ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

ДДС декларации и дневници ще се попълват по нов начин

Справки-декларациите и дневниците, които регистрираните по ЗДДС лица подават всеки месец в офис на НАП или по Интернет трябва да са попълнени със символи, съобразно кодовата таблица Windows 1251 с код от 20 до FF включително. Това гласят промени в Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност, които влизат в сила от началото на март и касаят попълването на текстовите полета в Справките декларации и дневниците по ЗДДС.

Справки-декларации и дневници по ЗДДС, които ще се подават до 31.03.2012 г. могат да бъдат изпратени и по стария начин – без посочения по-горе контрол на символите в текстовите полета.

Подадените справки-декларации и дневници по ЗДДС след 31.03.2012 г. следва да се подават по новия начин, като информационната система на НАП ще отказва приемането на декларации и дневници, в които има попълнени текстови полета със символи, извън посочените по-горе.

До края на март приходната агенция ще пусне на сайта си и безплатен програмен продукт за обработка на ДДС документи под Windows, който ще използва кодова таблица WINDOWS 1251 при формиране на справки-декларации, дневници и VIES декларации.

Източник: Национална агенция за приходите - НАП 

 

 

РЕКЛАМИ


До 31.03.2015 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 624060
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 318448
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 259350
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 197773
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 59784
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 54940
 7. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 48287
 8. Указания за справките на НОИ 46425
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 38963
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 33512
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 33185
 12. Подаване на декларации за осигурените лица 29445
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 26719
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 25690
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 25167
 16. Проверка на ЕГН за коректност 23694
 17. Авансово облагане на доходи по граждански договори 22049
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 20570
 19. Справка за задължение по фиш 18553
 20. Списък на справките на НОИ 18515
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 18027
 22. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 17045
 23. Е-услуги на НАП с ПИК 16322
 24. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 16312
 25. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 14968
 26. Правото на наследствена пенсия в България 14678
 27. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 12577
 28. Същност и видове лихва 12421
 29. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 12183
 30. Отпуск на бащата при раждане на дете 12088
 31. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 12002
 32. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 11478
 33. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 11030
 34. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 10860
 35. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 10592