ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

ДДС декларации и дневници ще се попълват по нов начин

Справки-декларациите и дневниците, които регистрираните по ЗДДС лица подават всеки месец в офис на НАП или по Интернет трябва да са попълнени със символи, съобразно кодовата таблица Windows 1251 с код от 20 до FF включително. Това гласят промени в Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност, които влизат в сила от началото на март и касаят попълването на текстовите полета в Справките декларации и дневниците по ЗДДС.

Справки-декларации и дневници по ЗДДС, които ще се подават до 31.03.2012 г. могат да бъдат изпратени и по стария начин – без посочения по-горе контрол на символите в текстовите полета.

Подадените справки-декларации и дневници по ЗДДС след 31.03.2012 г. следва да се подават по новия начин, като информационната система на НАП ще отказва приемането на декларации и дневници, в които има попълнени текстови полета със символи, извън посочените по-горе.

До края на март приходната агенция ще пусне на сайта си и безплатен програмен продукт за обработка на ДДС документи под Windows, който ще използва кодова таблица WINDOWS 1251 при формиране на справки-декларации, дневници и VIES декларации.

Източник: Национална агенция за приходите - НАП 

 

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 732340
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 655525
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 357205
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 328382
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 134559
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 93618
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 80584
 8. Справка за задължение по фиш 73855
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 69340
 10. Указания за справките на НОИ 64092
 11. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 51841
 12. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 50857
 13. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 48428
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 42659
 15. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 40960
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 39739
 17. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 39184
 18. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 38173
 19. Правото на наследствена пенсия в България 37551
 20. Списък на справките на НОИ 32817
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 32504
 22. Проверка на ЕГН за коректност 31777
 23. Авансово облагане на доходи по граждански договори 31176
 24. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 30924
 25. Същност и видове лихва 28563
 26. Отпуск на бащата при раждане на дете 27380
 27. Специфични настройки за е-услугите на НАП 26767
 28. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 26365
 29. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 24293
 30. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 23888
 31. Е-услуги на НАП с ПИК 23861
 32. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 22798
 33. Контакти с НОИ 22076
 34. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 21930
 35. Справка за валидност на документи за самоличност 21096