ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

ДДС декларации и дневници ще се попълват по нов начин

Справки-декларациите и дневниците, които регистрираните по ЗДДС лица подават всеки месец в офис на НАП или по Интернет трябва да са попълнени със символи, съобразно кодовата таблица Windows 1251 с код от 20 до FF включително. Това гласят промени в Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност, които влизат в сила от началото на март и касаят попълването на текстовите полета в Справките декларации и дневниците по ЗДДС.

Справки-декларации и дневници по ЗДДС, които ще се подават до 31.03.2012 г. могат да бъдат изпратени и по стария начин – без посочения по-горе контрол на символите в текстовите полета.

Подадените справки-декларации и дневници по ЗДДС след 31.03.2012 г. следва да се подават по новия начин, като информационната система на НАП ще отказва приемането на декларации и дневници, в които има попълнени текстови полета със символи, извън посочените по-горе.

До края на март приходната агенция ще пусне на сайта си и безплатен програмен продукт за обработка на ДДС документи под Windows, който ще използва кодова таблица WINDOWS 1251 при формиране на справки-декларации, дневници и VIES декларации.

Източник: Национална агенция за приходите - НАП 

 

 

ВХОД ЗА АБОНАТИ

РЕКЛАМИ


До 31.03.2014 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 559558
 2. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 209249
 3. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 126563
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 97161
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 41861
 6. Указания за справките на НОИ 34766
 7. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 23321
 8. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 23149
 9. Подаване на декларации за осигурените лица 21822
 10. Е-услуги на НАП със свободен достъп 21263
 11. Проверка на ЕГН за коректност 19292
 12. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 17997
 13. Авансово облагане на доходи по граждански договори 17111
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 16326
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 15939
 16. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 15608
 17. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 13430
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 12886
 19. Е-услуги на НАП с ПИК 12262
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 11563
 21. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 11523
 22. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 10153
 23. Списък на справките на НОИ 9946
 24. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 9201
 25. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 8602
 26. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 7730
 27. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 7607
 28. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 7328
 29. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2012 7269
 30. Промени в кодовете за вид плащане за 2013 7246
 31. Правото на наследствена пенсия в България 6954
 32. Същност и видове лихва 6669
 33. Годишна корекция на ползван частичен данъчен кредит 6412
 34. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 6275
 35. Справка за задължение по фиш 6174