ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

ДДС декларации и дневници ще се попълват по нов начин

Справки-декларациите и дневниците, които регистрираните по ЗДДС лица подават всеки месец в офис на НАП или по Интернет трябва да са попълнени със символи, съобразно кодовата таблица Windows 1251 с код от 20 до FF включително. Това гласят промени в Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност, които влизат в сила от началото на март и касаят попълването на текстовите полета в Справките декларации и дневниците по ЗДДС.

Справки-декларации и дневници по ЗДДС, които ще се подават до 31.03.2012 г. могат да бъдат изпратени и по стария начин – без посочения по-горе контрол на символите в текстовите полета.

Подадените справки-декларации и дневници по ЗДДС след 31.03.2012 г. следва да се подават по новия начин, като информационната система на НАП ще отказва приемането на декларации и дневници, в които има попълнени текстови полета със символи, извън посочените по-горе.

До края на март приходната агенция ще пусне на сайта си и безплатен програмен продукт за обработка на ДДС документи под Windows, който ще използва кодова таблица WINDOWS 1251 при формиране на справки-декларации, дневници и VIES декларации.

Източник: Национална агенция за приходите - НАП 

 

 

РЕКЛАМИ


До 31.03.2015 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 614831
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 287643
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 253786
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 182593
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 57184
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 50983
 7. Указания за справките на НОИ 45007
 8. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 43085
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 35748
 10. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 32601
 11. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 32144
 12. Подаване на декларации за осигурените лица 28649
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 26069
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 24173
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 23891
 16. Проверка на ЕГН за коректност 23186
 17. Авансово облагане на доходи по граждански договори 21504
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 19746
 19. Списък на справките на НОИ 17415
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 17034
 21. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 16604
 22. Справка за задължение по фиш 16444
 23. Е-услуги на НАП с ПИК 15782
 24. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 15731
 25. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 14194
 26. Правото на наследствена пенсия в България 13600
 27. Същност и видове лихва 11597
 28. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 11573
 29. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 11550
 30. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 11382
 31. Отпуск на бащата при раждане на дете 10598
 32. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 10547
 33. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 10513
 34. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 10495
 35. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 10168