ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

ДДС декларации и дневници ще се попълват по нов начин

Справки-декларациите и дневниците, които регистрираните по ЗДДС лица подават всеки месец в офис на НАП или по Интернет трябва да са попълнени със символи, съобразно кодовата таблица Windows 1251 с код от 20 до FF включително. Това гласят промени в Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност, които влизат в сила от началото на март и касаят попълването на текстовите полета в Справките декларации и дневниците по ЗДДС.

Справки-декларации и дневници по ЗДДС, които ще се подават до 31.03.2012 г. могат да бъдат изпратени и по стария начин – без посочения по-горе контрол на символите в текстовите полета.

Подадените справки-декларации и дневници по ЗДДС след 31.03.2012 г. следва да се подават по новия начин, като информационната система на НАП ще отказва приемането на декларации и дневници, в които има попълнени текстови полета със символи, извън посочените по-горе.

До края на март приходната агенция ще пусне на сайта си и безплатен програмен продукт за обработка на ДДС документи под Windows, който ще използва кодова таблица WINDOWS 1251 при формиране на справки-декларации, дневници и VIES декларации.

Източник: Национална агенция за приходите - НАП 

 

 

РЕКЛАМИ


До 31.03.2015 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 632977
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 349873
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 266191
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 213950
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 63131
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 58729
 7. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 54229
 8. Указания за справките на НОИ 47985
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 42263
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 35023
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 33859
 12. Подаване на декларации за осигурените лица 30385
 13. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 27553
 14. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 27408
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 26579
 16. Проверка на ЕГН за коректност 24455
 17. Авансово облагане на доходи по граждански договори 23021
 18. Справка за задължение по фиш 21672
 19. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 21516
 20. Списък на справките на НОИ 19738
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 19288
 22. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 17602
 23. Е-услуги на НАП с ПИК 17011
 24. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 16827
 25. Правото на наследствена пенсия в България 16330
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 15868
 27. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 14191
 28. Отпуск на бащата при раждане на дете 13879
 29. Същност и видове лихва 13472
 30. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 13369
 31. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 12838
 32. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 12574
 33. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 12538
 34. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 11625
 35. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 11261