ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

ДДС декларации и дневници ще се попълват по нов начин

Справки-декларациите и дневниците, които регистрираните по ЗДДС лица подават всеки месец в офис на НАП или по Интернет трябва да са попълнени със символи, съобразно кодовата таблица Windows 1251 с код от 20 до FF включително. Това гласят промени в Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност, които влизат в сила от началото на март и касаят попълването на текстовите полета в Справките декларации и дневниците по ЗДДС.

Справки-декларации и дневници по ЗДДС, които ще се подават до 31.03.2012 г. могат да бъдат изпратени и по стария начин – без посочения по-горе контрол на символите в текстовите полета.

Подадените справки-декларации и дневници по ЗДДС след 31.03.2012 г. следва да се подават по новия начин, като информационната система на НАП ще отказва приемането на декларации и дневници, в които има попълнени текстови полета със символи, извън посочените по-горе.

До края на март приходната агенция ще пусне на сайта си и безплатен програмен продукт за обработка на ДДС документи под Windows, който ще използва кодова таблица WINDOWS 1251 при формиране на справки-декларации, дневници и VIES декларации.

Източник: Национална агенция за приходите - НАП 

 

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 650708
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 412194
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 279589
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 242469
 5. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 68830
 6. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 68522
 7. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 67459
 8. Указания за справките на НОИ 50959
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 48319
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 37948
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 35247
 12. Подаване на декларации за осигурените лица 32142
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 30259
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 30180
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 29128
 16. Справка за задължение по фиш 27238
 17. Проверка на ЕГН за коректност 25552
 18. Авансово облагане на доходи по граждански договори 24649
 19. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 23173
 20. Списък на справките на НОИ 22230
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 21205
 22. Правото на наследствена пенсия в България 19227
 23. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 18524
 24. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 18149
 25. Е-услуги на НАП с ПИК 18110
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 17827
 27. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 17676
 28. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 17636
 29. Отпуск на бащата при раждане на дете 16512
 30. Същност и видове лихва 15341
 31. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 14518
 32. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 14069
 33. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 13647
 34. Специфични настройки за е-услугите на НАП 13484
 35. Контакти с НОИ 13386