ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

ДДС декларации и дневници ще се попълват по нов начин

Справки-декларациите и дневниците, които регистрираните по ЗДДС лица подават всеки месец в офис на НАП или по Интернет трябва да са попълнени със символи, съобразно кодовата таблица Windows 1251 с код от 20 до FF включително. Това гласят промени в Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност, които влизат в сила от началото на март и касаят попълването на текстовите полета в Справките декларации и дневниците по ЗДДС.

Справки-декларации и дневници по ЗДДС, които ще се подават до 31.03.2012 г. могат да бъдат изпратени и по стария начин – без посочения по-горе контрол на символите в текстовите полета.

Подадените справки-декларации и дневници по ЗДДС след 31.03.2012 г. следва да се подават по новия начин, като информационната система на НАП ще отказва приемането на декларации и дневници, в които има попълнени текстови полета със символи, извън посочените по-горе.

До края на март приходната агенция ще пусне на сайта си и безплатен програмен продукт за обработка на ДДС документи под Windows, който ще използва кодова таблица WINDOWS 1251 при формиране на справки-декларации, дневници и VIES декларации.

Източник: Национална агенция за приходите - НАП 

 

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 671461
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 474974
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 293809
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 279443
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 82580
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 77912
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 72867
 8. Указания за справките на НОИ 54952
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 54907
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 41727
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 37254
 12. Справка за задължение по фиш 37116
 13. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 34327
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 34228
 15. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 32555
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 32070
 17. Проверка на ЕГН за коректност 27278
 18. Авансово облагане на доходи по граждански договори 26544
 19. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 26519
 20. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 25555
 21. Списък на справките на НОИ 25191
 22. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 24838
 23. Правото на наследствена пенсия в България 24457
 24. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 23981
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 21040
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 20506
 27. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 20048
 28. Е-услуги на НАП с ПИК 19726
 29. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 19437
 30. Същност и видове лихва 18971
 31. Специфични настройки за е-услугите на НАП 17427
 32. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 16517
 33. Контакти с НОИ 16477
 34. Служебни бележки по чл. 45 и чл. 35 от ЗДДФЛ, както и "Сметка за изплатени суми" за 2013 15667
 35. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 15639