ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

ДДС декларации и дневници ще се попълват по нов начин

Справки-декларациите и дневниците, които регистрираните по ЗДДС лица подават всеки месец в офис на НАП или по Интернет трябва да са попълнени със символи, съобразно кодовата таблица Windows 1251 с код от 20 до FF включително. Това гласят промени в Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност, които влизат в сила от началото на март и касаят попълването на текстовите полета в Справките декларации и дневниците по ЗДДС.

Справки-декларации и дневници по ЗДДС, които ще се подават до 31.03.2012 г. могат да бъдат изпратени и по стария начин – без посочения по-горе контрол на символите в текстовите полета.

Подадените справки-декларации и дневници по ЗДДС след 31.03.2012 г. следва да се подават по новия начин, като информационната система на НАП ще отказва приемането на декларации и дневници, в които има попълнени текстови полета със символи, извън посочените по-горе.

До края на март приходната агенция ще пусне на сайта си и безплатен програмен продукт за обработка на ДДС документи под Windows, който ще използва кодова таблица WINDOWS 1251 при формиране на справки-декларации, дневници и VIES декларации.

Източник: Национална агенция за приходите - НАП 

 

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 676930
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 491461
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 297209
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 288843
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 86564
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 80375
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 73823
 8. Е-услуги на НАП със свободен достъп 56608
 9. Указания за справките на НОИ 55973
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 42638
 11. Справка за задължение по фиш 40085
 12. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 37621
 13. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 35353
 14. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 34788
 15. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 33050
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 32937
 17. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 29464
 18. Проверка на ЕГН за коректност 27741
 19. Авансово облагане на доходи по граждански договори 27056
 20. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 26218
 21. Правото на наследствена пенсия в България 26201
 22. Списък на справките на НОИ 25944
 23. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 25758
 24. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 25748
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 22158
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 21138
 27. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 20419
 28. Е-услуги на НАП с ПИК 20101
 29. Същност и видове лихва 19990
 30. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 19781
 31. Специфични настройки за е-услугите на НАП 18341
 32. Контакти с НОИ 17084
 33. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 17022
 34. Служебни бележки по чл. 45 и чл. 35 от ЗДДФЛ, както и "Сметка за изплатени суми" за 2013 16171
 35. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 16069