ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

ДДС декларации и дневници ще се попълват по нов начин

Справки-декларациите и дневниците, които регистрираните по ЗДДС лица подават всеки месец в офис на НАП или по Интернет трябва да са попълнени със символи, съобразно кодовата таблица Windows 1251 с код от 20 до FF включително. Това гласят промени в Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност, които влизат в сила от началото на март и касаят попълването на текстовите полета в Справките декларации и дневниците по ЗДДС.

Справки-декларации и дневници по ЗДДС, които ще се подават до 31.03.2012 г. могат да бъдат изпратени и по стария начин – без посочения по-горе контрол на символите в текстовите полета.

Подадените справки-декларации и дневници по ЗДДС след 31.03.2012 г. следва да се подават по новия начин, като информационната система на НАП ще отказва приемането на декларации и дневници, в които има попълнени текстови полета със символи, извън посочените по-горе.

До края на март приходната агенция ще пусне на сайта си и безплатен програмен продукт за обработка на ДДС документи под Windows, който ще използва кодова таблица WINDOWS 1251 при формиране на справки-декларации, дневници и VIES декларации.

Източник: Национална агенция за приходите - НАП 

 

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 708075
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 583737
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 333763
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 316493
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 111111
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 90401
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 77672
 8. Справка за задължение по фиш 69325
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 63990
 10. Указания за справките на НОИ 60958
 11. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 48761
 12. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 46783
 13. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 39639
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 39402
 15. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 39336
 16. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 37076
 17. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 36760
 18. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 35667
 19. Правото на наследствена пенсия в България 32911
 20. Проверка на ЕГН за коректност 29886
 21. Авансово облагане на доходи по граждански договори 29540
 22. Списък на справките на НОИ 29501
 23. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 29178
 24. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 28763
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 25445
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 24262
 27. Същност и видове лихва 24152
 28. Специфични настройки за е-услугите на НАП 22292
 29. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 22188
 30. Е-услуги на НАП с ПИК 22026
 31. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 21368
 32. Контакти с НОИ 20032
 33. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 19673
 34. Справка за валидност на документи за самоличност 19375
 35. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 18884