ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
Данък върху добавената стойност - ДДС
Филтър     Покажи # 
# Заглавие на статията
1 Становища на НАП по ЗДДС
2 Промяна в ставката по ДДС в Словения
3 От 01.07.2013 г. сделките между български и хърватски фирми ще бъдат третирани като вътреобщностни
4 Обяснителни бележки на Европейската комисия относно промени в директивата за фактуриране
5 Допълнение към становище на НАП за данъчното третиране по ЗДДС на “задатък” и други предварителни плащания по доставки
6 Наръчник по данък върху добавената стойност за 2012
7 ДДС декларации и дневници ще се попълват по нов начин
8 Доставка на стока, която се монтира или инсталира
9 Състав на ВАС утвърди един непознат принцип на ДДС
10 Приложение на разпоредбата на чл. 50 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
11 Проблеми при облагането на юридическите лица с нестопанска цел по ЗКПО и ЗДДС
12 ДДС-декларациите само по електронен път
13 Мястото на изпълнение на доставките на строителни услуги
14 Установяване статута и местоположението на получател съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност
15 Данъчно третиране по ЗДДС на дейност по полагане срещу възнаграждение в търговски или в адвокатски дружества на личен труд, различен от дейност по управление и контрол, от физически лица
16 Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на договор за изпълнение на спомагателни, консултантски и подизпълнителски дейности с държава членка на ЕС
17 Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на услуги, извършени от данъчно задължено лице, установено на територията на страната, с получател чуждестранно данъчно задължено лице, което има търговско представителство
18 Право на приспадане на данъчен кредит за начислен данък добавена стойност по получени от дружество фактури за лизингови вноски, както и върху разходи, свързани с поддръжката и експлоатацията на автомобили
19 Извършване на доставка като туристически агент от чуждо име и за своя сметка, а не като туроператор
20 Документиране и облагане на проектанска услуга за фирма от държава членка
 
Страница 1 от 2


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 860092
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 778776
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 415010
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 363428
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 224616
 6. Е-услуги на НАП със свободен достъп 117495
 7. По направление на дейност "Български документи за самоличност" 114047
 8. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 104740
 9. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 102570
 10. По направление на дейност "Пожарна безопасност и защита на населението" 87327
 11. Указания за справките на НОИ 81185
 12. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 70956
 13. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 68100
 14. Списък на справките на НОИ 67413
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 63838
 16. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 59306
 17. Същност и видове лихва 57387
 18. Правото на наследствена пенсия в България 56900
 19. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 50096
 20. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 49809
 21. Специфични настройки за е-услугите на НАП 48810
 22. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 48804
 23. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 48577
 24. Проверка на ЕГН за коректност 48445
 25. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 45569
 26. Отпуск на бащата при раждане на дете 43707
 27. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 42432
 28. Авансово облагане на доходи по граждански договори 40244
 29. По направление на дейност "Пътна полиция" 38878
 30. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 37628
 31. Контакти с НОИ 36651
 32. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 36282
 33. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 34401
 34. Е-услуги на НАП с ПИК 33850
 35. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 33074