ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

ДДС декларации и дневници ще се попълват по нов начин

Справки-декларациите и дневниците, които регистрираните по ЗДДС лица подават всеки месец в офис на НАП или по Интернет трябва да са попълнени със символи, съобразно кодовата таблица Windows 1251 с код от 20 до FF включително. Това гласят промени в Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност, които влизат в сила от началото на март и касаят попълването на текстовите полета в Справките декларации и дневниците по ЗДДС.

Справки-декларации и дневници по ЗДДС, които ще се подават до 31.03.2012 г. могат да бъдат изпратени и по стария начин – без посочения по-горе контрол на символите в текстовите полета.

Подадените справки-декларации и дневници по ЗДДС след 31.03.2012 г. следва да се подават по новия начин, като информационната система на НАП ще отказва приемането на декларации и дневници, в които има попълнени текстови полета със символи, извън посочените по-горе.

До края на март приходната агенция ще пусне на сайта си и безплатен програмен продукт за обработка на ДДС документи под Windows, който ще използва кодова таблица WINDOWS 1251 при формиране на справки-декларации, дневници и VIES декларации.

Източник: Национална агенция за приходите - НАП 

 

 

ВХОД ЗА АБОНАТИ

РЕКЛАМИ


До 31.03.2014 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 560101
 2. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 209883
 3. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 127635
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 97747
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 41972
 6. Указания за справките на НОИ 34836
 7. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 23546
 8. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 23211
 9. Подаване на декларации за осигурените лица 21912
 10. Е-услуги на НАП със свободен достъп 21303
 11. Проверка на ЕГН за коректност 19319
 12. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 18102
 13. Авансово облагане на доходи по граждански договори 17176
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 16389
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 15979
 16. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 15745
 17. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 13451
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 12941
 19. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 12893
 20. Е-услуги на НАП с ПИК 12284
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 11592
 22. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 10349
 23. Списък на справките на НОИ 9997
 24. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 9229
 25. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 8607
 26. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 7745
 27. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 7620
 28. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 7416
 29. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2012 7282
 30. Промени в кодовете за вид плащане за 2013 7266
 31. Правото на наследствена пенсия в България 7012
 32. Същност и видове лихва 6692
 33. Годишна корекция на ползван частичен данъчен кредит 6421
 34. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 6349
 35. Справка за задължение по фиш 6293