ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

ДДС декларации и дневници ще се попълват по нов начин

Справки-декларациите и дневниците, които регистрираните по ЗДДС лица подават всеки месец в офис на НАП или по Интернет трябва да са попълнени със символи, съобразно кодовата таблица Windows 1251 с код от 20 до FF включително. Това гласят промени в Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност, които влизат в сила от началото на март и касаят попълването на текстовите полета в Справките декларации и дневниците по ЗДДС.

Справки-декларации и дневници по ЗДДС, които ще се подават до 31.03.2012 г. могат да бъдат изпратени и по стария начин – без посочения по-горе контрол на символите в текстовите полета.

Подадените справки-декларации и дневници по ЗДДС след 31.03.2012 г. следва да се подават по новия начин, като информационната система на НАП ще отказва приемането на декларации и дневници, в които има попълнени текстови полета със символи, извън посочените по-горе.

До края на март приходната агенция ще пусне на сайта си и безплатен програмен продукт за обработка на ДДС документи под Windows, който ще използва кодова таблица WINDOWS 1251 при формиране на справки-декларации, дневници и VIES декларации.

Източник: Национална агенция за приходите - НАП 

 

 

РЕКЛАМИ


До 31.03.2014 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 581786
 2. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 230204
 3. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 178438
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 129989
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 47984
 6. Указания за справките на НОИ 38474
 7. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 30864
 8. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 26620
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 24688
 10. Подаване на декларации за осигурените лица 24374
 11. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 21648
 12. Проверка на ЕГН за коректност 20734
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 20261
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 19612
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 19132
 16. Авансово облагане на доходи по граждански договори 18787
 17. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 17955
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 15527
 19. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 14849
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 13739
 21. Е-услуги на НАП с ПИК 13606
 22. Списък на справките на НОИ 12601
 23. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 12207
 24. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 11186
 25. Справка за задължение по фиш 10264
 26. Правото на наследствена пенсия в България 9875
 27. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 9467
 28. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 9356
 29. Същност и видове лихва 8767
 30. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 8737
 31. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 8699
 32. Промени в кодовете за вид плащане за 2013 8506
 33. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2012 8245
 34. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 7702
 35. Годишна корекция на ползван частичен данъчен кредит 7441