ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

ДДС декларации и дневници ще се попълват по нов начин

Справки-декларациите и дневниците, които регистрираните по ЗДДС лица подават всеки месец в офис на НАП или по Интернет трябва да са попълнени със символи, съобразно кодовата таблица Windows 1251 с код от 20 до FF включително. Това гласят промени в Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност, които влизат в сила от началото на март и касаят попълването на текстовите полета в Справките декларации и дневниците по ЗДДС.

Справки-декларации и дневници по ЗДДС, които ще се подават до 31.03.2012 г. могат да бъдат изпратени и по стария начин – без посочения по-горе контрол на символите в текстовите полета.

Подадените справки-декларации и дневници по ЗДДС след 31.03.2012 г. следва да се подават по новия начин, като информационната система на НАП ще отказва приемането на декларации и дневници, в които има попълнени текстови полета със символи, извън посочените по-горе.

До края на март приходната агенция ще пусне на сайта си и безплатен програмен продукт за обработка на ДДС документи под Windows, който ще използва кодова таблица WINDOWS 1251 при формиране на справки-декларации, дневници и VIES декларации.

Източник: Национална агенция за приходите - НАП 

 

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 668237
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 465478
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 291999
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 274425
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 80491
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 76535
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 72305
 8. Указания за справките на НОИ 54411
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 53865
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 41217
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 37056
 12. Справка за задължение по фиш 35601
 13. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 34033
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 33557
 15. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 32287
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 31625
 17. Проверка на ЕГН за коректност 27019
 18. Авансово облагане на доходи по граждански договори 26263
 19. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 25164
 20. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 24872
 21. Списък на справките на НОИ 24808
 22. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 24299
 23. Правото на наследствена пенсия в България 23560
 24. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 22996
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 20323
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 20148
 27. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 19839
 28. Е-услуги на НАП с ПИК 19511
 29. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 19237
 30. Същност и видове лихва 18433
 31. Специфични настройки за е-услугите на НАП 16953
 32. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 16251
 33. Контакти с НОИ 16151
 34. Служебни бележки по чл. 45 и чл. 35 от ЗДДФЛ, както и "Сметка за изплатени суми" за 2013 15433
 35. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 15428