ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

ДДС декларации и дневници ще се попълват по нов начин

Справки-декларациите и дневниците, които регистрираните по ЗДДС лица подават всеки месец в офис на НАП или по Интернет трябва да са попълнени със символи, съобразно кодовата таблица Windows 1251 с код от 20 до FF включително. Това гласят промени в Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност, които влизат в сила от началото на март и касаят попълването на текстовите полета в Справките декларации и дневниците по ЗДДС.

Справки-декларации и дневници по ЗДДС, които ще се подават до 31.03.2012 г. могат да бъдат изпратени и по стария начин – без посочения по-горе контрол на символите в текстовите полета.

Подадените справки-декларации и дневници по ЗДДС след 31.03.2012 г. следва да се подават по новия начин, като информационната система на НАП ще отказва приемането на декларации и дневници, в които има попълнени текстови полета със символи, извън посочените по-горе.

До края на март приходната агенция ще пусне на сайта си и безплатен програмен продукт за обработка на ДДС документи под Windows, който ще използва кодова таблица WINDOWS 1251 при формиране на справки-декларации, дневници и VIES декларации.

Източник: Национална агенция за приходите - НАП 

 

 

РЕКЛАМИ


До 31.03.2015 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 611155
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 274981
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 250969
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 175804
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 56048
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 49255
 7. Указания за справките на НОИ 44323
 8. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 40803
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 34301
 10. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 32129
 11. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 31534
 12. Подаване на декларации за осигурените лица 28251
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 25801
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 23493
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 23314
 16. Проверка на ЕГН за коректност 22972
 17. Авансово облагане на доходи по граждански договори 21227
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 19393
 19. Списък на справките на НОИ 16930
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 16572
 21. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 16393
 22. Е-услуги на НАП с ПИК 15561
 23. Справка за задължение по фиш 15541
 24. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 15425
 25. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 13883
 26. Правото на наследствена пенсия в България 13231
 27. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 11300
 28. Същност и видове лихва 11273
 29. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 11251
 30. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 10823
 31. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 10408
 32. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 10269
 33. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 10026
 34. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 9984
 35. Отпуск на бащата при раждане на дете 9976