ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

ДДС декларации и дневници ще се попълват по нов начин

Справки-декларациите и дневниците, които регистрираните по ЗДДС лица подават всеки месец в офис на НАП или по Интернет трябва да са попълнени със символи, съобразно кодовата таблица Windows 1251 с код от 20 до FF включително. Това гласят промени в Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност, които влизат в сила от началото на март и касаят попълването на текстовите полета в Справките декларации и дневниците по ЗДДС.

Справки-декларации и дневници по ЗДДС, които ще се подават до 31.03.2012 г. могат да бъдат изпратени и по стария начин – без посочения по-горе контрол на символите в текстовите полета.

Подадените справки-декларации и дневници по ЗДДС след 31.03.2012 г. следва да се подават по новия начин, като информационната система на НАП ще отказва приемането на декларации и дневници, в които има попълнени текстови полета със символи, извън посочените по-горе.

До края на март приходната агенция ще пусне на сайта си и безплатен програмен продукт за обработка на ДДС документи под Windows, който ще използва кодова таблица WINDOWS 1251 при формиране на справки-декларации, дневници и VIES декларации.

Източник: Национална агенция за приходите - НАП 

 

 

РЕКЛАМИ


До 31.03.2014 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 574290
 2. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 224348
 3. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 159332
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 119355
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 45757
 6. Указания за справките на НОИ 37135
 7. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 28012
 8. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 25396
 9. Подаване на декларации за осигурените лица 23440
 10. Е-услуги на НАП със свободен достъп 23207
 11. Проверка на ЕГН за коректност 20145
 12. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 19471
 13. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 19396
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 18284
 15. Авансово облагане на доходи по граждански договори 18231
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 17810
 17. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 17037
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 14469
 19. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 14272
 20. Е-услуги на НАП с ПИК 13074
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 12868
 22. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 11755
 23. Списък на справките на НОИ 11701
 24. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 10463
 25. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 9099
 26. Правото на наследствена пенсия в България 8908
 27. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 8789
 28. Справка за задължение по фиш 8730
 29. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 8287
 30. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 8254
 31. Промени в кодовете за вид плащане за 2013 8041
 32. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2012 7856
 33. Същност и видове лихва 7789
 34. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 7154
 35. Годишна корекция на ползван частичен данъчен кредит 7084