ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

ДДС декларации и дневници ще се попълват по нов начин

Справки-декларациите и дневниците, които регистрираните по ЗДДС лица подават всеки месец в офис на НАП или по Интернет трябва да са попълнени със символи, съобразно кодовата таблица Windows 1251 с код от 20 до FF включително. Това гласят промени в Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност, които влизат в сила от началото на март и касаят попълването на текстовите полета в Справките декларации и дневниците по ЗДДС.

Справки-декларации и дневници по ЗДДС, които ще се подават до 31.03.2012 г. могат да бъдат изпратени и по стария начин – без посочения по-горе контрол на символите в текстовите полета.

Подадените справки-декларации и дневници по ЗДДС след 31.03.2012 г. следва да се подават по новия начин, като информационната система на НАП ще отказва приемането на декларации и дневници, в които има попълнени текстови полета със символи, извън посочените по-горе.

До края на март приходната агенция ще пусне на сайта си и безплатен програмен продукт за обработка на ДДС документи под Windows, който ще използва кодова таблица WINDOWS 1251 при формиране на справки-декларации, дневници и VIES декларации.

Източник: Национална агенция за приходите - НАП 

 

 

РЕКЛАМИ


До 31.03.2015 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 607741
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 261289
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 248805
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 169539
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 55001
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 47355
 7. Указания за справките на НОИ 43700
 8. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 38483
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 32922
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 30920
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 30838
 12. Подаване на декларации за осигурените лица 27789
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 25411
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 22948
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 22835
 16. Проверка на ЕГН за коректност 22652
 17. Авансово облагане на доходи по граждански договори 20826
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 18905
 19. Списък на справките на НОИ 16372
 20. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 16207
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 16125
 22. Е-услуги на НАП с ПИК 15294
 23. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 14754
 24. Справка за задължение по фиш 14740
 25. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 13609
 26. Правото на наследствена пенсия в България 12820
 27. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 11085
 28. Същност и видове лихва 10955
 29. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 10702
 30. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 10274
 31. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 10260
 32. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 9957
 33. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 9832
 34. Промени в кодовете за вид плащане за 2013 9683
 35. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 9635