ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

ДДС декларации и дневници ще се попълват по нов начин

Справки-декларациите и дневниците, които регистрираните по ЗДДС лица подават всеки месец в офис на НАП или по Интернет трябва да са попълнени със символи, съобразно кодовата таблица Windows 1251 с код от 20 до FF включително. Това гласят промени в Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност, които влизат в сила от началото на март и касаят попълването на текстовите полета в Справките декларации и дневниците по ЗДДС.

Справки-декларации и дневници по ЗДДС, които ще се подават до 31.03.2012 г. могат да бъдат изпратени и по стария начин – без посочения по-горе контрол на символите в текстовите полета.

Подадените справки-декларации и дневници по ЗДДС след 31.03.2012 г. следва да се подават по новия начин, като информационната система на НАП ще отказва приемането на декларации и дневници, в които има попълнени текстови полета със символи, извън посочените по-горе.

До края на март приходната агенция ще пусне на сайта си и безплатен програмен продукт за обработка на ДДС документи под Windows, който ще използва кодова таблица WINDOWS 1251 при формиране на справки-декларации, дневници и VIES декларации.

Източник: Национална агенция за приходите - НАП 

 

 

РЕКЛАМИ


До 31.03.2015 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 590782
 2. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 237343
 3. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 206513
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 145421
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 50369
 6. Указания за справките на НОИ 40451
 7. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 34713
 8. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 28067
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 26720
 10. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 26190
 11. Подаване на декларации за осигурените лица 25411
 12. Проверка на ЕГН за коректност 21391
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 21128
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 21026
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 20518
 16. Авансово облагане на доходи по граждански договори 19382
 17. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 19152
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 16543
 19. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 15373
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 14634
 21. Е-услуги на НАП с ПИК 14093
 22. Списък на справките на НОИ 13948
 23. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 12623
 24. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 11979
 25. Справка за задължение по фиш 11661
 26. Правото на наследствена пенсия в България 10948
 27. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 10003
 28. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 9775
 29. Същност и видове лихва 9645
 30. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 9150
 31. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 9125
 32. Промени в кодовете за вид плащане за 2013 8983
 33. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2012 8570
 34. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 8224
 35. Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България 7918