ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

ДДС декларации и дневници ще се попълват по нов начин

Справки-декларациите и дневниците, които регистрираните по ЗДДС лица подават всеки месец в офис на НАП или по Интернет трябва да са попълнени със символи, съобразно кодовата таблица Windows 1251 с код от 20 до FF включително. Това гласят промени в Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност, които влизат в сила от началото на март и касаят попълването на текстовите полета в Справките декларации и дневниците по ЗДДС.

Справки-декларации и дневници по ЗДДС, които ще се подават до 31.03.2012 г. могат да бъдат изпратени и по стария начин – без посочения по-горе контрол на символите в текстовите полета.

Подадените справки-декларации и дневници по ЗДДС след 31.03.2012 г. следва да се подават по новия начин, като информационната система на НАП ще отказва приемането на декларации и дневници, в които има попълнени текстови полета със символи, извън посочените по-горе.

До края на март приходната агенция ще пусне на сайта си и безплатен програмен продукт за обработка на ДДС документи под Windows, който ще използва кодова таблица WINDOWS 1251 при формиране на справки-декларации, дневници и VIES декларации.

Източник: Национална агенция за приходите - НАП 

 

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 691567
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 535238
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 312828
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 307257
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 97537
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 87357
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 75594
 8. Е-услуги на НАП със свободен достъп 60092
 9. Указания за справките на НОИ 58457
 10. Справка за задължение по фиш 53940
 11. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 44584
 12. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 39239
 13. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 38404
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 37417
 15. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 35883
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 34811
 17. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 34607
 18. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 33361
 19. Правото на наследствена пенсия в България 29695
 20. Проверка на ЕГН за коректност 28702
 21. Авансово облагане на доходи по граждански договори 28416
 22. Списък на справките на НОИ 27595
 23. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 27479
 24. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 27451
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 24015
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 22620
 27. Същност и видове лихва 22035
 28. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 21193
 29. Е-услуги на НАП с ПИК 20975
 30. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 20420
 31. Специфични настройки за е-услугите на НАП 20135
 32. Контакти с НОИ 18517
 33. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 18183
 34. Служебни бележки по чл. 45 и чл. 35 от ЗДДФЛ, както и "Сметка за изплатени суми" за 2013 17492
 35. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 17137