ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

ДДС декларации и дневници ще се попълват по нов начин

Справки-декларациите и дневниците, които регистрираните по ЗДДС лица подават всеки месец в офис на НАП или по Интернет трябва да са попълнени със символи, съобразно кодовата таблица Windows 1251 с код от 20 до FF включително. Това гласят промени в Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност, които влизат в сила от началото на март и касаят попълването на текстовите полета в Справките декларации и дневниците по ЗДДС.

Справки-декларации и дневници по ЗДДС, които ще се подават до 31.03.2012 г. могат да бъдат изпратени и по стария начин – без посочения по-горе контрол на символите в текстовите полета.

Подадените справки-декларации и дневници по ЗДДС след 31.03.2012 г. следва да се подават по новия начин, като информационната система на НАП ще отказва приемането на декларации и дневници, в които има попълнени текстови полета със символи, извън посочените по-горе.

До края на март приходната агенция ще пусне на сайта си и безплатен програмен продукт за обработка на ДДС документи под Windows, който ще използва кодова таблица WINDOWS 1251 при формиране на справки-декларации, дневници и VIES декларации.

Източник: Национална агенция за приходите - НАП 

 

 

РЕКЛАМИ


До 31.03.2015 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 596873
 2. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 241363
 3. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 227184
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 152483
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 52433
 6. Указания за справките на НОИ 41545
 7. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 39507
 8. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 31200
 9. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 29087
 10. Е-услуги на НАП със свободен достъп 28536
 11. Подаване на декларации за осигурените лица 26258
 12. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 24858
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 24182
 14. Проверка на ЕГН за коректност 21885
 15. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 21720
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 21291
 17. Авансово облагане на доходи по граждански договори 19901
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 17506
 19. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 15705
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 15203
 21. Списък на справките на НОИ 14747
 22. Е-услуги на НАП с ПИК 14507
 23. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 13600
 24. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 12822
 25. Справка за задължение по фиш 12701
 26. Правото на наследствена пенсия в България 11741
 27. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 10385
 28. Същност и видове лихва 10144
 29. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 9960
 30. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 9661
 31. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 9440
 32. Промени в кодовете за вид плащане за 2013 9264
 33. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 8879
 34. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2012 8777
 35. Годишна корекция на ползван частичен данъчен кредит 8596