ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

ДДС декларации и дневници ще се попълват по нов начин

Справки-декларациите и дневниците, които регистрираните по ЗДДС лица подават всеки месец в офис на НАП или по Интернет трябва да са попълнени със символи, съобразно кодовата таблица Windows 1251 с код от 20 до FF включително. Това гласят промени в Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност, които влизат в сила от началото на март и касаят попълването на текстовите полета в Справките декларации и дневниците по ЗДДС.

Справки-декларации и дневници по ЗДДС, които ще се подават до 31.03.2012 г. могат да бъдат изпратени и по стария начин – без посочения по-горе контрол на символите в текстовите полета.

Подадените справки-декларации и дневници по ЗДДС след 31.03.2012 г. следва да се подават по новия начин, като информационната система на НАП ще отказва приемането на декларации и дневници, в които има попълнени текстови полета със символи, извън посочените по-горе.

До края на март приходната агенция ще пусне на сайта си и безплатен програмен продукт за обработка на ДДС документи под Windows, който ще използва кодова таблица WINDOWS 1251 при формиране на справки-декларации, дневници и VIES декларации.

Източник: Национална агенция за приходите - НАП 

 

 

РЕКЛАМИ


До 31.03.2015 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 628566
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 334279
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 263006
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 206469
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 61442
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 56978
 7. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 51269
 8. Указания за справките на НОИ 47254
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 40700
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 34279
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 33535
 12. Подаване на декларации за осигурените лица 29911
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 27062
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 26617
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 25895
 16. Проверка на ЕГН за коректност 24058
 17. Авансово облагане на доходи по граждански договори 22370
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 21065
 19. Справка за задължение по фиш 20025
 20. Списък на справките на НОИ 19093
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 18658
 22. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 17325
 23. Е-услуги на НАП с ПИК 16649
 24. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 16576
 25. Правото на наследствена пенсия в България 15463
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 15454
 27. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 13375
 28. Отпуск на бащата при раждане на дете 13042
 29. Същност и видове лихва 12946
 30. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 12504
 31. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 12286
 32. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 12013
 33. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 11897
 34. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 11325
 35. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 11040