Справките декларации и дневниците по ЗДДС.

Справки-декларации и дневници по ЗДДС, които ще се подават до 31.03.2012 г. могат да бъдат изпратени и по стария начин – без посочения по-горе контрол на символите в текстовите полета.

Подадените справки-декларации и дневници по ЗДДС след 31.03.2012 г. следва да се подават по новия начин, като информационната система на НАП ще отказва приемането на декларации и дневници, в които има попълнени текстови полета със символи, извън посочените по-горе.

До края на март приходната агенция ще пусне на сайта си и безплатен програмен продукт за обработка на ДДС документи под Windows, който ще използва кодова таблица WINDOWS 1251 при формиране на справки-декларации, дневници и VIES декларации.

Източник: Национална агенция за приходите - НАП 

 

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 662086
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 447975
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 288014
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 263371
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 75902
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 74034
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 70873
 8. Указания за справките на НОИ 53274
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 51871
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 40206
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 36560
 12. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 33467
 13. Справка за задължение по фиш 32743
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 32415
 15. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 31636
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 30756
 17. Проверка на ЕГН за коректност 26470
 18. Авансово облагане на доходи по граждански договори 25767
 19. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 24390
 20. Списък на справките на НОИ 23930
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 23262
 22. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 22024
 23. Правото на наследствена пенсия в България 21952
 24. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 21325
 25. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 19365
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 19222
 27. Е-услуги на НАП с ПИК 19056
 28. Отпуск на бащата при раждане на дете 18856
 29. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 18732
 30. Същност и видове лихва 17387
 31. Специфични настройки за е-услугите на НАП 15820
 32. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 15671
 33. Контакти с НОИ 15223
 34. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 14984
 35. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 14834